Uutiset

Yleinen

Eurotier 2008

Eurotier näyttelyssä esitellään kotieläinruokinnan ja sen koneellistamisen tuotteita, tarvikkeita ja tekniikkaa. Kotieläinpuolella silmiin pisti jälleen automaation lisääntyminen ja eläinseurannan kuten elektronisten korvamerkkien hyödyntäminen. Paljon oli myös nähtävillä eläinten hyvinvointiin liittyvää tekniikka.

Bioenergiapuolella Saksan vahva osaaminen näkyy biokaasutarjonnassa, josta on tullut merkittä teollisuuden osa. Tuulivoiman ja biopolttoaineiden käyttö on edelleen lisääntymässä ja nyt kiinnostus on kasvanut myös Suomessa.

Bioenergiaa Saksassa

Saksassa on nyt noin 4000 biokaasulaitosta, jotka tuottavat 1,8 % Saksan sähköstä. Laitosten tuottama kokonaissähkömäärä on edelleen kohtalaisen mitätön verrattuna sähkön kokonaistarpeeseen. Kuutiosta kaasua saadaan vastaava määrä lämpöenergiaa kuin 0,6 litrasta polttoöljyä eli noin 2,5 kW sähköä.

Kaasuahan tulee koko ajan, se vain pitää kerätä talteen. Merkittävä kysymys on, että jos se mahdollisuus on olemassa keräämiseen, mutta se ei vielä ole taloudellisesti useinkaan kannattavaa. Suunniteltavat ja rakennettavat uudet rakennukset ja lietesäilöt kannattaa suunnitella jo biokaasun tuotantoon. Kun lietesäiliöitä tehdään joka tapauksessa, kannattaisi ne jo rakentaa valmiuksilla kaasun tuotantoon.

Kolmessa perättäisessä reaktorissa saadaan talteen noin 98 % metaanista, joka muuten ei tule hyötykäytettyä. Näistä asioista juttelin pitkään Cenotec:in Johannes Fischerin kanssa (www.cone-tec.de). Mukaan lähetettiin lisäksi kasa esitteitä, lehtiartikkeleita ja käsin kirjoitettuja konsepteja, jotka Johannes kirjoitti samaan aikaan, kun keskustelu eteni.

Biokaasun mahdollisuuksia ei vielä ole Suomessa laajemmin realisoitu. Kyseisessä kuvassa on hahmoteltu biokaasun logistiikkaketjun toiminta (Kuvapohja Weltec-BioPower) Suomessa on toki runsaasti tarjolla vielä puuperäistä materiaalia, jota hyödyntää bioenergian tuotantoon.

Biokaasua saadaan sellaisistakin materiaaleista, jotka voidaan ottaa käyttöön helposti ilman merkittäviä lisäkustannuksia, kunhan olosuhteet ovat kunnossa. Biokaasulaitos ja hygienisointi voisi olla esimerkiksi elintarviketeollisuuslaitoksen yhteydessä. Energia kannattaisi ottaa talteen aina ennen jatkokäsittelyä ja sijoittaa biokaasulaitos vaikka ennen Pellonpajan suunnittelemaa puhdistusjärjestelmää.

Kun laitosta suunnitellaan, kannattaa se toki sijoittaa niin, että kaasu voidaan käyttää mielellään lähellä. Jos laitos sijaitsee vilkkaasti liikennöidyn tien varressa, mahdollisuus on myös tankkauspisteen järjestämiseen. Yksi mahdollisuus on tuottaa biokaasu vain lämmitykseen, jolloin puhtausvaatimukset ovat pienet ja polttolaitteisiin ei tarvita merkittäviä investointeja.

Lue seuraavaksi