Uutiset

Kuljetuskalusto

Ylivoimaista nostovoimaa Heinolasta

– Kääntömastotrukki ei ole Suomessa mikään uusi keksintö, sillä Orasvuon konepaja ja myöhemmin kaivoskoneista tunnettu Normet takoivat maailmalle lukuisia kääntömastolla varustettuja Ok-trukkeja, joista merkittävä osa on edelleen aktiivikäytössä, pohjustaa Kari Öhman kääntömastotrukin taustaa.

Varsinkin liimapuuteollisuuden paljolti käyttämän kääntömastotrukin kotimainen valmistus loppui vuosituhannen vaihteessa, minkä vuoksi trukkien käyttöikä on venynyt varsin pitkäksi. Kääntömaston edut on huomattu monin paikoin kiistattomiksi.

– Käyttäjät ovat huomanneet kääntömaston edut, minkä vuoksi koneista ei haluta luopua, vaikka käyttötuntimittareihin on kertynyt jo kymmeniätuhansia tunteja. Olemmekin tehneet käytössä oleviin trukkeihin varsin mittavia uudistuksia niiden käyttöiän jatkamiseksi, kertoo Öhman.

Paljolti käyttäjäkunnan toiveiden myötä Öhman päätyi neuvottelemaan valmistusoikeuksien hankkimisesta Heinolaan.

– Pitkällisten neuvottelujen tuloksena ostimme valmistusoikeudet, joiden perusteella aloitimme uuden trukin hiomisen. Alkujaan ajatuksena oli rakentaa trukki lähinnä vanhojen piirustusten pohjalta, mutta pian huomasimmekin suunnittelevamme kokonaan uutta trukkia, jossa tosin hyödynnettiin hyväksi ja kestäväksi havaittuja ratkaisuja. Myös asiakaskunnan toiveita ja tarpeita kuunneltiin tarkoin koneen ominaisuuksien säilyttämiseksi ja hiomiseksi.

Huoltaminen suunnittelun ohjenuorana

Rakenteen laajamittainen uudistaminen johtui paljolti komponenttien muuttumisesta ja kehittymisestä. Aikaisemmin käytössä olleen moottorin, vaihteiston ja vetoakselin tuotanto oli päättynyt ja edessä oli uusien komponenttien etsintä. Samalla päätettiin piirtää rakennekuvat kokonaan uudelleen, mikä mahdollisti myös komponenttien laajan alihankinnan.

– On tunnustettava, että välillä koko projekti tuntui raskaalta, mutta toisaalta meillä oli tahtotila tuoda markkinoille kotimainen, asiakkaiden tarpeisiin tehty tuote, pohtii Öhman.

Heinolassa toimiva, vuonna 1993 perustettu Öhman Trukit Oy on keskittynyt trukkien maahantuontiin, myyntiin, huoltoon ja korjaamotoimintaan. Yritykseen kuuluu myös Lahden Trukkipalvelu Oy, joka harjoittaa trukkien lyhyt- ja pitkäaikaista vuokraustoimintaa. Toiminnan luonteesta johtuen yrityksessä katsotaan asioita paljolti huollon ja korjaustoiminnan kannalta.

– Tuotteen suunnittelu ja kokoonpano tehdään varsin usein valmistusprosessin sanelemien ehtojen mukaan, jolloin huollon helppous ei ole määräävänä tekijänä, tietää Öhman.

Noston-kääntömastotrukin rakenne suunniteltiin käytön ja huollon helppouden maksimoimiseksi. Kaikki turhat komponentit karsittiin pois, jonka jälkeen niin moottori, vaihteisto kuin hydrauliikkajärjestelmä sähkölaitteita unohtamatta asennettiin runkoon huoltoystävällisesti.

– Jokaiseen komponenttiin pääsee käsiksi purkamatta ensin muita kokonaisuuksia, painottaa Öhman, jonka mukaan koneen komponenttien määrää karsittiin vielä kokoonpanon aikana. Trukista haluttiin tehdä luotettava ja yksinkertainen tinkimättä kuitenkaan laadusta tai käytön mukavuudesta.

Yhdessä Nostonissa kahden trukin ominaisuudet

Suunnittelun tuloksena syntyi viisi trukkimallia, joiden nostokyky vaihtelee viiden ja yhdeksän tonnin välillä. Kolme pienintä mallia rakennetaan yhteneväiseen runkoon, kahdella suurimmalla on taasen oma, raskaampi runkopaketti.

Kaikkien trukkien voimanlähteenä on TIER3-normin mukainen Perkins-moottori, jonka tuottama voima välitetään Danan valmistamalle vetoakselille hydrodynaamisen vaihteiston kautta.

– Sähköohjatun hydraulijärjestelmän perustana on Danfoss-lohko, jota voidaan ajaa myös manuaalisesti mahdollisen vikatilan yllättäessä.

Masto on ominaisuus, joka nostaa Noston-trukin yli kilpailijoiden. Pitkien tuotteiden siirtäminen perinteisellä trukilla on haastavaa, joskus mahdotontakin. Liimapuuteollisuudessa siirrettävien kappaleiden pituudet lähentelevät 50 metriä, jolloin perinteinen vastapainotrukki on tarpeeton laite.

Noston-trukissa käytetään 90 astetta kääntyvää mastoa ja rakenne voidaan toteuttaa joko oikean- tai vasemmanpuoleisena, jolloin myös ohjaamon paikka määräytyy maston kääntösuunnan mukaan.

Mastoa voidaankin pitää trukin sydämenä ja ytimenä, joten siihen on tuotu runsaasti räätälöintimahdollisuuksia. Asiakas voi valita maston pituuden lähes vapaasti ja valikoimaan kuuluu myös vapaanostomasto, jonka edut korostuvat matalissa tiloissa. Sivusiirrolla ja haarukoiden hydraulisella levityksellä varustettu asetinlaite kuuluu vakiovarustukseen, halutessaan asiakas voi valita myös kallistuvan tai saksilaitteella varustetun kelkan, jotka monipuolistavat trukin käyttöaluetta entisestään.

– Saksilaitteen avulla kuormatila voidaan purkaa tai lastata yhdeltä sivulta, muistuttaa Öhman.

Ari Perttilä

Lue seuraavaksi