Uutiset

Yleinen

Lietevaunu myös kovaan urakointiin

Lypsykarjatilaa Honkajoella, Pohjois-Satakunnassa pitävä Jani Pukaralammi hankki viime vuonna PEL-Tuote Oy:n uutta suunnittelua edustavan Livakan lietevaunun. Oman tilan lietteenajon lisäksi Jani urakoi uudella vaunulla lähiseudun tiloilla. Uusi kaksiakselinen Light-vaunu on vakuuttanut Janin jo yhden ajokauden jälkeen. Laitteeseen on tulossa alkavaksi kaudeksi vielä pientä lisävarustetta, jolloin tehokkuus paranee edelleen.

Livakka Light -lietevaunu 18 kuution säiliöllä, perässään Bomech-veitsimultain ”siivet” siirtoajoasentoon käännettynä. Säiliö ja runko ovat yhtä hitsattua rakennetta. Se tukevoittaa konstruktiota oleellisesti. Veturina New Holland T7 185, tässä vielä kapeilla renkailla. Keväällä on alle tulossa leveämmät tassut.

Säiliön täyttöasteesta kertoo perinteinen mekaaninen osoitin, joka sijaitsee säiliön etupäässä.

Jani Pukaralammin vaunu on malliltaan Livakka Light. Säiliön koko on 18 kuutiometriä. Huomionarvoista on, että itse säiliön rakenne sekä kiinnitystapa edustavat uutta ajattelua. Ensinnäkin säiliöputken halkaisija on perinteisiä lietevaunuja suurempi, jolloin pituus on saatu lyhyemmäksi. Se on ominaisuus, joka saa Janilta suuret kiitokset. Kaksiakselirakenteessa takimmainen akseli on itsestään ohjautuva, eli se kääntyy vapaasti lisäten näin ketteryyttä, etenkin kun vaunussa on normaalia leveämmät renkaat kantavuuden maksimoimiseksi. Siirtoajoa varten viimeinen akseli on lukittavissa jäykäksi. Janilla tulee urakoinnin myötä paljon ajoa tiellä, jolloin akselin jäykistys tekee liikkumisesta vakaampaa ja turvallisempaa.
”Lyhyt rakenne on eduksi niin pelto- kuin tieajossa ja kuormattuna peltoajoon suunniteltu, monilehtijousitettu akselisto pitää vaunun vakaana”, sanoo Jani.

Tyhjennyspumppu on säiliön edessä alhaalla. Sen käyttö tapahtuu mekaanisella voimanulosottoakselilla suoraan traktorista. Pukaralammi sanoo käyttävänsä pääosin 1 000 r/min pyöritysnopeutta. Kolmitieventtiili hoitaa takaisinkierrätyksen ja syötön välistä suhdetta pitäen halutun levitysmäärän vakiona tiettyä pinta-alaa kohden. Määränsäädin hoitaa muutokset automaattisesti. Pystyputkessa näkyvä paksunnos sisältää anturin, joka mittaa lietteen juoksevuutta reaaliajassa ja välittää tiedot määränsäätimelle.

Tukeva rakenne
Toinen mainittava seikka vaunun rungossa on sen lähes kokonaan hitsattu rakenne. Kaikki ovat niin sanotusti miltei yhtä ”puuta”. Järeät, mutta väsyvät pulttiliitokset loistavat poissaolollaan. Säiliöputki on hitsattu kymmenen millimetrin levystä taivutetun U-kourun päälle, jonka alle puolestaan vetoaisa ja muut rakenteet on hitsattu. Myös lokasuojat on hitsattu kiinni säiliölieriöön ja U-kouruun lisäten näin osaltaan kantavan kokoonpanon jäykkyyttä. Superleveiden renkaiden (Nokian ELS Radial 850/50 R30.5) myötä lokasuojissa on muoviset levikkeet. Ne on helppo vaihtaa vauriotapauksissa.
Myös säiliön sisälle kätkeytyy käyttöä parantavia ominaisuuksia. Loiskelevyjen lisäksi tila on osastoitu siten, että säiliön etupää tyhjenee aina viimeisenä, pitäen näin aisapainoa traktorin koukussa tyhjennyksen loppuun asti tasamaalla ajettaessa. Toisella puolella säilötä on lokasuojien päällä ritilärakenteiden hoitotaso ylös kiipeämistä helpottavine rappuineen.

Täsmälevitystä
Pukaralammin lietevaunun massanjaosta vastaa Bomech-veitsimultain. Siivet äärimmilleen levitettynä saadaan työleveyttä 12 metriä. Siirtoajoa varten siivet laskostuvat hydraulisesti säiliön kylkeen reilusti renkaiden ulkoreunojen sisäpuolelle. Veitsimultain on oma rakenteensa, ja se voidaan tarvittaessa irrottaa säiliön takapäässä olevasta nostolaitteesta. Kuvissa Bomechin rakenteet erottuvat sinkittyinä. Se on hyvä ominaisuus näissä hommissa. Muutoinkin Jani kiitteli Bohechin multainta. Sen käyttö on helppoa traktorissa olevan ohjainpaneelin avulla. Myös huolto on vaivatonta. Rasvauskohteita on suuresta koosta huolimatta vähän. Päivittäistä rasvausta vaatii vain multaimen siipien keskellä olevat jakajat. Rasvaus hoituu helposti rasvapuristimen avulla. Muutoinkin koko vaunussa olevien rasvausnippojen määrä on pieni.
Hollantilaisvalmisteinen Bomech-veitsimultain on hankittu PEL-Tuotteelta, jossa myös asennus suoritettiin. Yhteensopivuus ja toimivuus on näin taattu. Samoin kaikki toiminnot on yhdistetty käytettäväksi yhdellä ohjaimella. Alkavaksi kaudeksi multaimeen on tulossa vielä 1,5 metrin jatkeet molempiin päihin.
”Näin kokonaistyöleveys kasvaa 15 metriin ja työnteko tehostuu entisestään”, pohdiskelee Jani.

Veitsimultaimen työleveys on 12 metriä. Tulevaksi ajokaudeksi on siipiin tulossa vielä 1,5 metrin jatkeet molemmin puolin. Säiliön päällä, takana näkyy kuljetusasentoon kaukaloon laskettu pumppukuormain. Sen ja multaimen käyttö hoituu näppärästi ohjaamoon sijoitetulla hallintapaneelilla.

Normaalia leveämmät renkaat mahdollistavat ajon hankalissakin maasto-olosuhteissa. Nokian ELS Radial 850/50 R30.5 -tassujen myötä vaunun leveys on 3,25 metriä. Vaunu on varustettu led-valoin. Kiinteiden, runkoon hitsattujen lokareiden jatkoksi on kiinnitetty ruuveilla muoviset lisäosat.

Helpot säädöt
Tukevuuden ja vakaan vedettävyyden lisäksi Jani mainitsee Livakan vaunun helpon käytettävyyden, nimenomaan lietteen levityksen hallinnan osalta. Hänen vaununsa on varustettu määränsäätimellä. Sen avulla voidaan tarkasti määritellä tietylle alalle levitettävän lietteen määrä (tonneja per hehtaari). Käytännössä järjestelmä säätää veitsimultaimelle menevää syöttöä ajonopeuden mukaan. Sopivissa olosuhteissa voidaan siis ajaa nopeamminkin, ja järjestelmä hoitaa syötön halutunlaiseksi. Syöttö pysähtyy automaattisesti, kun liike loppuu. Kuljettajalle jää näin vain ajolinjoista huolehtiminen. Määränsäätimen ohjain on sijoitettu ohjaamoon vaunun ohjainpaneelin viereen. Säätöjä varten ei tarvitse poistua ohjaamosta. Laitteisto täytyy kalibroida aina, kun lietteen laatu muuttuu. Se ei hienosta nimestään huolimatta ole temppu eikä mikään. Säiliö vain täytetään ja tyhjennetään takaisin lietesäiliöön kertaalleen

Vaunun yhteen pyörännapaan on sijoitettu nopeusanturi, joka lähettää tietoa lietteen syötön määränsäätimelle kulloisestakin ajonopeudesta.

ja järjestelmä laskee lietteen juoksevuuden antureilta saatujen tietojen perusteella. Prosessi ei Janin mukaan vie kuin pienen hetken.
”Hädin tuskin ehtii kahvit hörpätä, kun voi jo lähteä taas pellolle”, sanoo hän. Näin levitystyön laatu paranee, kun säädöt ovat aina ajan tasalla.Hyvänä asiana Jani pitää vaunussaan olevaa pumppukuormainta. Siinä hydrauliikkakäyttöinen täyttöpumppu on kolmenivelisen puomin päässä. Kuormaimen pystyakseli on säiliön etupäässä. Tällöin näkyvyys kohteeseen on hyvä, kun pumppua ohjataan sivulla olevan lietealtaan pohjalle. Maksimissaan puomi yltää neljä metriä syvän altaan pohjaan. Täyttö kestää alle kolme minuuttia. Enemmän aikaa kuluu hyvinkin pumpun laskemiseen altaaseen ja taas nostamiseen takaisin kuljetusasentoon säiliön päälle. Puomin käyttö, kuten myös vaunun muiden toimintojen käyttö, on Janin mukaan helppoa monipuolisen käyttöpaneelin ansiosta. Symbolit ovat selkeitä ja mukana tulleet hyvät ohjeet nopeuttivat perehtymistä.

 

Säiliössä on kaksi huoltoluukkua, toinen ylhäällä takana ja toinen oikealla sivulla (kuvassa). Huoltoluukun alapuolella, kotelon alla sijaitsevat koko vaunun ”aivot”. Oikealla näkyvän tyhjennyspumpun alin kohta on säiliön pohjaa alempana. Näin säiliö tyhjenee aina kokonaan.

 

Lietevaunun ”aivot” koostuvat proportionaali- ja magneettiventtiileistä sekä pienestä tietokoneesta. Vaunun oma hydrauliikkaöljynsuodatin näkyy oikealla.

Huolto pelaa
Yhden kauden ajaneena ei Janilla ole vielä paljoa kokemusta huollon toimivuudesta.
”Sen ainoan kerran, kun huoltopalvelua tarvittiin, saatiin sitä heti”, kiittelee Jani. Hydrauliikan takeltelut alussa pistivät miehen ottamaan yhteyttä PEL-Tuotteelle, josta nopeasti reagoitiin ongelmaan. Lopulta kuitenkin selvisi, että hydrauliikan pikkuongelmat johtuivatkin traktorista. Jani ei kuitenkaan syytä nokalla olevaa New Holland T7 185 -veturia. Ongelmana oli vain se, että veturi ja lietevaunu kohtasivat ensi kerran Pukaralammin tilalla ja säädöt olivat tekemättä. PEL-Tuote hoiti homman kuntoon nopeasti.
Bomechin veitsimultaimen työleveyden lisäyksen ohella New Hollandin traktoriin on tulossa keväällä hieman leveämpää tassua sekä eteen (710) että taakse (900 leveät). Renkaat toimittaa Hydropojat Oy Kankaanpäästä.

Jos vaunun aivot sijaitsevat kotelossa säiliön alla, niin järki löytyy ohjaamosta. Joystick-ohjaimella varustettu hallintapaneeli on sijoitettu oikealle sivulle. Pukaralammi kiittelee sen helppoa käyttöä. Symbolit ovat selkeitä. Nykytekniikan myötä yhdellä pienellä joystickillä voidaan hallita lukematonta määrää toimintoja.Pakettiin kuuluu vielä kuvan ulkopuolelta peruutuskameran näyttö, joka välittää kuljettajalle kuvaa säiliön taakse asennetulta kameralta.Oikealla puolella näkyy määränsäädin, joka huolehtii lietteen oikeasta annostuksesta.

Lypsykarjaa ja urakointia
Jani Pukaralammi on maatilan poikana tottunut koneiden käyttäjä. Hän on toiminut aikaisemmin muun muassa turvealalla pääurakoitsijana. Muutamia vuosia sitten hän siirtyi pitämään kotitilaansa Honkajoen Pukaran kylässä. Kokonaan hän ei ole koneurakoinnista luopunut, vaan tekee töitä juuri edellä kerrotulla Livakan lietevaunulla noin 50 kilometrin säteellä kotikylästään. Vuosien saatossa on kertynyt paljon vakioasiakkaita, joiden tarjoamat lietehommat nyt hoidetaan omien lieteajojen ohella. Onpahan miehellä suunnitelmissa hankkia PEL-Tuotteelta tehdaskunnostettu Kivi-Pekka kivien poimintaan niin omilta pelloilta kuin urakointimielessä. Lietettä mies laskee vuosittain levittävänsä 20 000–30 000 kuutiota. Sekä Livakan vaunu että vetävä traktori on varustettu kunnon valotykeillä. Janin mukaan suurella yhdistelmällä on paras aika liikkua yleisillä teillä iltaiseen ja jopa öiseen aikaan. Silloin muuta häiritsevää ja häiriintyvää liikennettä on vähemmän, kun sitä tieajoa on kuitenkin aina.
Pukaralammin maatilalla oli parhaillaan käynnissä Conexxin pihaton pystytys. Sen valmistuttua 50 pään lypsykarja kasvaa 130:een. Uusi kuusirivinen puolen hehtaarin katettu maidontuotantolaitos valmistuu keväällä. Kaksi Lely:n lypsyrobottia tulee vastaamaan maidonkäsittelystä. Muiltakin osin laitos varustetaan uusimmalla tekniikalla automaattista valaistusta myöden. Uuden rakennuksen kustannusarvio on noin 1,5 miljoonaa euroa. Pitkälle viedyn automatisoinnin myötä Janille jää näin jatkossa enemmän aikaa tehdä myös koneurakointia.
”Lähipiiri ja kaverit ovat olleet paljon auttamassa pihaton perustus- ja rakennustöissä. Siitä heille suuri kiitos”, päättää Jani Pukaralammi.

 

Jani Pukaralammi tekee lietevaunu-urakointia oman tilan töiden ohella. Viime vuonna hankittu Livakan vaunu pitää miehen kiireisenä sesonkiaikana lähes yötä päivää. Töitä riittää tekevälle miehelle.

 

 

 

Lue seuraavaksi