Uutiset

Yleinen

Energiakoura Naarva EF 28 – tuotanto hyvässä vauhdissa

Lokakuussa tehdyssä kokeessa ensiharvennettiin Hämeenkyrössä nuorta 30-vuotiasta männikköä. Kokeessa peruskoneena oli ProSilva 910 hakkuukone varustettuna Kesla 1611H nosturilla. Kokeessa selvitettiin uuden Naarva EF 28 hakkuulaitteen tuottavuus, hakkuun kustannukset, sekä työjälki ensiharvennustaimikossa. ”Yhdistetyssä aines- ja energiapuun hakkuussa tuottavuus oli 8,5 m3 käyttötunnissa, kun poistettavien puiden koko oli keskimäärin 79 m3. Kun kaikki puut hakattiin energiapuuksi oli tuottavuus 10.9 m3 käyttötunnissa. 82 m3 rungon koolla hakkuukustannus oli 9.40–7.35 e/m3 ja hakkuumenetelmästä riippuen työjälki oli suositusten mukainen”, kertoo tuloksista  Janne Häikiö.

Työtehoseuran mukaan kokeessa Naarva EF 28.n moitteeton toiminta varsinkin nippukarsinnassa ja katkonnassa oli yksi peruste hyvälle tuottavuudelle. Janne pitää tärkeänä hakkuun hyvää jälkeä ja että niput ovat siististi ajourien reunoilla, mikä helpottaa myös runkojen korjuuta.

Integroitu korjuu

Integroitu korjuu on yleistynyt voimakkaasti viime vuosien aikana nuorissa metsissä Suomessa. Menetelmässä kuitu- ja energiapuun korjuu suoritetaan samassa vaiheessa niin sanottuna kahden kasan menetelmänä, missä kuitu- ja energiapuu erotellaan kahteen eri kasaan. ”Integroitukorjuu on ensimmäinen iso askel bioenergia-alalla”, kertoo Janne.

Uutuuslaite on suunniteltu erityisesti tähän korjuumenetelmään sopivaksi. Venttiilit on sijoitettu kahdelle puolelle kouraa, jolloin letkujen asennus ja huolto on helppoa. Venttiilien sijoitus myös vakauttaa kouraa pystyasennossa. Uudenlainen Naarva-automatiikka kouran ohjaukseen on tarkoituksella pidetty toiminnaltaan yksinkertaisena. Se on edullinen ja helppo asentaa. Automatiikan ominaisuuksia ovat mm. helppo säätöjen hallinta, säädöt rullille ja terille puulajikohtaisesti, pituusmitta syöttörullista, nippusyötössä teräpaineen kevennys ja runkoluvun laskenta. ”Ohjausjärjestelmäksi käy toki myös harvesterin oma ohjaus. Asennusvalmius on kaikkiin yleisempiin merkkeihin kuten Komatsu, Prosilva, Ponsse, John Deere ym.”, kertoo Janne.

Naarva EF 28 energiakouraan voidaan kaatovaiheessa kerätä useita puita sekä karsia ja katkoa puut nipussa. Samalla saadaan lajiteltua kui­tupuu ja energiapuu omiin kasoihinsa. Siistit niput runkoja ajouran varrella helpottavar myös kuljetusta.

Outokummun Metallilla voidaan koneistaa rungon vaativat pinnat kokonaisena. Materiaalina on käytetty erikoislujaa terästä, siten rakenteesta on saatu kompakti ja kestävä. Ultralujasta teräksestä valmistetut suojat ovat pulttikiinnitteiset ja jaettu kolmeen osaan, mikä helpottaa huoltamista. Kouran tehontarve on vain noin puolet suurten harvesteripäiden vaatimasta tehosta, joten polttoaineen kulutus pysyy hallinnassa. ”EF28 on myös hankintahinnaltaan harvesteripäitä huomattavasti edullisempi”, kertoo Janne. ”Giljotiinikatkaisu on lähes huoltovapaa verrattuna sahalaitteisiin eikä kiviä tarvitse varoa kuten ketjusahaa käytettäessä. Kouran ominaisuudet ja käyttökustannukset muodostavat erittäin kilpailukykyisen kokonaispaketin. Laite sopii harvestereihin, 14–20 tn kaivukoneisiin ja yhdistelmäkoneisiin.”

Petteri Henriksson