Uutiset

Yleinen

Metsähallitus täyttää 150 vuotta

Metsähallitus hallinnoi yli 12 miljoonaa maa- ja vesihehtaaria – kolmasosaa Suomen pinta-alasta. ”Käsissämme on muun muassa ilmastonmuutoksen torjuntaan ja uusiutuvan energian tuotantoon liittyviä ratkaisuja”, sanoo Metsähallituksen pääjohtaja Jyrki Kangas.

Huhtikuun alussa julkistetun kansallisen luonnonvarastrategian mukaan luonnonvaroiltaan vauraalla Suomella on mahdollisuus saavuttaa kilpailuetua, luoda uutta hyvinvointia ja kantaa osaltaan globaalia vastuuta toimimalla eturintamassa. Kangas korostaa, että luonnonvarastrategia alleviivaa alkuvuodesta vahvistettua Metsähallituksen visiota olla vahva edelläkävijä vihreillä markkinoilla, jotka ovat uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvaa liike- ja palvelutoimintaa.

”Valtion maa- ja vesialueilla on paljon mahdollisuuksia yhteiskuntamme hyvinvoinnin kohottamiseen”, pääjohtaja Kangas sanoo. ”Metsävaramme antavat mahdollisuuden lisätä hakkuita metsäteollisuustuotteiden ja bioenergian tuottamiseen. Tuulivoiman kehittäminen on vasta alussa. Suojelualueidemme mahdollisuuksia ylläpitää luonnon monimuotoisuutta ei ole vielä täysin hyödynnetty. Kansallispuistobrändi pitää saada vielä näkyvämmäksi osaksi Suomi-kuvaa”, Kangas luettelee.

Kaikkien näiden mahdollisuuksien taustalla ovat pitkälti samat kruunun hehtaarit, joihin tukeutuen autonominen Suomi perusti valtiollisen metsähallinnon vuonna 1859. Päätös oli osa autonomisen Suomen valtarakenteiden pystyttämistä.

Vuosikymmenten aikana valtion maa- ja vesialueita on ollut useiden organisaatioiden hallussa. 2000-luvun alussa maat ja vedet saatettiin valtion kiinteistöstrategian mukaisesti yhden organisaation alle. Viimeisimpänä joukkoon ovat tulleet Metsäntutkimuslaitoksen hallinnassa olleet suojelualueet ja tutkimusmetsät, puolustusministeriön alueet sekä Maatalouden tutkimuslaitoksen maita. Suomen Metsähallitus-mallia pidetään Euroopassa tavoiteltavana, vaikka monissa maissa historialliset syyt ja eri hallinnonalojen itsenäisyys ovat tehneet vastaavan kehityksen mahdottomaksi.

Metsähallitus julkistaa juhlavuotensa kunniaksi 12.5. historiastaan tehdyn kirjan ”Metsävaltio – Metsähallitus ja Suomi 1859–2009”. Flooran päivänä 13.5. vietetään Metsähallituksen virallista 150-vuotispäivää.

Juhlavuoden aikana Metsähallitus järjestää lukuisia kansalaisille avoimia tapahtumia eri puolilla Suomea. Juhlanäyttely ”Kohtauksia metsässä” avataan Metsämuseo Lustossa 20.5. ja Rovaniemellä Lapin maakuntamuseo Arktikumissa 17.6. Lasten ja nuorten luonto- ja metsäsuhdetta 1850-luvulta nykypäivään asti kuvaava ”Aikapuu”-näyttely avataan Seitsemisen, Oulangan ja Pallaksen luontokeskuksissa sopivasti Euroopan kansallispuistopäivänä 24.5.

Lisätietoa tapahtumakalenterista.
Lähde:
metsa.fi

Lue seuraavaksi