Uutiset

Yleinen

Farmi Forest hoitamaan Cutlink-vesakonraivauslaitteen vientiä

Farmi Forest ja Vallius Forestry aloittavat yhteistyöhön Cutlink-vesakonraivauslaitteen markkinoinnissa. Kaksi kotimaista päättivät yhdistää voimansa tuotteen kansainvälistämiseksi. Farmi Forest ja Vallius Forestry solmivat yhteistyösopimuksen Cutlink-vesakonraivauslaitteen vientimarkkinoinnista. Cutlink tuotelanseerataan Farmi Forestin toimesta alkuun Saksan ja Iso-Britannian markkinoille. Cutlink sopii erinomaisesti osaksi Farmi Forestin tarjoamaa tuotevalikoimaa, jolla esim. sähkölinja-, tienvarsi-, tai raidepengerurakoitsija sekä katkoo että hakettaa vesakot. Yhdessä yhtiöiden tuotteet muodostavat vahvan synergian, koska asiakaskunta on pitkälti yhteinen.”Vallius Forestry Oy valitsi Farmi Forest Oy:n yhteistyökumppaniksi, koska heillä on pitkäaikainen kokemus alan tuotteiden kansainvälisestä myynnistä sekä halu kasvaa ja kehittää palvelua ja yhteistyötä kumppaniensa kanssa” –toteaa Vallius Forestry Oy’n Toimitusjohtaja ja tuotteen kehittäjä Lauri Vallius (kuvassa oikealla).

”Cutlink on todellinen uutuus ja selvää arvoa asiakkaalle tuova innovaatio, joka vahvistaa Farmi Forestin kokonaisratkaisuja urakoitsija asiakasryhmälle. Uutuus on myös mielenkiintoinen avatessaan meille oven kaivukonesovelluksiin” –Sami Jerkku, Farmi Forestin toimitusjohtaja.

Cutlink tuotteista tulee osa Farmi Profi ammattiasiakas tuotelinjastoa ja markkinointi aloitetaan kevättalvella Saksan ja Iso-Britannian markkinoille. Uutuus luo taas yhden uuden osan Farmin kokonaisratkaisuihin vahvistaen jo aiemmin solmittuja yhteistyökuvioita Pentin Pajan Naarva-tuotteiden sekä Agromasterin Pilkemaster -markkinoinnissa. ”Suomalaisen PK-sektorin yhteistyö vientiponnisteluissa tuo voimaa ja yhdistää eri osaamisalueet asiakkaan hyödyksi” – toteavat Vallius ja Jerkku yhdessä.

Lue seuraavaksi