Uutiset

Yleinen

Claasin ensimmäinen Xerion Suomeen

Xerion on kuulunut Claasin valikoimiin kymmenkunta vuotta. Mallisarjaan nyt kuuluvat 3300 ja 3800 ovat olleet markkinoilla viitisen vuotta. Isommat ja tehokkaammat mallit, 4500 ja 5300, nykyisten mallien rinnalla esiteltiin viime Agritechnicassa ja markkinoille ne saatanee viimeistään ensi vuonna. Vuosien varrella on Xerioneita tehty noin 1200 kappaletta.

Suomessa on tällä hetkellä parikymmentä ajettavaa lietelannanlevitintä. Aiemmin Suomeen ei ole tuotu yhtään Xerionia. Baltian maissa Xerion kuulunut Konekeskon valikoimiin.
– Nyt pää on kuitenkin auki ja kokemuksia Xerionin kyvyistä Suomessakin saadaan lisää, kertoo Esko Paatelainen Konekeskolta. Xerionit rekisteröidään 50 km/h vaihteistolla liikennetraktoreiksi, joten koneella onnistuu myös kuljetusurakointi.

Isommalla kalustolla enemmän käyttöä

– Tusinoittain näitä ei ehkä Suomessa vuodessa myydä, koska perinteinen traktori­kalusto on vielä etusijalla, Esko povaa. Esko jatkaa, että kun myös isommat puimurit, kuten Claasin Lexionit ja Tucanot ovat kiinnostaneet asiakkaita, kertoo se kehityksen suunnasta.
Toisaalta, kun katsotaan, miten nopeasti ajettavaa kalustoa on tullut parissa vuodessa Suomeen lietteenlevitykseen, sitä kehitystä ja urakointityön lisääntymistä on turha jarruttaa. Edut kuitenkin ovat yksittäiselle työn ostajalle merkittävät, kun työaikaa ei tarvita lietteenlevitykseen ja jokaisen kotieläintilan ei tarvitse käyttää rahaa lietekalustohankintoihin.

Nopea toimitus

Åsbro Mjölk tilasi 3800 TRAC VC Xerioninsa keväällä ja se toimitettiin juhannuksen jälkeen kuusi viikkoa tilauksesta.
– Saimme nopeutettua hieman tämän koneen toimitusta ja kun yhteistyökumppani, joka toimittaa päälirakenteet eli lietekaluston oli myös valmis nopeaan toimitukseen, pääsivät asiakkaat nopeasti töihin koneen kanssa, kertoo alue­päällikkö Christian Ludwig Claasin markkinoinnista. Normaalisti toimitusaika on yleensä 8–10 viikkoa.

Xerionin päälirakenteet toimitti SGT. Päälirakenteet koostuvat kahden kuution etusäiliöstä ja 9 kuution minuuttituotolla olevasta Vogelsangin lietepumpusta. Rungon päällä on 13 kuution lietesäiliö ja levittimenä on Bomechin 8,8 metriä leveä Greenstar Multi lietteenlevitin ja Vogelsangin ExaCut jakajat

Ensin eteen

SGT:n rakentamassa järjestelmässä pumppuyksikkö ja imukärsä ovat edessä. Kun lietettä pumpataan levittimeen, täyttyy ensin etusäiliö. Takasäiliö täyttyy tämän jälkeen. Levitettäessä liete valuu etusäiliöön korkeammalla olevasta takasäiliöstä, kun pumppaaminen tehdään etusäiliöstä.

Xerionin etuja

Xerion on monitoimitraktori, joka on myös työkoneenkantaja. Xerionilla tehtävät työt ovat periaatteessa samoja kuin traktorilla. Nostolaitteet saadaan molempiin päihin ja voimanulosotto taakse.

50 molempiin suuntiin

Xerionin yksi ominaisuus on sama nopeus molempiin suuntiin. Tällöin ajonopeudella ei ole merkitystä kumpaan päähän työkoneet kiinnitetään.
Kruunupyyn Xerionin omapaino on noin 12,5 tonnia. Xerionia voidaan yleisen tien ulkopuolella valmistajan mukaan kuormittaa 36 tonniin, kun molemmat akselit kantavat 18 tonnia. Renkaina Xerionissa on 800-70R38, joilla voidaan ajaa jopa 0,8 barin paineilla.
Kun hinattava perävaunu kiinnitetään keskirunkoon kuulalla, ei perinteistä kolmen tonnin aisapainoa tämän tyyppisessä traktorissa tunneta. Painoa voidaan ottaa valmistajan ilmoittamiin tai laissa mainittuihin maksimiakselipainoihin saakka.

Yhteistyö­kumppaneiden työlaitteita

Xerioniin voidaan työlaitteet kytkeä vetolaitteeseen, nostolaitteisiin tai rungon päälle. Rungon päälle voidaan laittaa vaikka siemen- tai ruiskutusvesisäiliö, jolloin niiden paino on koneen rungolla. Työlaite voidaan kytkeä nostolaitteisiin tai koukkuun. Nostolaite ja koukkusovitteiset työlaitteet ovat samoja kuin perustraktoreissakin käytettävät.

– Kun koneen rungolle sijoitetaan laitteita, ne ovat useimmiten yhteistyökumppaneiden toimittamia, jolloin sovitteet rakennetaan Xerioniin sopivaksi, Christian kertoo.
Lietekalustoa on esimerkiksi tarjolla Zunhammerilta ja Kawecolta. Jos hinattava vaunu kytketään Xerionin rungossa olevaan kuulaan, yhdistelmä on vähintään 6-pyöräinen.
Xerionilla voidaan ajaa normaalisti 4-pyöräisenä kylki edellä ja jos hinattava lietteenlevityskalusto on nivelöity runkoon, levitin kulkee suoraan. Kruunupyyn Xerionissa levitin on nostolaitteissa ja nostolaitteet on nivelöity kääntymään sivuttain ajolinjan suuntaan.

Ympäri kääntyvä VC ohjaamo

Xerionia on saatavilla etuohjaamolla ja keskiohjaamolla, jolloin ajotuntuma on kuten traktorissa. Kruunupyyhyn toimitettu Xerion on VC -varusteinen. Tällöin ohjaamo voidaan kääntää 180 astetta kätevästi keskeltä eteen ja vaihtaa kulkusuuntaa. Taakseajoon ei siis käännetä pelkkää kuljettajan istuinta tai pulpettia vaan koko ohjaamo.
Xerion on lyhempi akseliväliltään kuin muut vastaavat ajettavat laitteet. Etuna on ketteryys, kun molempien akseleiden pyörät kääntyvät ja pienempi kääntösäde. Hankaluutena rakenteessa taas on lyhyen akselivälin mukanaan tuoma pieni nyökkiminen jossain olosuhteissa.

Huollon saaminen tärkeää

Kun uutta kalustoa hankitaan, pitää varmistaa myös huolto. Kruunupyyn Xerionin huoltoon on koulutettu Konekeskon Claas-huoltomies.

Åsbro Mjölk

Åsbro Mjölk on kahden perheen/kolmen talouden yhteisviljelmä. Osakkaana ovat Mats ja Helena Broända ja Helenan veljet Mikael ja Johan Åsvik. Johan on ollut mukana pari vuotta.

Yhteisviljelmä ja yhteisnavetta ovat saanut alkunsa vuonna 1999. Ensimmäisessä yhteisnavetassa lypsäviä on 220. Nyt valmistumassa olevassa navetassa paikkoja on 200 lehmälle ja jos suunnitelmat toteutuvat 2015 laajennukseen tulee jälleen 200 lehmäpaikkaa. Lehmät lypsetään 2 * 12 kalanruodossa ja jos 600 lehmäpaikan tavoite täyttyy, ovat lypsypaikat käytössä lähes ympäri vuorokauden.

Yhteisviljelmällä on viljeyksessä 260 hehtaaria ja sopimusaloilta ostetaan vilja pystyyn. Vilja korjataan kokoviljaksi. Myös nurmea ostetaan pystyyn ja korjataan omaan käyttöön.

Taloudellisuus etusijalla

Tavoitteena on tuottaa paljon maitoa ja mahdollisimman edullisesti. Turhia kustannuksia vältetään, mutta siihen panostetaan, mikä helpottaa ja nopeuttaa työtä.
Kaikki yhteisviljelmän osakkaat osallistuvat töihin. Lisäksi on palkattu kaksi vakituista työntekijää, Mats-Åke hoitaa lypsyä ja Sebastian konetöitä. Töissä on lisäksi urakoitsijoita ja usein myös rakennusmiehiä.

Konepuoli erikseen?

– Konepuoli ehkä pitäisi eriyttää maatilasta, mutta sekään ei houkuttele, kun se tarkoittaa lisää paperitöitä. Paperitöitä meillä on muutenkin riittävästi, Mats kertoo. Kun hoitelen paperit, pidän myös yhteyttä maanomistajiin, jotka myyvät meille satonsa. Tuo työ vie myös osan aikaa, mutta samaan aikaan pitää olla myös konetöissä, koska se on ainoa tapa pysyä selvillä siitä, missä töissä oikein mennään, Mats vakuuttaa. ”Pehtooriin ei meillä ole varaa”.

Viljelyttämistä

– Meidän ei ole järkevää tässäkään mittakaavassa yrittää tehdä kaikkea itse, Mats kertoo. Kasvinviljelytöitä ostamme lähinnä Söderby entreprenadilta, joka kylvää ja ”kasvattaa” viljan. Söderby entreprenadin Mårten Krokfors seuraa kasvustoja ja hoitaa itsenäisesti ruiskutukset. Kun hän on kylvänyt, pystyy hän myös hoitamaan muut työt aikataulussa, Mats kertoo.

Urakointi ei ole itsetarkoitus, mutta se tehdään mitä luvataan, Mikael pohtii. Hankimme Xerionin omia tarpeita varten, mutta kapasiteettia siitä riittää myös urakointiin. Vanhalla lietesäiliöllä ajettiin hieman lietettä urakalla, mutta sen kapasiteetti oli levitysaikaan täyskäytössä. Nyt urakointia on mahdollisuus lisätä.

Lisää kuutiota

– Kasvukaudeksi meillä on omaa lietteenlevitystä noin 20 000 kuutiota sekä mahdollisuus ajaa suunnilleen yhtä paljon urakkaa. Lietteenlevitys tulee olemaan koneen perustehtävä. Tämän lisäksi tähän on mahdollisuus hankkia vaikka Claasin yhdeksän metrinen niittokone. Talvikäyttöä ei ole erityisemmin mietitty, mutta mahdollisuus on vaikka hakkuri- tai linkokäyttöön, Mats esittelee.

Mats jatkaa, että toki meillä on nyt toimivaa yhteistyötä monen maatilan kanssa. Niiton ja karhotuksen tekevät nyt yhteistyökumppanit. Me teemme muun korjuun ja kuljetuksen. Samalla ketjulla korjataan myös yhteistyökumppaneiden rehut.
Kun rehua tehdään laaka­siiloon, rehua tamppaamaan otetaan urakoitsija. Käytössä on silloin 25 tonnin pyöräkuormain ja kuljettaja.

Omaa työtä

– Omissa konetöissä olemme keskittyneet lannanlevitykseen ja nurmikorjuuseen. Niissä olemme panostaneet sekä itse päätyöhön, levitykseen ja korjuuseen mutta myös kuljetukseen. Kun siirtomatka on pitkä, tarvitsemme toki myös muiden apua kuljetukseen. Kahdella säiliöllä lietettä kuljetetaan levityksen tahdissa noin 8 kilometriin, Mikael kertoo. Tämän jälkeen tarvitaan kolmas traktori.

Liete imetään suoraan vaunusta, jolloin ei käytetä välikontteja. Tarvittaessa yksikin kuljettaja pystyy kuljettamaan noin 4 kilometriin kahdella vaunulla, kun toinen vaunu jätetään pellolle ja toisella haetaan uutta kuormaa. Vaunusta lietettä riittää kahteen Xerionin tankilliseen.
Kun ketjun toimintaa kuitenkin on vasta harjoiteltu omissa töissä, on hiominen vielä kesken. Tähän mennessä on kuitenkin päästy jo 90 kuution tuntivauhtiin, vaikka kuljetusmatkaa oli 18 kilometriä ja kuljetusta tehtiin kolmella vaunulla. Paljon toki vaikuttaa työsaavutukseen siirrossa teiden kunto.

Lisääntyvä lieteurakointi

– Tarjoamme lietteenlevitystä myös lähiseudulla muille. Tarvittaessa liete hoidetaan sekoituksesta lähtien. Muiden lietteitä levitetään nyt noin 20 000 kuutiota vuodessa, mutta kun lietettä saadaan liikkeelle 800-1000 kuution päivätahdilla, uusiakin asiakkaita voidaan ottaa. Etenkin isommat tilat ovat olleet kiinnostuneita lieteurakoinnista ja tällä ketjulla olemme kilpailukykyisiä etenkin, jos kuljetusmatkaa on useampi kilometri, Mats kertoo. Lietettä levitetään kuutiohinnalla ja siirtoa tehdään tuntihinnalla.

Mikael jatkaa, että lietteenlevitykseen ei ole ainakaan tällä seudulla liiemmälti urakoitsijoita vapaana ja lietemäärät tulevat kasvamaan, kun yksikkökoot kasvavat. Kun peltoa vuokrataan ja ostetaan, kuljetusmatkat yleensä kasvavat. Verkostot pitää kuitenkin olla kunnossa ja etenkin kuljetuskalustoa tarvitaan usein lisää.

Parempaa hygieniaa

Claasin kärsällä pääsee lietteen imemään kolmen metrin ojan yli jo vaunusta. Kun imukärsä on riittävän pitkä, ei siirtovaunuja tarvitse ajaa pellolle ollenkaan. Tällöin ei viedä pellolta maata tielle, ja tahrita tietä.

Mukana Semex Finlandissa

– Yksi mielenkiintoinen juttu, jossa olen mukana, on Semex Finland, Mats kertoo. Semex on tuonut kilpailevaa toimintaa siemennykseen ja etenkin jalostuslinjoihin. Semexillä on oma suunnitteluohjelma, joka helpottaa jalostussuunnitelmien tekoa ja sonnivalintaa. Semexin kautta on mahdollista ostaa sonnin spermaa.
– Hoidan rodunjalostuksen omassa navetassa ja minulla on lupa hoitaa siellä myös siemennykset, Mats esittelee tilan toimintaa.

Kalustovalinnoissa pitää muistaa kaluston perustehtävä ja tarkoituksenmukaisuus ratkaisee kalustovalinnan. Ammattimaisella kalustolla ja ammattitaitoisilla kuljettajilla työ saadaan tehtyä nopeammin ja paremmin. Kun hankitaan tehokas laite, joka on alun perin suunniteltu työlaitteineen monipuoliseen työhön, on mahdollisuus päästä hyödyntämään tehokkuuden etuja. Samalla kuljettaja saa ergonomisen työympäristön ja haluttu tekniikka dokumentointimahdollisuuksineen on käytössä.

www.konekesko.fi
www.claas.de
www.semex.fi

Lue seuraavaksi