Uutiset

Yleinen

Maatalousrenkaita nyt maan laajuisesti Euromasterilta

Suomen Euromaster Oy panostaa lähitulevaisuudessa voimakkaasti maatalousrenkaiden myyntiin sekä niihin liittyviin korjaus- ja neuvontatoimintoihin. Myyntipäällikkö Esa Väinölä visioi, että kuluvan vuoden aikana tullaan avaamaan useita maatalousrenkaisiin koulutettuja palvelupisteitä ympäri Suomen.

Henkilöautojen ja raskaan kaluston renkaiden lisäksi Euromaster operoi vahvasti myös maatalous- ja urakointikoneiden renkaiden parissa. Suomessa on tällä hetkellä yli 80 palvelupistettä. Rengasvalikoimassa on tuotteita lähes kaikkiin ajoneuvoihin ja työkoneisiin. Yritys toimii Michelin-renkaiden jakelukanavana, mutta myös muita merkkejä on runsaasti tarjolla.

Muista merkeistä konepuolelle mainittakoon Trelleborg, Mitas, Nokian Renkaat, Alliance, BKT, Taurus ja Kleber. Maatalouspuolen lisäksi tullaan lähiaikoina tehostamaan urakointikoneiden rengaspalvelua. Kurottajien ja kiinteistöhoitokoneiden määrän kasvu näkyy myös rengaspalveluiden kysynnässä.

Pelkän myynnin lisäksi on panostettava asiantuntija-
palveluun. Kurottajissa törmätään usein suuriin kantavuusvaatimuksiin, kuten myös talvipitoon liittyviin seikkoihin.

Kuva: Myyntipäälliköt Esa Väinölä (oik.) ja Jari Viljanen (kesk.) vastaavat Euromasterin koko maan maatalousrengas-
toiminnasta. Jani Rissanen on maatalousrenkaiden myyntivastaava Porin toimipisteessä.

Urakointikoneissakin on alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota ajomukavuuteen, kulutuskestävyyteen ja renkaan kykyyn hylkiä likaa.

Michelinillä on tarjolla tähän urakointisektoriin varsin kattava Compact Line –mallisto, mistä löytyy renkaat niin kurottajiin, pienkaivureihin ja -kuormaajiin, traktorikaivureihin, liukuohjattuihin kuormaajiin kuin kaivukoneisiin.

Renkaiden lisäksi Euromaster palvelee koneasiakkaitaan myös vanneasioissa. Asiakas saa opastusta oikean vanteen ja renkaan valinnassa. Yritys edustaa tanskalaisen GKN:n sekä Trelleborgin vanteita. Vannevalmistajien kanssa ollaan tiiviissä yhteistyössä, jolloin pystytään tarjoamaan asiakkaille räätälöityjä vanteita.

”Tänä vuonna tulemme avaamaan yhteensä yhdeksän maatalous- ja urakointikoneiden renkaisiin koulutettua palvelupistettä ympäri Suomen, Kouvolan ja Rovaniemen välille”, laskeskelee myyntipäällikkö Esa Väinölä. Nämä pisteet tulevat toimimaan jo olemassa olevien Euromaster-liikkeiden yhteydessä, kuten esimerkiksi jo nyt Porissa. Maatalousrengasmyyntiä Väinölä pitää erittäin haasteellisena.

Laajan valikoiman ja nopean toimitusajan lisäksi on asiak-
kaalle pystyttävä tarjoamaan asiantuntijapalvelua. Traktoreiden tehojen ja painojen kasvaessa on laskenta-
palvelu tärkeä osa toimintaa. Siinä huomioidaan renkaiden kantavuudet sekä paineasiat ja luistoprosentit (etu- / taka-
veto). Maatalousrengaspalvelupiste auttaa tietysti työtehtä-
vään sopivan renkaan ja vanteen valinnassa sekä mahdollisessa vanteen räätälöinnissä.

Urakointipuolella on noussut esiin sesonkikohtaisten tuotteiden tietotaito. Kiinteistöhoito- ja urakointikoneissa käytetään yhä enemmän talvi- / kesärenkaita ajankohdan mukaan.

Palvelupisteissä tullaan panostamaan myös traktoreiden metsärenkaisiin sekä erilaisten erikoiskoneiden rengastuksiin. Väinölä muistuttaakin asiakkaita, että paripyörä- ja erikoisviljelyasiakkaat huomioisivat toimitusajat. Trelleborgin Twinning- ja Duo500-paripyörärengastukset kannattaa tilata hyvissä ajoin, jotta ruuhkilta vältytään.

Euromaster pitää maataloustuotteiden keskusvarastoa Turussa. Sieltä löytyvät niin uudet kuin käytetyt renkaat ja vanteet. Käytettyjä renkaita on myös muualla.

”Turussa on tällä hetkellä uusien renkaiden lisäksi noin kaksi sataa käytettyä tai siirtoajettua rengasta, myös isoja pyöriä”, mainitsee Väinölä. Euromaster ottaa jopa vaihdossa käytettyjä renkaita. Väinölä ei poissulje myöskään käytettyjen tai siirtoajettujen maatalousrenkaiden ostoa Euromasterille.

Uusien asiakkaalle toimitettavien traktorien rengastus ei aina vastaa tarpeita ja renkaat vaihdetaankin heti uusiin. Näin jää useasti lähes uusia ja käyttämättömiä renkaita ja vanteita ”nurkkiin”.

Kuva: Tietotaidon puutteen takia eivät rengastyöt jää ainakaan Porissa tekemättä. Rengasasentaja Kari Sirkiä on toiminut alalla jo kuusikymmentäluvun lopusta alkaen. ”Lähes kaikki hommat ovat tulleet talossa tutuksi vuosien
aikana”, myhäilee Kari.

”Pyrimme auttamaan asiakkaitamme myös näissä asioissa tapauskohtaisesti”, toteaa Väinölä. Varastosta on yhtä lailla vähän käytettyjä ja lähes uusia vanteita. ”Kannattaa tiedustella”, mainostaa Väinölä.

Rengaskaupan lisäksi maatalousrengaspalvelut pitävät sisällään koko maan kattavan huoltoverkoston. Euromasterilla on Suomen alueella useita huoltoautoja, jotka toimivat 24/7-periaatteella. Rengasrikkopalvelu noutaa tarvittaessa vaikka pellolta tai tien varrelta särkyneen renkaan, korjaa sen ja asentaa takaisin paikalleen.

Itsekulkevat lietteenpoistokoneet ja juurikkaannostokoneet ovat lisääntyneet eikä rengasrikoilta vältytä niissäkään. Kannettavat massat kun ovat suuria. Renkaiden ja vanteiden kantavuudet tulee olla kohdallaan,
jotta rikoilta vältytään.

”Huoltopalvelumme on monesti jalkautunut pellolle ja noutanut särkyneen vanteen tai renkaan koneen alta irrottaminen mukaan lukien”, tuumaa Väinölä.

Euromaster operoi paljon myös uusien jo asiakkaalle toimitettujen maatalouskoneiden ensiasennusrenkaiden kanssa. Tasapainotushommia ja muita renkaan räätälöintiin liittyviä toimenpiteitä tehdään runsaasti jopa uusille kiekoille.

Helmikuun alussa Euromasterin Porin toimipisteessä oli käynnissä melkoisen suuri renkaanvaihtoruletti. Hallissa oli yhteensä kuusi isoa Valtra-traktoria, joihin vaihdettiin kaikki renkaat samanaikaisesti. Traktorit olivat läheisen luomu-
tila Tenhon Tilan koneita. Tilan traktorit liikkuvat paljon yleisillä teillä, joten ajo-ominaisuudet ja turvalli-
suus parantuvat uusien renkaiden myötä.

Pellolla saadaan hyötyä parempana pitona ja luiston vähenemisenä, mikä näkyy polttoainesäästönä. Myös pellolla uusien renkaiden myötä ajomukavuus paranee ja vaurioriski pienenee. Eikä pidä unohtaa maan painumista, joka usein muodostuu ongelmaksi vanhoilla tai kuluneilla renkailla ajettaessa. ”Uudet renkaat lisäävät myös varmasti traktorin jälleenmyyntiarvoa”, toteaa Väinölä.

Renkaiden vaihto kannattaa tehdä, jos mahdollista, seson-
gin ulkopuolella. Näin vältytään ruuhkilta. Tenhon Tilan koneet olivatkin juuri nyt rengasvaihdossa, jotta kesällä voidaan ajaa tauotta, kun työt sitä vaativat. Kesällä ei ole aikaa seisottaa koneita renkaiden vaihdossa. Ennakointi säästää rengasasioissa paljon rahaa ja vaivaa. Väinölä kehottaakin nyt kaikkia viljelijöitä ja urakoitsijoita vilkaisemaan renkaitaan hyvissä ajoin.

Kullaalla toimiva Tenhon Tila siirtyi luomutilaksi kaksikymmentä vuotta sitten. ”Suvun hallussa tila on ollut jo lähes sata vuotta. Maailman meriä kiertänyt isoisäni kyllästyi meren raakuuteen ja halusi mahdollisimman kauas suolavedestä”, kertoo tilan vanhempi isäntä Kosti Tenho. Hän on viettänyt ja myös työskennellyt koko elämänsä tilalla. Vieläkin Kosti asustaa tilalla yhdessä vaimonsa Riitan kanssa.

Maatalousyhtymän muodossa toimivan tilan poika Juha Tenho ja hänen puolisonsa Laura ovat myös mukana yhtymän hoidossa. Väkeä on palveluksessa kymmenkunta, joista omaa porukkaa siis neljä. ”Meillä käy silloin tällöin osa-aikaisia työntekijöitä. Pääasiassa opiskelijoita”, tuumaa Kosti.

Tenhon Tila on lihakarjan tuottaja ja luomutila. Karjaa on vajaa seitsemänsataa päätä naudat ja lampaat yhteen laskettuna. Nautakarja on rodultaan limousin-nautoja ja lampaat texel-rotuisia. Tilalla on oma tilateurastamo ja lihan myynti ja jakelukin hoidetaan itse. Lihaa on myyty suoraan tilalta jo yli kolmekymmentä vuotta ja oma tilateurasta-
mokin on ollut toiminnassa jo yli kaksikymmentä vuotta.

Lähialueella on paljon kesämökkiläisiä, joten kunnon grilliherkkujen saanti on turvattu Tenhon Tilan toimesta. Ja lähiruuan määritelmäkin toteutuu tällöin luontevasti, kun lihaa on saatavana suoraan tilalla toimivasta myymälästä.

Jakelun laajemmalle alueelle Kosti hoitaa itse. Kerran viikossa hän tekee kierroksen ja toimittaa tilatut lihat suoraan asiakkaiden ovelle. Jakelualue yltää noin kolmen-
kymmenen kilometrin säteelle tilalta. ”Hyvälle palvelulle ja hyvälle lihalle on aina kysyntää. Ja meiltä sitä saa”, toteaa Kosti Tenho.

Rehun ja nurmen suhteen tila on omavarainen. Peltoa on noin 650 hehtaaria, joista osa on vuokramaita. Pelloista puolet on nurmena, joten paaleja syntyy vuodessa melkoinen määrä. Arviolta yli 10 000 kappaletta suuria pyöröpaaleja kääritään tilan omilla koneilla vuoden aikana. Kun pellot sijaitsevat kolmenkymmenen kilometrin säteellä tilasta, tarkoittaa se käytännössä vilkasta paalirallia Kullaan seudulla lähes jatkuvasti. Eikä unohtaa sovi viljanviljelyyn-
kään liittyvää kuljetusta, joka niin ikään hoidetaan
kaikki tilan omilla koneilla.

Käytössä on kymmenkunta kotimaista isoa Valtraa, joiden avulla hoidetaan kaikki alueen äärilaidallekin ulottuvat kuljetukset. Siis kolmenkymmenen kilometrin päähän kuskataan niin karjanhoidosta syntynyt kompostiaines ja tilalle päin tuodaan kaikki pellolla kasvanut nurmi ja vilja. Valitettavasti näitä kuljetuksia on hieman hankala yhdistää tapahtuvaksi samanaikaisesti. Näin pitkillä matkoilla joutuu väkisinkin liikkumaan yleisillä teillä, jolloin traktorin ajo-omi-naisuuksilla on merkitystä.

”Yhtenä tärkeänä osana traktorin ajo-ominaisuuksia on rengastus”, pohtii Tenhon Tilan nuorempi isäntä Juha Tenho. Ajettaessa raskaita kuormia asfaltilla, kuluvat renkaat hyvinkin nopeasti. Tenhot päättivätkin nyt vaihtaa kuuteen traktoriinsa uudet renkaat hyvän sään aikaan eli, kun ajoa ei ole niin paljoa kuin kesän sesonki-
aikaan.

Euromasterin 24/7-huoltopalvelu saa kiitosta Tenhoilta. Koneita on aina liikkeellä ja usein kaukanakin tilalta. Tällöin huollon merkitys korostuu, jos jotain sattuu reissulla. Juha Tenho pitääkin ratkaisevana sitä, että Euromasterilla on tällainen rengasrikkopalvelu. Kiitosta sai myös rengaspartnerin kyky palvella erikoiskoneasioissa. Tämänkin kokoisella ja monimuotoisella tilalla on paljon erilaisia koneita ja sitä myöden välillä haastaviakin rengaspulmia. ”Näihin on aina saatu ratkaisu Euromasterilta”, kiittelee Juha.

Luomuviljelyn lisäksi Tenhon Tilalla suositaan kotimaisia koneita. Kaikki traktorit ja puimuri tulevat kotimaisilta pajoilta. Seikka on tärkeä osa toimintaa Kosti Tenhon mielestä.

Nuorempi isäntä Juha Tenho toimii Euroopan nuorten tuottajien varapuheenjohtajana, joten Tenhon Tilalla ollaan hyvin ajan hermolla mitä alalla tapahtuu. Tilan hoidon lisäksi Juhan pitää kiireisenä monet muutkin luottamustehtävät.

Kuva: Kaiken muun tilanhoidon lisäksi Juha Tenholla riittää intoa kehitellä laitteita. Näihin Juhan ideoimiin paalikärryihin mahtuu kerralla 34 isoa pyöröpaalia. Lastaus on helppoa ja paalit pysyvät tukevasti paikoillaan kuljetuksen ajan.

Lue seuraavaksi