Uutiset

Yleinen

Mäntyankeroisia löytyi yhdysvaltalaisista puulavoista

Yhdysvalloista peräisin olevista puulavoista löytyi elävää mäntyankeroista Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tarkastuksessa. Puulavat hävitettiin polttamalla. Mäntyankeroinen on havupuiden tuholainen, joka on Euroopassa levinnyt jo Portugaliin ja Espanjaan. 

Mäntyankeroinen leviää helpoiten maasta toiseen tavaran kuljetuksessa tarvittavassa puisessa pakkausmateriaalissa, kuten alustoissa, laatikoissa ja tukipuissa. Mäntyankeroinen on mikroskooppisen pieni sukkulamato, jota esiintyy Kanadassa, Yhdysvalloissa, Meksikossa, Japanissa, Taiwanissa, Kiinassa ja Korean tasavallassa. Suomen metsistä mäntyankeroista ei ole todettu.

Kansainvälinen ISPM 15 -standardi määrää, että puinen pakkausmateriaali on kuumakäsiteltävä kasvintuhoojien hävittämiseksi ja leimattava standardin mukaisella merkinnällä. EU:n ulkopuolella sallitaan myös käsittely metyylibromidikaasulla.

”Yhdysvaltalaisissa puulavoissa oli määräysten mukainen käsittelystä kertova leima, mutta siitä huolimatta niistä löytyi elävää mäntyankeroista. Se saattaa johtua esimerkiksi siitä, että kuumennuskäsittely ei ole ollut riittävän tehokas. Mäntyankeroista löytyy puupakkauksista kerran tai pari vuodessa, joinakin vuosina ei ollenkaan”, toteaa jaostopäällikkö Raija Valtonen Eviran kasvinterveysyksiköstä.

Mäntyankeroisen tärkein isäntäkasvi on mänty, mutta se voi elää myös muun muassa kuusessa ja lehtikuusessa. Tukkijäärät kuljettavat ankeroista saastuneista puista terveisiin puihin.

Mikäli mäntyankeroisia löytyisi Suomen metsistä, torjunta- ja hävityskustannuksista tulisi vuosittain huomattavan suuria. Mäntyankeroisen leviämistä voidaan torjua vain kaatamalla ankeroisen leviämispaikalla metsää tai piha- ja puistopuita. Ankeroisen löytyminen aiheuttaisi vahinkoa myös puutavaran viennille.

Evira ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ottavat säännöllisesti näytteitä Suomeen tulevasta puisesta pakkausmateriaalista. Lisäksi riskialueilla, kuten satamien ja tehtaiden ympäristössä, kasvavista puista otetaan vuosittain näytteitä mäntyankeroisen varalta.

Lue seuraavaksi