Uutiset

Yleinen

Katse nurmien uudistamiseen

Nurmien hoito on tänä keväänä yhtä tärkeää kuin aiemminkin. Menetelmien ja olosuhteiden kehittäminen, samalla mielellään kustannustasoa laskien olisi suotavaa. Kun nurmet hoidetaan kasvukuntoon, on seurauksena ainoastaan positiivisia asioita; vähemmän rikkaruohoja, parempi ja tasalaatuisempi sato, helpompi tehdä korjuutyö.

Nurmirehu on karjatilan perusrehua ja jos nurmisato onnistuu, niin taloudellinen tulos ruokinnassa on huomattavasti parempi kuin huonolla sadolla. Nautakarja ei laadukasta nurmirehua ruokintapöydällä mälvää ja heittele, vaan se syödään yleensä tarkkaan pois.

Jos peruskuivatus ja nurmen pinnanmuodot on saatu kuntoon viimeistään nurmen perustamisvaiheessa, ollaan jo pitkällä. Nurmien hoito on syytä tehdä säännöllisesti keväällä ja mielellään koko nurmialalle, jolloin ainakin hoidetaan monesti ongelmalliset päisteet. Niihin korjuussa jää herkästi raiteita ja korjaamatonta satoa, joka on lamaantunut edellisillä työkerroilla.

Luomuviljelyssä kemiaa ei ole käytettävissä kasvinsuojeluun. Mekaanisen kasvinsuojeluun pitää silloin perehtyä eikä rikkaruohoille pidä antaa aikaa lisääntyä. Jos viljelykierto on vaikka viisi vuotta, pitää kasvinsuojelussa onnistua oikeana vuonna, muuten edessä on ongelmia. Luomutuotannossa pellolla pitää tutustua, miten rikkakasvit kehittyvät ja miten niitä voidaan torjua. Mitä enemmän on tietoa rikkakasveista ja mitä enemmän omaan kasvustoonsa ja maahansa on tutustunut, sitä helpompi on tehdä päätöksiä toimenpiteistä ja ajoituksesta.

Kvick-Finn on suunniteltu rikkakasvien juurten nostamiseen. Roottorin tehtävä on heittää massa ylös ja taakse. Roottorin kierrokset säädetään siten, että raskaampi multa putoaa maahan ensin ja vasta tämän päälle putoavat rikkakasvien juuret, jotka on tarkoitus kuivattaa. Kuvassa hinattava Power 6200.

Uudista nurmet

Kun nurmi uusitaan, se tehdään yleensä nurmirikkoon tai viljan jälkeen riippuen kierrosta. Jos kyseessä on perinteinen viljely, keinot edellisen kasvuston tuhoamiseen ovat laajemmat. Monesti käytetään torjunta-aineita kasvuston ja etenkin rikkaruohojen tuhoamiseen. Jos kyseessä on luomutila, käytössä ovat mekaaniset torjuntamenetelmät ja ajoituksen kanssa on oltava tarkkana.

Luomussa viimeinen vuosi nurmella aloitetaan puhdistusniittämällä nurmi mahdollisimman aikaisin noin 10 senttiin ja toisen kerran juhannuksen jälkeen ennen rikkomista. Nurmi lopetetaan yleensä 15.-20. päivinä heinäkuuta ja aloitetaan rikkakasvitorjunta. Raskaimmilla mailla rikotaan kultivaattorilla 4-5 senttiä syvään. Muilla mailla voidaan lopetus tehdä suoraan kasvuston kuivattajalla kuten BT-Agron tarjoamalla Kvick-Finnillä.

Muokkaus voidaan toki tehdä Kvick-Finnilläkin, kun ajetaan kultivaattorilla ilman roottoria. Muokkaus tehdään yleensä noin 12 senttiin, riippuen siitä, miten syvään juolavehnän ja valvatin juuret ovat tunkeutuneet tai ovat kynnetty. Roottori menee noin 4-5 senttiin, heittää tavaraa taakse, rikkoo paakkuja ja kiskoo juuria irti. Seuraava käsittely on parin viikon päästä ja juolavehnä kuolee.

-Tärkeää olisi tehdä torjunta silloin, kun ohdakkeen, valvatin ja juolavehnän juuristo on heikoimmillaan eli niiden kompensaatiopisteessä, Boris Lindgård BT-Agrolta neuvoo. Juolavehnä ja valvatti esimerkiksi kuolevat noin 1,5 kuukaudessa. Jos juuristo on syvä, kuten ohdakkeella, se ei kuivu helposti. Silloin tarvitaan pidempi aika ja toisto, eli juuret leikataan 12-15 cm syvyyteen riippuen maalajista ja aina samaan syvyyteen.

Oma, urakoitsija vai kimppakone

Nurmien uusimista ei tehdä yksittäisellä tilalla vuosittain aivan valtavia hehtaarimääriä. Omalle tilalle uudistamiseen ei välttämättä ole kannattavaa hankkia yksin konetta. Kimppakoneeksi tällainen kone on kuitenkin edullisempi hankinta ja urakoitsijan koneeksi se sopii erittäin hyvin.

Nurmien uudistamisessa yksi vaihtoehto vähäkivisillä mailla ovat kivenhautaajat. Juha Sivo Kärkölästä hankki Alpegon IG300-kivenhautaajan. Juhan kokemukset ovat positiivisia, vaikka olosuhteet eivät olleet uudistamiseen aina parhaat mahdolliset. Kivienhautaaja toimii hyvin kuivissa olosuhteissa, mutta kostea ja savinen maa aiheuttaa hieman enemmän ongelmia. Kuiva jyrsitty maa menee sujuvasti koneen takana olevista sormista läpi, kun kivet ja muu karkeampi tavara putoaa piikkien eteen ja hautautuvat kevyen maan alle.

Nurmen uusimisen valmistelu ei ole aivan päivän päälle. Kasvuston kuivattamista voidaan tehdä pitkin kesää, ja kuivamaan nostetun juuriston pitää ehtii välillä kuivahtaa. Tällä aikaa voidaan käydä hoitamassa muita peltoja samalla, joten aikaa siis on hoitaa työt vaikka urakointityönä. 

Luomutilojen määrä kasvaa vähitellen, joten nurmenhoitokoneet etenkin sillä puolen ovat olleet kysyttyjä. Toisaalta mekaaninen rikkakasvitorjunta sopii koeteltavaksi myös perinteisellä tilalla, jolla luomu on ainakin harkinnassa. Luomutilalla vaihtoehdot menetelmissä ovat toki rajoitetummat.

Lue seuraavaksi