Uutiset

Yleinen

Turvealan työpaikkoja ei ole syytä tappaa

Elämme poikkeusaikoja, jolloin huoltovarmuus ja työpaikkojen säilyminen korostuvat. Nyt kun muutoinkin olemme vaarassa menettää työpaikkoja, olisi sulaa hulluutta ajaa turvetuotantoa alas nopeutetusti. Turpeen hätiköidyllä alasajolla vain kasvattaisimme riippuvuutta tuontienergiasta ja heikentäisimme huoltovarmuutta, toteaa Koneyrittäjien toimitusjohtaja Matti Peltola.

Palaturve on energiatehokas vaihtoehto.

Peltolan mukaan poliittisena tavoitteena tulee olla työllisyyden parantaminen, uusiutuvan energian käytön ja energiaomavaraisuuden lisääminen. Turve on kotimaista energiaa eikä meillä ole nykyisessä epävarmassa maailmantilanteessa varaa suhtautua turpeeseen kategorisen kielteisesti. Turve on välttämätöntä huoltovarmuuden varmistamisessa, Peltola sanoo.

Keskustelussa mukana ollut vaihtoehto turpeen korvaamisesta puunpolton lisäämisellä ei ole realistinen. Jos turpeesta energiantuotannossa luovuttaisiin, puuenergian tuotannossa pitäisi suuntautua ainespuun polttoon. Se ei ole nykyisessä markkinatilanteessa järkevää eikä mahdollista. Kansantalouden kannalta ei ole järkevää panna ainespuuta polttokattilaan, kun siitä saa jatkojalostamalla paremman tuoton.

Kuljetustyö ja lastaus on alihankkijoiden työtä. Organisaatio on kunnossa ja alihankkijoiden pitää ansaita niin, että pystyvät investoimaan ja ylläpitämään liiketoimintaansa. Palaturvekasasta viedään tavaraa sekoitettavaksi terminaaliin ja siitä valmis tavara viedään lämpölaitokseen. Tällä tuotantoaukealla on neljä turvetuottajaa, joilla kaikilla on 10 hehtaarin ympäristölupa ja vesiensuojelu mitoitettu sitä pinta-alaa varten. Kuvassa Marko Vainionpää ja kuljettaja Mika Niemi. Turve on kaksi vuotta vanhoissa kasoista.

Energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä tulee vähentää. Turve yhdistettynä puun polttoon edistää hiilineutraalin puun polton lisäämistä laitoksissa, joissa pelkästään puun poltto ei ole teknis-taloudellisesti järkevää.

Näitä laitoksia ei ole myöskään järkevää lopettaa, vaan järkevintä on hyödyntää ne taloudellisen ja teknisen käyttöikänsä loppuun. Kuntien taloudellinen tilannekaan ei salli niiden omistamien energialaitosten polttokattiloiden ennenaikaista uudistamista ja sen vaatimia mittavia kattilainvestointeja.

Jokaisen tuotetun turvekuution takana on työtä. Turvetuotannon lopettaminen iskisi satoihin pienyrityksiin ja tuhansiin työntekijöihin.

  • Lopettamista vaadittaessa on unohdettu täysin tämä inhimillinen ja sosiaalinen näkökulma. On löydettävä tasapainoinen kehityskulku täytettäessä päästövähennystavoitteitamme.Lue seuraavaksi