Uutiset

Kuljetuskalusto

Yhteistyö kunniassa

Rautajärven Konehuolto on tunnettu raskaan konekaluston korjaaja. Monet ovat ihmetelleet miten toiminta voi onnistua, sillä yrityksellä ei ole omaa kuljetus- tai nosturikalustoa. Salaisuus piilee yhteistyökuviossa, jonka ansiosta käytettävissä on aina sopivan kokoinen kalusto ja siirroissa voidaan hyödyntää yhteiskuljetuksia ja meno-paluukuljetuksia.

Kävimme kuulemassa yhteistyökumppaneiden mietteitä Rautajärven Konehuollon uusissa tiloissa Kangasalan Lentolassa. Uudet tilat on kokonaan suunniteltu ja rakennettu konehuollon tarpeita varten. Läpiajettavan korjaamohallin varustukseen kuuluu muun muassa 30-tonninen siltanosturi, joka on tärkeä suurten koneiden korjaustoiminnassa. Erillinen pesuhalli on tärkeä osa huoltotoimintaketjussa. Pesuhallin erikoisuuksiin kuuluu, että siellä saadaan lämpötila nostettua 60 asteeseen, jolloin suuret koneet saadaan talvipakkasilla sulatettua ja lämmitettyä yön aikana korjauskuntoon. Toisessa päädyssä on vielä metallityöosasto ja toisessa varasto-, toimisto- ja sosiaalitilat sekä myymälätilaa vuokrattavaksi. ”Halli on suunniteltu siten, että hallin matkalla liikutaan likaisemmasta puhtaampaan. Metallityöt on saatu aivan toiseen tilaan, sillä ei ole kovin järkevää, että toinen tekee moottoriremonttia ja toinen rälläköi vieressä”, perustelee Rautajärven Konehuollon Matti Tuokko järjestelyjä.

Kuljetus- ja nostopalveluiden käytöstä Tuokko kertoo, että jo yritystä perustettaessa strateginen päätös oli ostaa ne palvelut muualta. ”Käytäntö on osoittanut strategian toimivaksi ja kustannustehokkaaksi niin yhtiölle kuin sen asiakkaille.”

Yrityksen toinen nokkamies Henri Raivonen jatkaa, että heillä ajatuksena on keskittyä koneenkorjaamiseen, mikä on heidän ydinosaamistaan ja jakaa kuljetustehtävät sen alan ammattilaisille. ”Meillä ei missään tapauksessa olisi mahdollista hankkia näin kattavaa kalustoa. Ja toisaalta näin pystytään hyödyntämään paluukuljetuksia ja muita yhdistelmiä aivan toisella tavalla kuin omalla kalustolla.”

OT-Kiito ja Mäntylä

Yhteistyökumppaneina Rautajärven Konehuollolla on OT-Kiito, joka huolehtii pääasiassa Tampereen seutukunnan tarpeista ja Mäntylä E&E, joka puolestaan hoitaa pääkaupunkiseudun tarpeita. Toki kuljetukset ja nostot onnistuvat ympäri Suomen.

OT-Kiidolla on seitsemän nosturiautoa, joista suurin on 92-tonninen sekä puolikas konelavetilla. ”Nostureita pitää olla eri kokoisia, sillä eri työmailla tarvitaan erilaisia nostureita ja suhde kuljetuskapasiteetiin pitää olla sopiva. Meillä melkein kaikki kuljetukset ovat kuitenkin sellaisia, että ainakin toisessa päässä tarvitaan nosturia”, kertoo Olavi Tykki yrityksensä toiminnasta, jossa mukana on hänen poikansa ja kahdeksan vierasta työntekijää.

”Työntekijöiden ammattitaito on erittäin tärkeää. Ammattilainen on tehokas työssään ja kun tänä päivänä henkilöstökustannukset ovat erittäin merkittävä kuluerä, on tehokkuus oleellista. Kokenutta nosturiautonkuljettajaa on vaikea korvata jollakin toisella”, pohtii Tykki.

”Tarvittaessa asennuksiin otetaan iso auto, mutta jos pitkälle suuntautuva kuljetus ei vaadi suurta nosturia, on järkevämpi kuljettaa eri autolla. Kun on monen kokoisia autoja ja nostureita, saadaan aina tehtävään sopivan kokoinen yhdistelmä.”

Enska Mäntylä, Mäntylä E&E:n toimitusjohtaja vahvistaa asian ja jatkaa, että isolla autolla työ pitää sujua nopeasti, pienempää voidaan pitää työmaalla järkevästi pidempäänkin. ”Myös meillä on laaja kalusto erilaisiin nostoihin ja erikoiskuljetuksiin aina yli sataan tonniin asti. Vielä ei ole mitään nostoa tai kuljetusta tarvinnut jättää tekemättä.”

Rautajärven Konehuollon uuden hallin pihamaalla Kangasalan Lentolassa oli seulan nostotyö käynnissä. Kuvassa vasemmalta OT-Kiidon kuljettaja Harri Pulkamo, Matti Tuokko Rautajärven Konehuollosta, OT-Kiidon Olavi Tykki, Mäntylä E&E:n Enska Mäntylä ja Henri Raivonen Rautajärven Konehuollosta.

Tämän päivän tyyliä

Mäntylällä ja Rautajärven Konehuollolla on yhteistyötä enemmänkin, sillä Rautajärven Konehuollon Tuusulan toimipiste toimii Mäntylän tiloissa. ”Tämä yhteistyö on molemminpuolista, sillä me käytämme Rautajärven Konehuollon palveluita kalustomme kunnossapitoon. Meille on etua, että toimija on samoissa tiloissa, jolloin erilaisten toimenpiteiden suorittaminen on helppoa ja saumatonta”, kiittelee Mäntylä.

”Näkemykseni mukaan tällaisella toiminnalla, kuin mitä Rautajärven Konehuolto edustaa, on paljon tilausta. Markkinoilla on nähtävissä selvästi uusjakoa. Isoilla yrityksillä on varmasti painetta saada huolto- ja korjaustoimintaansa tehokkuutta”, mietiskelee Mäntylä. Tykki jatkaa joustavuuden tärkeydestä tänä päivänä. ”Virastoaikojen noudattamisella ei saada nykyaikaan soveltuvaa joustavuutta. Koneet työskentelevät kahta vuoroa ja käyttöastetta pyritään pitämään korkealla. Samoin huollon pitää toimia silloin, kun koneilla on vapaata. Kyllä näissä omissa autoissakin olisi parasta, että ne saataisiin kuntoon iltaisin ja viikonloppuisin.”

Lue seuraavaksi