Uutiset

Yleinen

Maatalouskone- ja traktoriurakoinnin hintatilastot

TTS Työtehoseura kerää jälleen koneurakoinnin toteutuneita taksoja viime vuodelta. Joka toinen vuosi tehtävällä kyselyllä kerätään maatalouskoneurakoinnin ohella maataloustaustaisten yrittäjien muille sektoreille tekemää urakointityötä, kuten tienhoito-, kiinteistö-, maarakennus-, metsä-, energia- tai ympäristöurakointia.

Vastauksia toivotaan mahdollisimman paljon, jotta saadaan luotettava ja kattava läpileikkaus maatalouden ja muiden traktoriurakointitöiden hinnoista ja hintojen kehityksestä. Kysely on postitettu aikaisemmin vastanneille, mutta internetissä kyselyyn voi vastata kuka tahansa koneurakointia tehnyt.

Urakoidut työt tulisi kuvata mahdollisimman hyvin, jotta myös hintoja voidaan tilastoida koneen ominaisuuksien ja työmenetelmän mukaan. Joka toinen vuosi tehtävällä kyselyllä seurataan urakointihintojen ohella myös urakointitoiminnan kehitystä muutamilla taustakysymyksillä. Tulokset julkaistaan TTS:n tiedote -sarjassa sekä alan ammattilehdissä.

Linkki kyselyyn löytyy osoitteessa www.tts.fi/urakointi otsikolla ”Urakointihintakysely”. Kyselyn voi täyttää netissä, vaikka ei olisi saanut sitä postitse. Lomakkeen voi myös tulostaa netistä postitse lähetettäväksi. Kaikki vastanneet saavat kyselyn tuloksista julkaistavan TTS:n tiedotteen ”Konekustannukset ja tilastolliset urakointihinnat”.

Lomakkeet on postitettu TTS:n tiedossa oleville urakoitsijoille tällä viikolla. Postikyselyn viimeinen palautuspäivä on 23.2. Nettikysely on auki maaliskuun loppuun.

Lue seuraavaksi