Uutiset

Yleinen

KK-Module myy Bomechin levittimiä

KK-Module on myynyt Bomechin levittimiä jo vuosia. Bomechin levittimien etu on keveys ja levitystasaisuus. Lietteelle avataan maahan veitsellä ura, josta lietteen on mahdollista imeytyä maahan. Kun liete lasketaan uraan, liete ei tahri kasvustoa ja ravinnehävikit ovat pienet.

KK-Modulen ja Bomechin yhteinen historia ulottuu 15 vuoden takaisiin tapahtumiin. KK-Module oli tekemisissä erään saksalaisen yrityksen kanssa ja he ehdottivat, että kannattaa vierailla Bomechilla hollannin puolella, joka valmistaa lietteen levittimiä. Silloin tehtaalla oli tuotteena vanhan mallinen levitinvannas. Pekka Hannula hankki silloin kaksi levitintä, joista toinen otettiin omaan käyttöön ja toinen myytiin.

15 vuoden aikana Bomechin tuotteet ovat kehittyneet ja kauppaa on käyty vuosittain paljon. Suomeen on 15 vuoden aikana tuotu useampi sata Bomech-levitintä. Nyt Pekan kanssa KK-Modulea hoitaa Viljami Hannula, jolla on päävastuu myynnistä.

Kuvassa vasemmalta Joost oude Avenhuis, Viljami Hannula, Pekka Hannula, Raymond Lansink ja Gerard Schurink uuden jakajan kanssa.

Bomechin historia ulottuu 25 vuoden taakse ja tuotevalikoima on vuosien varrella laajentunut, mutta edelleen levittimissä on pääpaino laahavannastyyppisessä vetovantaassa, mikä viiltää maahan ensin uran. Uraan putkea pitkin ohjattu liete pääsee imeytymään maahan. Vannas on kevyt vetää, eikä se ole herkkä rikkoutumaan. Kun vannas on kevyt vetää, työleveyttä voidaan kasvattaa ja vantaan kanssa voidaan ajaa myös kaarretta.

Tuotanto kasvanut

Bomechin toiminta on laajentunut parin viime vuoden aikana merkittävästi. Yritys on aloittanut aikoinaan kahdella työntekijällä ja nyt työntekijöitä on omissa tiloissa 90. Tämän lisäksi alihankinta työllistää noin 140 ihmistä.

Sekä tuotantoon että suunnitteluun on panostettu, jotta toiminta olisi virtaviivaista. Kaksi vuotta sitten valmistui uusi lisäsiipi tehtaan kylkeen, missä on toimistoja ja esimerkiksi tuotekehitys on yhdessä samassa tilassa. Tällöin yhteistyö kehityksessä on saumatonta. Myös ympäröivää vaunuteollisuutta pitää seurata ja tehdä yhteistyötä vaunuvalmistajien kanssa. Kun levittimiä kiinnitetään hyvin erilaisiin vaunuihin, pitää vanhoja ja uusia vaunuvalmistajia seurata koko ajan. Tällä hetkellä mallistossa on 300 eri sovitetta, joiden avulla levitin voidaan kiinnittää eri vaunuihin. Bomechin levittimiä myydäänkin eri puolille maapalloa.

Suunnitteluosasto yksi tärkeä rooli on tehdä rakenteista lujempia ja samalla suunnitella niistä toimivampia esimerkiksi robottihitsaukseen. Tällöin valmistuskustannukset alenevat, kun robotilla voidaan hoitaa mahdollisimman paljon hitsauksesta.

-Tällä alalla joudutaan tekemään vielä myös menttaalista opetustyötä, jotta ihmiset ymmärtäisivät lannan ravinteiden ja maan kasvukuntoa ylläpitävän merkityksen. Monissa maissa kaukoidässä ei esimerkiksi vielä ymmärrä ravinteiden merkitystä ja siksi lanta mielletään siellä edelleen ongelmaksi, Joost oude Avenhuis Bomechilta kertoo. Mitä paremmin asiakas ymmärtää kokonaisuuden, sitä helpompi Bomechin tuotteita on asiakkaalle myydä, Joost jatkaa.

Uutena mallistona Bomechin valikoimiin esiteltiin pari vuotta sitten vetoletkulevittimet. Niiden kysyntä on vähitellen kasvanut ja rakennetta on kehitetty kokemusten karttuessa.

-Tälläkään alalla ei voi jäädä odottelemaan muiden kehitystyötä vaan itse pitää olla jatkuvasti kehittämässä uutta, kertoo toimitusjohtaja Gerard Schurink. Aikoinaan esimerkiksi oman lietejakajan kehittely oli iso panostus.

Bomechin tuotanto kasvoi liikevaihdolla mitattuna toissa vuonna 25 %, mikä on edellyttänyt uudelleenjärjesteltyjä tuotannossa. Viime vuonna kasvu jatkui reilu 10 %. Syynä siihen ovat uudet toimivat tuotteet, mutta myös tiettyjen maiden säännösten muuttuminen, mikä on suosinut laahavannastyyppistä levitintä.

Muutama vuosi sitten myös tuotantoon tuli lisää tilaa. Levittimien kokoonpanoa tehdään kahdessa rinnakkaisessa hallissa. Pienemmässä hallissa kokoonpannaan kevyet ja pienet levittimet. Toisessa, isommassa hallissa valmistuvat keskikokoiset ja suuret levittimet. Aikoinaan käytössä olleesta tuotantotilasta on tullut varastoa, johon saadaan puskuroitua noin viikon tuotantokomponentit. Ulkona on puskurissa galvanoituja puomistoja noin viikon tarpeeseen.

-Logistiikka komponenttien valmistuksessa on suunniteltu niin, että valmiiksi kasatut metallirakenteet alihankkijalta toimitetaan galvanointiin ja samalla tuodaan valmiita tehtaalle kokoonpanoon. Tällöin kuorma-autot ajavat tyhjänä mahdollisimman vähän, Joost kertoo.

Kokoonpanossa ei ole tuotantolinjaa, vaan jokainen levitin kootaan kerralla valmiiksi kahdessa paikassa. Ensin rakennetaan keskirunko ja toisessa osassa siihen kiinnitetään puomisto. Kokoonpanijat eivät hae komponentteja, vaan niitä tuodaan paikalle etukäteen. Ensin rakennetaan keskirunko, missä on levittimen ”äly”. Johdotukset ja letkutukset rakennetaan joka malliin siten, että ne ovat valmiina myös mahdollisten lisävarusteiden liittämistä varten. On edullisinta käyttää kaikissa monipuolisinta vaihtoehtoa, jotta lisävarusteiden kytkentä on helppoa. Letkutukset on värimerkattuja, jolloin konetta asennettaessa värikoodeja voidaan seurata. Kapeimmillaan tehdään 5-metrisiä puomeja ja leveimmillään ja samalla raskaimmillaan 30-metrisiä levitinpuomeja.

Keskirunkoon kiinnitetään myös valot, jotka on varustettu irrotettavilla liittimillä. Tällöin lisävaloja voidaan kiinnittää tarvittaessa lisää. Kun keskirunko on valmis, kiinnitetään siihen asiakkaan tilaama puomisto. Jakaja valitaan puomiston leveyden ja suutinten lukumäärän perusteella. Letkutukset asentaa kaksi henkilöä, jolloin asennustyö on sujuvaa. Jakajassa on numerointi, jota seuraamalla asentajat kiinnittävät letkut aina samassa järjestyksessä. Tällöin letkutus on siisti ja tasaisesti viettävä. Lähinnä keskirunkoa tulevat letkut ovat nipussa alimmaisena.

-Vaikka kasvu on ollut voimakasta, laadusta on kuitenkin pystytty pitämään kiinni. Sen eteen pitää kuitenkin tehdä työtä joka päivä ja samaa työtä pitää tehdä alihankkijoilla, Gerard muistuttaa.

Kaikki letkut sijoitetaan numerojärjestyksessä, jolloin letkut sijoittuvat optimaalisesti. Pareittain, jolloin työ etenee kiertelemättä konetta. Työkaluja ei tarvitse etsiä, kun molemmilla on omansa. Kahdeksan lietelinjaa jää keskirunkoon. Letkun asetetaan niin, että ne laskevat mahdollisimman tasaisesti loppua kohti.

Varastossa on adaptereita käytännössä jokaiseen laitteeseen. Jokaiseen vaunumerkkiin on myös olemassa kuvallinen ohje, miten levitin siihen kannattaa asentaa.

Kaikki levittimet toimitetaan koeajoon. Kun kaikki tarkastuslistat on täytetty, konekin on hyväksytty toimitukseen. Mahdolliset sovitteet ovat valmiina viikkoa ennen toimitusta, jolloin niitä ei tarvitse odotella. Sovitteissa on valmiina rei´ityksiä vaunumalleihin, joissa käytetään eri rengastuksia. Tällöin voidaan valita puomistolle heti oikea korkeus.

Bomechilla on käytössään toinen tehdaskiinteistö, missä viimeistellään asiakkaille toimitettavia levittimiä ja kiinnitellään niitä vaunuihin. Kuvan raskaampi vaunu on lähdössä ajamalla asiakkaalle.

Yksi erikoisuus, mikä levittimeen voidaan asentaa, on tippumisenesto. Tähän asennettu tippumisenesto toimii paineilmalla ja letkun sisään laajeneva sukka tukkii lietteen kulun. 

Uusi Alrena-jakaja

Bomech kehitti useamman vuoden ajan uutta Alrena-jakajaa. Se esiteltiin vajaa kaksi vuotta sitten Agritechnicassa ja sen jälkeen jakaja on ollut menestys. Edelliseen jakajaan ei oltu Bomechilla tyytyväisiä, koska se oli epätarkka. Jakajan puutteet tiedettiin ja omaan jakajaan päätettiin panostaa. Uuden jakajan tuotanto ja kysyntä on kasvanut 10 kertaa nopeammin, mitä odotettiin. Yksi merkittävä markkinoihin vaikuttanut asia oli Profi-lehden tekemä testi, missä työleveydellä mitatut poikkeamat levitysmäärissä olivat pienemmät kuin 2,5 %. Bomechin jakaja oli levitystasaisuudeltaan vertailussa muita markkinoilla olevia jakajia parempi ja se sai monet asiakkaat haluamaan juuri Bomechin jakajaa.

-Uusia jakajia ei ole oikeastaan myyty, kun ne on ostettu meiltä, Gerard tunnustaa.

-Meillä tavoitteena on saada myytyä asiakkaille kokonaispaketteja, mutta esimerkiksi Alrena-jakana nimettiin sen vuoksi omalla nimellään, jotta jakajan voi laittaa mihin tahansa levitinmerkkiin, Gerard jatkaa. Nimen keksi Raymond Lansink, joka hoitaa teknistä tukea, huoltoa ja varaosapuolta.

-Yksi merkittävä oivallus levitystasaisuuden parantamiseen oli riittävä ilmamäärä, jotta päästiin eroon pumppaavasta levityksestä. Leikkurin holkista letkuihin pääsee ilmaa, mikä vähentää pumppausta letkussa. Jakajaan pitää saada 12 lietekuutiota kohti noin 15 kuutiota ilmaa, Joost kertoo..

Jakajaa pyöritetään hydrauliikalla ja jakajan runkolevyjä vasten pyöritetään kolmea, neljää, viittä tai kuutta leikkuria. Leikkurit ovat poikkeuksellisesti pyöriviä ja leikkuri leikkaa sivullaan, jolloin se saa pyörimisliikkeen. Pyörimisliike taas pitää leikkurit terävinä. Leikkureita puristetaan runkolevyjä vasten ulospäin jousilla. Jakajan rakenne on yksinkertainen ja kuluvat osat saa sinne vaihdettu puolessa tunnissa. Pystyjakajassa joudutaan pitämään kovempaa painetta, muuten paine ei riitä ylhäällä letkuihin. Vaakajakaja toimii pienellä paineella paremmin, koska paine jakaantuu tasaisesti luonnostaan.

2017 esiteltiin ensimmäistä kertaa järjestelmä, mikä on suunniteltu vetoletkulevitykseen. Viime vuonna tehtiin ensimmäinen vetoletkulevitysjärjestelmä ajettavaan Vervaetin levittimeen Ranskaan ja nyt toimitukseen on menossa toinen. Saatavilla on nyt levitinpuomisto, mikä taittuu haitarille taakse, eikä puomisto ole viistosti eteen ja ylös, mikä ei aina ole hyvä ajettavissa koneissa. Vaunulevittimien lisäksi on saatavilla vetoletkulevitinjärjestelmiin soveltuvia levittimiä. Letkuja ja keloja Bomech ei toimita.

Monet yhteistyökumppanit ovat halukkaita investoimaan uusien tuotteiden tuotekehitykseen. Suomessakin tuotekehitystä on tehty, kun esimerkiksi jakaja oli Hannulalla Kalajoella koeajossa. Suomessa esimerkiksi käytetään kuivikkeena runsaasti pitkää olkea, mikä on hankala jakajalle. Esimerkiksi Saksassa kuivikeolki silputaan monesti jo valmiiksi noin 2,5 senttiä lyhyeksi. Samoin ruokintapöydältä lietejärjestelmään suoraan hävikkinä menevä rehu lisää käsiteltävää massaa.Koko ajan tuotantoa kehitetään ja tuotteita myös. Eri maissa on myös erilaisia lietekoostumuksia ja tehtaan pitää yllä sitä varten myös erilaisia tuotteita.

Lue seuraavaksi