Uutiset

Yleinen

Koneyrittäjät: Traktoriurakointi turvattava – monikäyttöisyys on hyödyksi

Koneyrittäjät muistuttavat, että traktoriurakoinnin edellytyksiä on aktiivisesti kehitettävä. Liikennelupavaatimus poistuu kesällä 2018 traktorikuljetuksilta, joiden nopeus on enintään 60 km tunnissa. Tätä muutosta ei tule tieliikennelain uudistuksessa vesittää eikä rajata traktorikuljetuksia tiellä pelkästään maa- ja metsätalouteen. 

Traktorien liikennelupapakon poistaminen selkiyttää traktorikuljetuksia ja vähentää turhaa byrokratiaa. Vapautus vaikuttaa vain vähän kuljetusmarkkinoihin, sillä traktoreilla ei käytännössä edes ole tarkoituksenmukaisista kuljettaa tavaroita pitkiä matkoja. Olennaista on, että traktorikalustoa voidaan käyttää joustavasti ja monipuolisesti. 

Tieliikennelain tulee sallia traktorien käytön joustavuus. Enintään 60 km/h kulkevaan traktoriin on voitava jatkossakin kytkeä kolme kertaa traktorin omanmassan suuruinen perävaunu myös muussa kuin maa- ja metsätaloudessa.  Muutoin traktoreiden monikäyttöisyyttä rajoitettaisiin huomattavasti.

Maarakentamisessa traktoreita ja kuorma-autoja käytetään eri olosuhteissa. Teknis-taloudellisesti traktoreiden käyttö on järkevää esimerkiksi huonoissa ajo-olosuhteissa ja lyhyen ajomatkan maansiirtotöissä, kun taas pidemmillä matkoilla on järkevintä käyttää kuorma-autokalustoa. Valintojen pitäisi ohjautua käyttötarpeiden eikä hallinnollisten määräysten mukaisesti.

Tieliikennelain uudistuksessa tulee ottaa huomioon traktoreiden monikäyttöisyys ja nähdä se hyötynä eikä uhkana. Mahdollisuus traktorikaluston monipuoliseen käyttöön tulee säilyttää.

Traktori tuo nuorelle työmahdollisuuksia

Nykyisiä nuorten työllisyysmahdollisuuksia ei tule heikentää, kun ajokorttisäädöksiä muutetaan. Nuoruudessa kesätyönä tehdyt traktorityöt ovat olleet monelle nykypäivän ammattilaiselle ensikosketus työelämään ja konetyöaloihin. Tätä koneyritysten mahdollisuutta työllistää alalle haluavia työntekijöitä ei pidä kaventaa tiukentamalla ajokorttivaatimuksia.

Lue seuraavaksi