Uutiset

Yleinen

Auringosta aurinkobensaa

Kollegiumtutkija Patrik Jonesille myönnetty ERC Starting Grant -rahoitus on suuruudeltaan lähes miljoona euroa. Hankkeen tarkoituksena on kehittää teknologioita auringonvalon muuttamiseksi suoraan käyttövalmiiksi polttoaineeksi. Nelivuotinen projekti alkaa vuoden 2011 alussa.

Hankkeessa kehitetään uusiutuvien hiilivetypolttoaineiden tuottamiseen tarvittavia komponentteja. Näitä ovat mm. geenit, joiden tuottamat entsyymit toimivat katalyytteina hiilivetybiosynteesin loppuvaiheissa. Tutkimuskohteina ovat myös bioteknisiin prosessiolosuhteisiin soveltuvat uudet teknologiat.

Kasvivahat ja syanobakteerit tarkastelun kohteina

Hankkeen alkuvaiheessa tavoitteena on määrittää prosessiin tarvittavat kasvien hiilivetybiosynteesin aineenvaihduntatiet. Alkaanit ovat keskeisiä tekijöitä kasvin pinnalla olevien vahojen aineenvaihdunnassa, ja vahoilla taas on suuri vaikutus kasvien kuivuudensietokykyyn.

Toinen tavoite on bioteknisissä sovelluksissa käytettävien syanobakteerien geneettisen vakauden parantaminen ja siihen liittyvien tekniikoiden kehittäminen.

Olemassa olevien polttoainejakeluverkostojen hyödyntämistä tutkitaan

Jonesin mukaan uusiutuvien energiamuotojen kehittäminen ei ole pelkästään vaihtoehtoista vaan myös välttämätöntä, sillä kyse on rajallisia lähteitä käyttävien, ei-kestävien energiakäytäntöjen korvaamisesta.

– Jo nyt meillä on olemassa valmis, laajamittainen teknologia uusiutuvan sähkön tuottamiseen. Suurena haasteena on kehittää teknologiaa uusiutuvien polttoaineiden tuotantoon, mieluiten niin, että olemassa olevaa jakelu- ja loppukäyttöinfrastruktuuria ei tarvitsisi korvata kokonaan uudella, Jones kertoo.

Polttoaineiden biologinen tuotanto, ns. bioenergia, on yhä yksi tärkeimmistä ja houkuttelevimmista mahdollisuuksista saavuttaa tämä tavoite. Jonesin mukaan biologisten järjestelmien etuna on mm. niiden kyky hajottaa vesimolekyylejä ja sitoa hiilidioksidia.

– Bioenergia on kuitenkin edelleen enimmäkseen teoreettinen käsite, ainakin maailmanlaajuiseen energiatuotantoon vaikuttavassa mittakaavassa, lukuun ottamatta viimeaikaista kehitystä bioetanolin ja biodieselin tuotannossa, Jones toteaa.

CO2-raportti

 

Lue seuraavaksi