Uutiset

Yleinen

Biofire aloittaa vientikaupan

Biofire aloitti vientikaupan aktiivisesti. Jo aikaisemin Biofire on hankkinut EN 303-5:2012 Standardin 60-500 kW kokoluokkaan ja nyt yritykseen palkattiin vientiä vetämään koneviennin konkari Taisto Suutari, joka on aiemmin hoitanut Farmi Forest Oy:n tuotteiden kansainvälistä myyntiä ja markkinointia. Jos tarkastellaan tavaravirtaa Taiston työuraan peilaten, niin ketjussahan siirryttiin vain yksi pykälä eteenpäin, eli kun rangat on saatu pois metsästä ja hakkeeksi, päästään ne polttamaan ja tuottamaan lämpöä.

Yhteistyötä on viritelty jo uuden työnantajan kanssa tovinkin ja ensimmäisenä työpäivänään elokuun alussa Taisto oli järjestänyt ensimmäiset asiakkaat-/maahantuojakandidaatit Suomeen Walesista. Kaverit olivat Taistolle toki vanhoja tuttuja ja aikaisemmat liikesuhteethan kannattaa käyttää hyväksi, etenkin jos niistä voi olla molemmille osapuolille hyötyä. Walesilaisten matkan tarkoitus Suomeen oli tutustua Biofireen yrityksenä, sen tuotteisiin ja muutamiin kohteisiin, joissa Biofiren laitteet ovat käytössä.

Walesilaisten tarkoituksena on hankkia hakkeenpolttolaitteet ensiksi omaan käyttöön, jolloin niistä saadaan esittelykohde paikallisille ja samalla voidaan perehtyä laitteiden ominaisuuksiin ja toimintaan käytännössä.

Veljekset Gareth ja Brian Lloyd ovat mukana yritystoiminnassa laajalla rintamalla. Kolmas veljes Harry ei ollut matkalla mukana, mutta hän on Lloydien yrityksissä tasaosuudella. Taustalla on jo edesmenneen isän metsäalan yritys, jossa pojat tekivät metsätöitä nuoruudessaan. Nyt metsässä urakoidaan kahdella motolla ja ajokoneella, joilla syötetään pääasiassa kahta omaa sahaa. Mutta töitä toki tehdään myös muille. Sahoilta saadut sahapinnat ym. puujäte haketetaan. Aiemmin valmis hake on myyty tukkumyyntinä eteenpäin, mutta tulevaisuudessa ajatuksena on käyttää haketta merkittävästi myös itse – jalostaa se energiaksi Biofiren valmistamilla laitteilla.

Veljesten liiketoiminta kattaa myös moottoripyörät ja vuodessa tehdään pari sataa enduropyöräkauppaa. Liiketoimintaa harjoitetaan myös kevyemmissä työkaluissa. Mm. erilaiset Husqvarnan käsityökalut puutarhanhoitoon ja metsätöihin kuuluvat valikoimiin huoltotöiden lisäksi. Jottei jää vapaa-aikaongelmia, veljeksillä on Formula 3 team, jota voidaan myös hoitaa liiketaloudellisesti kannattavasti.

Käytössä veljeksillä on myös hakkuri, jolla saadaan tarvittaessa haketta aikaan jopa 200 tonnia päivässä. Sahauksen jämätavarasta tuleva hake on metsäkosteaa ja tarve on saada haketta kuivattua, jotta sille olisi paremmin markkinoita. Metsämärkä hake ei ole sellaisenaan polttoon erityisen haluttua, koska hyötysuhde jää turhaan alhaiseksi.

– Jos haketuksen jälkeen tehtäisiin kuivaus, olisi hake kevyempää kuljettaa ja myös pienemmät hakkeen käyttäjät olisivat siitä kiinnostuneempia, jolloin hakemarkkina kasvaisi. Meille on tärkeää, miten voimme yhdistää liiketoimintaa ja saada tuotteesta parempaa hintaa, Brian ja Gareth pohtivat.

Kotimaisella lämmitetään

Kotimaisen polttoaineen käyttö pitäisi olla yhä useammalle itsestään selvyys. Energiasta maksettavat eurot jäävät kotikulmille, kun ympärivuotisen lämmityksen energialähteenä käytetään turvetta tai puuta. Hakkeen käyttö energiana on omiaan parantamaan pikkurangan kysyntää. Polttoon kelpaava rankaa tulee etenkin harvennuksilta, joita taas tehdään, jotta saadaan laatupuuta myöhemmin. Ajoissa tehdyt harvennukset ovat siis teollisuuden, metsänomistajan ja Suomen etu. Metsästä ei aina välttämättä kannata pikkurisuja keräillä pienessä mittakaavassa, kun runkopuusta kuitenkin saadaan paremmin energiaa irti.

Hintasuhteet energian ostohinnoissa vaihtelevat merkittävästi suhdanteista riippuen, mutta maasta kaivettavan tai pumpattavan energian, ainakaan öljyn ja kivihiilen, hinnat eivät ole pitkällä aikavälillä laskemassa. Niistä kun tulee jossain vaiheessa jälleen pula ja niiden hinta nousee.

Taisto Suutari oli 1. elokuuta ensimmäistä päivää töissä ja hänet on palkattu luomaan vientiverkosto, mutta myös kehittämään Biofiren myyntiä ja markkinointia kokonaisuutena. Tähän mennessä Biofire on tehnyt lämpölaitekauppaa ulkomaille Baltiaan ja Ruotsiin, mutta myös Ukrainaan. Kaupat ovat järjestyneet useimmiten yhteistyökumppaneiden kanssa, mutta kauppaa on toki tehty suoraankin. Lämpölaitekauppa hakepuolella Suomessa on ollut pari vuotta nihkeää. Omakotitaloihin laitetaan kyllä maalämpöjä ja aurinkokeräimiä, mutta isommat laiteinvestoinnit ovat olleet viime aikoina vähemmässä.

– Reijo pohtii, että kun mm. maatilamittakaavassa jokaisesta maalämmöllä tuotetusta lämpökilovatista joudutaan kuitenkin maksamaan sähkölaskussa noin kolmasosa ja investoinnit päälle, ei hakelämmitys menetelmävertailussa ole heikoilla maalämpöön verrattuna. Energia otetaan polttorankana silloin yleensä omasta metsästä ja samalla saadaan hoidettua metsää kuntoon. Lämpömäärä myös riittää kovillakin pakkasilla, kun laitteisto mitoitetaan oikein. Poltettava tavaran laatu ja kosteus lopulta ratkaisevat, miten paljon kattilasta saadaan lämpöenergiaa irti.

Kontti etupihalla

Biofiren valmistamiin laitteistoihin tutustuttiin kolmessa kohteessa. Kaksi oli toiminnassa ja yksi vielä rakenteilla. Ensimmäinen kohde oli jalasjärveläinen Maikau Oy, osakeyhtiöksi muutettu maatila, jossa on lypsykarjaa. Lypsäviä on 260 ja lämmintä vettä kuluu runsaasti ympäri vuoden, etenkin pesuihin.

Vanha hakelämpökeskus oli navetan yhteydessä ja sen vikaherkkyys oli kasvanut vuosien varrella. Kun päätös lämpökeskuksen uusinnasta tuli vakavasti harkintaan, meni siitä vain noin puoli vuotta ja laitos oli pystyssä.

– Hakelämpölaitoksesta lähtevä tulipalo olisi viimeinen, mitä maatilalla kaivataan ja siksi uusi hakelämpökeskus rakennettiin erilleen muista rakennuksista. Uusi lämpökanaali rakennettiin vanhaan lämpökeskukseen, jolloin jo olemassa oleva tekniikka päästiin hyödyntämään, mm. lämpökeskukselta päärakennukseen vievä vanha lämpökanaali, kertoo Markku Parkkari.

– Meillä on käytössä vielä vanhasta järjestelmästä 3000 litran varaaja, jolla saadaan lämmintä vettä puskuriin, Markku kertoo.

– Uusiin järjestelmiin ei varaajaa yleensä nykyään rakenneta, koska siitä tulee kustannuksia. Nykyään polttimen tehoa voidaan helposti säätää varsin laaja-alaisesti, joten varaajaa ei tarvita, Reijo kertoo.

Maikau Oy:n lämpölaitoksen nimellisteho on 120 kW. Polttimena on Biofiren Palokärki, joka on kytketty BioComp kattilaan. Hakkeen käsittelyn hoitaa Biofiren toimittama laitteista ja kokonaisuus on rakennettu Biofiren toimesta tarkoitukseen sopivaksi kokonaisuudeksi.

Lämpölaitos haluttiin konttiin ja perustaksi riitti, että kontin alle valettiin laatta. Etukäteen oli kaivettu myös lämmönsiirtokanaalit, vesijohto ja tuotu sähköt paikalle. Peruste kontin valintaan oli mahdollisuus päivityksiin tulevaisuudessa.

– Putki- ja sähkötyöt ja muut asennukset maksavat kotonakin tehtynä ja kontti ei taloudellisesti kuitenkaan ollut paljoa kalliimpi investointi, Markku perustelee hankintaa. Tämän lisäksi kontti on irtaimistoa. Kontissa tuli samalla varasto ja lämpölaitos kokonaisuutena, jolloin rakentaminen jäi pois. Lämpöä se on nyt pukannut puolisen vuotta ja meille kontti oli ainakin mielekäs vaihtoehto, Markku vakuuttaa.

Kontissa on hydraulikoneikko, jolla käytetään mm. hakkeensyöttölaitteita, sulkuluukkua ja hakevaraston avattavia kattoelementtejä. Varasto täytetään kantamalla hake kurottajan kauhalla siiloon läheisestä varastosta. Lämpöä tuotetaan pääasiassa hakkeesta, mutta myös polttoturpeesta.

Kontin mitat ovat 3,8 m x 10 m, johon mahtuu 150 kW järjestelmä, pari metriä pidempään konttiin sopii 500 kW laitteet.

– Vientituote ei kontti kokonsa puolesta välttämättä ole, Reijo pohtii. Kontti on kuitenkin hyvä esimerkki, miten asiakkaiden tarpeet voidaan ottaa huomioon ja rakentaa kokonaisuus, joka voidaan tarvittaessa myös kokonaisuutena realisoida.

Paloturvallisuus otetaan nykyään vakavissaan ja takapalon leviäminen eliminoidaan hakkeen syötön sulkevalla giljotiinin tyyppisellä sulkuluukulla ja tarvittaessa vesisuihkulla hakekanaviin. Sulkuluukun suunta on muutettu ylhäältä alas, jotta sen viemä tila pannuhuoneessa olisi minimaalinen.

Ensimmäinen vierailukohde walesiläisille oli Maikau Oy:n hankkima kontti, jossa kaikki on samassa. Vasemmalta lukien kuvassa Vasemmalla on Gareth Lloyd, Juha Valkama, Taisto Suutari, Brian Lloyd ja Reijo Santala.

Kontti on siisti kokonaisuus ja tilaa jää vielä huoltaakin. Hakkeensyöttökanaalin takatuli estetään giljotiinityyppisellä sulkuluukulla, joka on pystyssä vasemmalla.

Syöttölaitteet ovat helposti huollettavia

Polttoainetta siirretään sivusuunnassa hydraulitoimisilla tankopurkaimilla. Tehokas syöttöruuvi tuo hakkeen varastosta välisäiliön kautta polttimelle.

Kontit erikseen Saarikoskella

Saarikosken lämpökontti sijaitsee Seinäjoen Kourassa. Kyseessä on broileriemotila, jossa tuotetut munat lähetetään muualle kuoriutumaan. Lämpötila ja ilmanvaihto eläintiloissa pitää olla kunnossa. Optimiolosuhteissa linnut voivat hyvin ja munivat odotusten mukaan.

Saarikosken tontilla oli aikoinaan jo konttiratkaisu, joka vuosien ja laajentamisten jälkeen jäi pieneksi. Vanha 200 kW lämpökontti myytiin ja tilalle hankittiin uusi

Uudelle lämpölaitokselle valettiin hieman kauemmaksi laatat ja sinne oli vuosien mittaan upotettu jo lämpökanaaliakin valmiiksi. Kattilan perään päätettiin silloin laittaa neljän kuution varaaja, joka on samalla neljän osaston lämmönjakotukki, jolloin jokaista osastoa voidaan säätää erikseen tilanteen mukaan. Varalla on säilytetty 200 kW öljykattila, jolla saadaan pidettyä rakennukset sulana esim. huoltojen aikana.

Saarikosken lämpölaitoksessa on kaksi konttia, joista toinen on kattilahuone ja toinen polttoaineen varastokontti. Laitos on siis toimitettu kahtena erillisenä konttina, jotka on paikan päällä yhdistetty tehokkaaksi lämpölaitokseksi. Kattila on 500 kW Arimax, joka on varustettu Biofiren Palokärki 650 kW polttimella. Saarikosken broileremotilan tuotantorakennukset lämpiävät hakkeella ja turpeella.

Konttien laskuun paikalleen nostureilla ja hakkeen siirtoruuvin asennukseen konttien välille meni aikaa kolmisen tuntia ja seuraavana päivänä kytkettiin jo sähköt ja vedet. Paketti oli siis kahdessa päivässä käyttövalmis.

Purkaimen tankojen edestakaisella liikkeellä saadaan polttoainemassa liikkumaan ruuville. Tangot on ohjelmoitu liikkumaan eri tahdissa. 

Hakeruuvien kotelot ovat yhä useammin muita kuin pyöreitä. Pyöreässä ruuvissa hakepala kiilautuu helposti ruuvin ja seinämän väliin. Pala ei irtoa, vaan usein se jatkaa matkaansa ”kitisten” ruuvin loppuun saakka. Kun ruuvin runko on monimuotoinen, purkaa se kiilautumat avoimessa osassaan välittömästi.

Pannu on varustettu paineilmapuhdistuksella, jolloin kattila pysyy itsestään puhtaana ja tuottaa lämpöä hyvällä hyötysuhteella ja kokonaisuus on huoltoystävällinen.

Saarikoskella kontit ovat vierekkäin. Hake ja turve siirretään ruuvilla varastokontista polttoon kattilahuoneeseen.

Polttolaitos on sijoitettu konttiin. Tilaa ei ole liikaa mutta riittävästi. Vikatilanteessa komponentit, kuten moottorit, ovat helposti vaihdettavissa.

Purkain edellyttää tukevaa rakennetta, sillä varaston ollessa täysi polttoaineen käsittely vaatii paljon voimaa. Edestakaisin liikkuvat tangot syöttävät polttoainetta ruuvikuljettimelle.

Koskue Grain

Koskue Grain on valmistumassa oleva yhteiskuivaamo, jossa on kolme osakasta. Kuivaamoa rakennetaan tyhjälle tontille lähelle osakkaiden peltoja. Yhteisellä kuivaamolla tavoitellaan toimivaa ja tehokasta kuivausta ja varastointia.

Kyseessä on Biofiren 800 kW:n polttimella ja hakkeensyöttöjärjestelmällä sekä Antti-Teollisuuden kuivuriuunilla varustettu laitos, jossa lämmin ilma johdetaan uunista puhaltimien avulla suoraan kuivauskennoihin.

Kuivaamossa ei ole vesikattilaa, vaan uuni luovuttaa lämmön suoraan kuivuriin. Biofire toimitti polttoaineenkäsittelylaitteet ja polttimen. Palokärki-poltin on kuivuriuunin ulkopuolella, jolloin poltossa vapautuva energia pääsee lämmittämään kuivausilmaa tehokkaasti, hyödyntäen laajemmin uunin tulipesää verrattuna polttimiin jotka sijoittuvat uunin sisään.

Automatiikalla hoidetaan polttimen tehon- ja polttoaineen säätö. Kuivaamorakennuksessa on rinnakkain kaksi kuivaamokoneistoa, jolloin voidaan lämmittää yhtä kuivaussiiloa ja jäähdyttää, purkaa tai täyttää toista. Tällöin uunin tuottama lämpö voidaan kätevästi vaihtaa kuivaamosta toiseen, eikä uunin alasajoa tarvitse tehdä vaan kosteudenpoisto jatkuu ilman taukoa. Kanavaan tulee ohjain, jolla valitaan lämmitettävät kennot. Rakennus ei ole vielä valmis, mutta tarkoitus on saada kuivaamo käyttöön tämän syksyn puinneille ainakin ohrille ja rapseille.

Jos poltetaan puhdasta ja sopivan kuivaa tavaraa kovalla liekillä, saadaan myös paljon tehoa. Ilmaakin pitää tulipesään toimittaa oikeassa suhteessa. Tässä tulipesässä on tarkoitus polttaa myös kuivaajan esipuhdistajasta tullut jäte, jolloin pölypitoinen ja rikkakasvin siemeniä sisältävä lajite saadaan hyötykäyttöön.

Kuivaamorakennus oli elokuun alussa vielä kesken ja kuivaamon kattoa rakennettiin maassa. Rakennusnosturi työmaalla on hyvä apuväline, koska sillä saadaan tavarat nostettua suoraan oikeaan paikkaan ja vaikka suoraan kuorma-auton lavalta, jolloin käsittelykerrat vähenevät.

Kuivuriuuni on Antti Teollisuuden valmistama ja sen teho on 800 kW. Hakkeen poltto, purku- ja siirtolaitteet ovat Biofiren tuotantoa. Pannuhuoneessa käy huiku, kun kuivausilma otetaan ovista sisään. Verkko estää isompien roskien pääsyn kuivuriuuniin. Koska rakennus on vielä kesken eikä pannuhuoneessa ei ole vesikattoa, sadevesi valuu elementtien välistä. Keskellä Taisto Suutari esittelee Biofiren laitteistoa.

Puhdas, korkkaamaton uusi lämpölaitos on hieno. Palamisilma puhalletaan polttimen palopäähän liikkuvan arinan alta arinakivien läpi sekä polttimen sivuilta ja katosta. Tämä varmistaa sen, että polttoaine palaa mahdollisimman hyvällä hyötysuhteella.

800 kW laskennallisen tehon lisäksi uunista saadaan enemmänkin tarvittaessa irti. Biofiren Palokärki -polttimet on mitoitettu siten, että nimellisteho saavutetaan huonompilaatuisellakin polttoaineella.

Lue seuraavaksi