Uutiset

Yleinen

Bioenergian käyttö jatkoi maltillista kasvua, energiaturpeen käyttö laski 2019

Bioenergian käyttö nousi vuonna 2019 ennätyslukemiin Suomessa. Bioenergia oli energiamäärässä eniten kasvanut uusiutuvan energian muoto. Bioenergian osuus uusiutuvasta energiasta säilyi ennallaan 82 %:ssa ja osuus kokonaisenergiankulutuksesta kasvoi 31 %:iin. Energiaturpeen käyttö laski 9 % ja sen osuus kulutuksesta oli 4 %. Luvut käyvät ilmi Tilastokeskuksen julkaisemasta ennakkoarviosta, joka koskee viime vuoden energiankulutusta Suomessa.

Tilastokeskus julkaisi 17.4.2020 ennakkoarvion viime vuoden energiankulutuksesta Suomessa. Vuonna 2019 kokonaisenergiankulutus pieneni noin prosentin. Kotimaisten polttoaineiden[1] käyttö säilyi edellisen vuoden tasolla, mutta niiden suhteellinen osuus kasvoi prosenttiyksiköllä 35 %:iin kulutuksesta. Energiaturpeen käyttö pieneni noin 9 %, kun taas bioenergian käyttö jatkoi maltillista kasvua (1,4 %) ja nousi ennätyslukemiin 116 TWh:iin.  Energiaturpeen osuus kokonaisenergiankulutuksesta oli 4 % ja bioenergian osuus 31 %. Koko 2010-luvun aikana energiaturpeen käyttö laski noin 42 %, bioenergian käyttö kasvoi noin 22,5 %.

Palaturvetta kerätään matoksi maan pinnalle. Kuivat turvepötköt kerätään aumaan.

Bioenergiajakeista eniten kasvoivat teollisuuden ja energiantuotannon puupolttoaineiden (1,1 TWh) sekä liikenteen biopolttoaineiden (0,7 TWh) käyttö. Metsäteollisuuden mustalipeän käyttö säilyi vuoden 2018 tasolla ja puun pienkäyttö pieneni (-0,3 TWh).

Bioenergia oli vuonna 2019 energiamäärässä eniten kasvanut uusiutuvan energian muoto. Uusiutuvan energian nettokasvu vuonna 2019 oli 1,3 TWh ja bioenergian kasvu oli 1,6 TWh. Bioenergian kasvu oli nettokasvua suurempi, koska vesivoiman käyttö pieneni 0,85 TWh vuonna 2019.  Bioenergian osuus uusiutuvasta energiasta säilyi ennallaan 82 %:ssa.  

2010-luvun aikana muiden uusiutuvien energialähteiden kasvu on vähentänyt bioenergian osuuden 86 %:sta 82 %:iin. Kehitys tulee jatkumaan 2020-luvulla.

Bioenergia ry:n tavoitteena on, että vuoteen 2025 bioenergian käyttö kasvaa vuoden 2018 tasolta korvaten fossiilisia polttoaineita erityisesti lämmön- ja prosessienergiantuotannossa sekä liikenteessä. Yhdistys haluaa kehittää bioenergia-alaa niin, että Suomessa on maailman parhaat edellytykset tuottaa biomassaan perustuvia kestäviä ja jopa hiilinegatiivisia tuotteita. Toiminnassa tavoitellaan mahdollisimman korkeaa jalostusarvoa sekä vientiä ja tuetaan energiaomavaraisuutta, energian toimitus- ja huoltovarmuutta, työllisyyttä ja aluetaloutta. Yhdistys toimii jäsentensä kanssa osana bio- ja kiertotaloutta, jossa energiaa otetaan talteen sivuvirroista.

Lue seuraavaksi