Uutiset

Yleinen

Isaria-täsmäviljelyjärjestelmä AgriToukola Machineryn myyntiin

Älykkäät sensorit pystyvät lukemaan tarkasti, mitä kasvi vaatii. ISARIA-järjestelmä hyödyntää tätä kehitystyötä ja mahdollistaa ravinteiden optimaalisen käytön ja se auttaa saamaan parhaan mahdollisen sadon. Tämä tarkoittaa, että lannoitteet ja kasvinsuojeluaineet menevät juuri sinne, missä niitä tarvitaan. Esimerkiksi typpilannoituksen osalta tämä tarkoittaa tasaista typpitasoa – ei vain koko pellolla, vaan joka paikassa pellolla. Isaria on järjestelmä, jonka avulla voit viljellä tasapainoisesti ja käyttää koko pellon potentiaalin hyväksi, jolloin sadon määrä ja laatu nousevat, sekä taloudellisuus kasvaa. Järjestelmää myy AgriToukola Machinery Oy

–  Voidaan käyttää päivällä ja yöllä

–  Pellon satopotentiaalin optimaalinen käyttö

–  Taloudellinen tehokkuus

–  Helppo käyttää

–  Tarkin mittaus

TOIMINNAN PÄÄPERIAATTEET

Isarian käyttötavat vaihtelevat, kuten kasvinviljely yleensäkin tavat ja metodit. Peruskäytössä Isarian mittaamia arvoja voi käyttää seuraaviin tehtäviin.

–  Tarkkaan typen sijoitukseen

–  Tarkkaan kasvunsääteiden sijoittamiseen

–  Tarkkaan kasvitautiaineiden sijoittamiseen

–  Biomassasta riippuvan kuivuuden havainnointiin

–  Kasvun tarkkailu ja typen käytön valvonta

–  Peruslannoitus (karttaohjelman perusteella)

Pellot eivät ole yhtenäisiä kasvutekijöiltään – varsinkin lohkoittain, mutta myös lohkon sisäiset vaihtelut ovat erittäin suuria. 

MITTAUS:

–  Ei kalibrointeja

–  Mittaa aina sen hetkistä kasvua

–  Erittäin tarkka mittaus

–  Hienovarainen mittausteknologia

–  Jopa 2000 mittausta sekunnissa

–  Vahva LED-valotekniikka

–  Aktiivinen mittaus päivällä ja yöllä

–  Ulkoiset tekijät, kuten kaste, pöly ja auringon valon määrä eivät vaikuta mittaustarkkuuteen

LASKENTA:

–  Ravinnetilojen viennit karttaan

–  Monien vuosien testaus kaikissa kasvilajeissa laskennan pohjana

–  Kasvin tarpeeseen perustuva laskenta

–  Laskee optimi levitysmäärän

+-  Langaton tiedonsiirto mittausyksiköstä päätelaitteelle

–  Moduuleista koostuva yksilöllinen ohjelmisto

–  Välitön laskenta. Mittaus traktorin keulalla, pystyy ajon aikana laskemaan tarpeen ja säätää levityksen

sen mukaisesti

LEVITYS:

–  Isarian päätelaite ohjaa levitystä

–  Tarkka annostelu tarpeen mukaan

–  Lokiin ja maan vertausarvoon perustuva määrien kirjaus lannoitteista ja kasvinsuojeluaineista

EDUT:

–  Taloudellinen tehokkuus, ei ylilannoitusta, eikä liikaa kasvinsuojeluaineiden käyttöä

–  Käyttää hyväkseen pellon potentiaalin

–  Parempi ja tasaisempi sadon laatu

–  Vähemmän päällekkäin ajoa vähemmän lakoa

–  Lisää ekologisuutta

Mikä erottaa Isarian muista järjestelmistä

Isaria mittaa kasvutekijöitä ja soveltaa niitä kasvien fysiologisiin tarpeisiin – kasvuasteesta riippuen ja säätää sen perusteella lannoitusta, minne sitä tarvitaan ja missä kasvulle on potentiaalia. Miten Isaria toimii? Satopotentiaalikartat linkitetään vertaamaan kasvintarvetta ja aktiivinen mittaus vertaa näitä kahta referenssiä koko lohkon alueelta. Tällä tavalla voidaan varmistaa taloudellinen ja ekologinen kasvin tarve. Näin kaikilla lohkon osilla voidaan ottaa maksimaalinen satohyöty ja pitää typpilannoitus optimissa.

Tulokset tutkimuksesta ja käytännöstä

Sekä tilakokeissa, että tutkimuslaitosten palstakokeissa eurooppalaisissa yliopistoissa (München  Tekninen

Yliopisto, Slovakian Maatalous Yliopisto, Mendelin Yliopisto Brno ja Tsekin Maatalous Yliopisto Prahassa) ovat tutkineet useiden vuosien ajan Isarian menetelmää ja verranneet sitä tavanomaiseen lannoitukseen, joka perustuu silmämääräisiin havaintoihin ja määräyksiin perustuvaan maksimiin (mm. nitraattidirektiivi). Niiden perusteella Isaria tekniikkaa hyväksikäyttäen on päästy jopa 50€ per hehtaari parempaan tuottoon ja pitkällä aikavälillä keskiarvona on 60€ per hehtaari parempi tuotto vuodessa. Tämä siis pelkillä viljoilla. Erikoiskasveilla potentiaali on vieläkin suurempi.

Isarian kannattavuus:

Viljelty ala: 200ha

Vuotuinen lisätuotto 60€/ha

Lisätuotto viljelyalalta = 12 000€

Isarian hankintahinta 24 000€

Takaisinmaksuaika = Kaksi vuotta

Lue seuraavaksi