Uutiset

Kuljetuskalusto

Yhdessä suuremmaksi – Nordic Tank

Viime keväänä tehtyjen yritysjärjestelyjen myötä Skandinaviaan syntyi kooltaan varsin huomattava säiliökaluston valmistaja. Jyki Group Oy:n tytäryhtiöiden Site Oy:n ja Interconsult i Falkenberg Ab:n sekä Obas Oy:n säiliöperävaunujen ja säiliöpäällirakenteiden valmistus yhdistettiin uudeksi Nordic Tank Oy:ksi, jonka omistus on täysin suomalaisten sijoittajien käsissä.

”Eurooppalaisessa mittakaavassa useimmat skandinaaviset perävaunu- ja päällirakennevalmistajat ovat erittäin pieniä ja paikallisia toimijoita, joiden kilpailuasetelma eurooppalaisten massavalmistajien kanssa on erittäin haastava”, valottaa toimitusjohtaja Mika Rytky markkinoiden tilannetta.

Rytkyn mukaan Nordic Tank on kokonsa ja tuotteidensa puolesta vahva skandinaavinen toimija, joskin sillä on mahdollisuuksia kilpailla tietyillä segmenteillä myös eurooppalaisella markkina-alueella. Keskieurooppalaisten valmistajien kustannustehokkuus standardipuoliperävaunujen valmistuksessa on ylivoimainen, joten peruspuolikkailla Nordic Tank ei Eurooppaa lähde valloittamaan. Täysperävaunu- ja erikoiskaluston osalta Rytkyn luotsaamalla yrityksellä on osaamista ja ennen kaikkea joustavuutta, mikä isoilta massavalmistajilta saattaa puuttua.

Suomessa uuden valmistajan tuotteista tunnetaan entuudestaan varsinkin Obaksen valmistamat kemikaalisäiliöt, Siten ja Interconsultin jauhesäilöt, Siten polttonestesäiliöt sekä Metallirakenne Tupamäen maitosäiliöt. Rytkyn mukaan kaikkia tuotemerkkejä tullaan myymään koko Skandinavian alueella entistä aktiivisemmin ja hänen mukaan esimerkiksi Interconsultin imu/painesäiliökalustolla on huomattavaa potentiaalia myös Suomessa.

Lainsäädäntö ohjaa

Eurooppaa tärkeämpänä vientikohteena Rytky näkee kuitenkin Baltian ja erityisesti Venäjän, missä säiliökaluston valmistus on edelleen paljolti paikallisissa käsissä.

”Venäjällä on omat riskinsä, mutta mielestäni riskit ovat suuremmat, jos pitäydymme yksinomaan nykyisillä markkina-alueilla”, kaavailee Rytky, joka muistuttaa Nordic Tankin Pietarissa jo sijaitsevasta myyntikonttorista.

Obas Oy on jo pidemmän aikaa tehnyt määrätietoista työtä venäläismarkkinoilla muun muassa räätälöimällä tuotteita paikallisten vaatimusten ja määräysten mukaiseksi. Obas oli myös ensimmäinen ja edelleenkin tiettävästi ainoa länsimaalainen ajoneuvosäiliövalmistaja, jonka perävaunut ovat saaneet venäläisviranomaisten myöntämän tyyppihyväksynnän.

Rytkyn mukaan suomalaistuotteilla on myös erittäin kestävä ja laadukas maine Venäjällä, missä huonolaatuisen tuotteen maine leviää kulovalkean tavoin. Venäläismarkkinoiden valloituksessa edesauttaa myös ilmasto ja keliolosuhteet, jotka ovat hyvin samankaltaiset Suomessa ja Venäjällä. Lumi, jää ja routa yhdessä sorateiden kanssa ovat kokonaisuus, jonka hallinnassa hyvälaatuisilla pikiteillä liikkuvilla eurooppalaisilla toimijoilla on edelleen opettelemista.

”Vientimarkkinoiden kasvu tuo volyymiä ostoihimme, mikä tuo etua myös kotimaiselle asiakaskunnalle”, muistuttaa Rytky vientimarkkinoiden tärkeydestä.

Kooltaan suurempiin päällirakennevalmistajiin ajavat muun muassa aikaisempaa tiukemmat lainsäädännölliset vaatimukset, jotka ohjaavat kalustoa standardiratkaisujen suuntaan. Asiakaskohtaisesti räätälöityjen tuotteiden valmistaminen on mahdollista myös jatkossa, joskin hyväksyntämenettelyjen vuoksi niiden kustannukset kohoavat tuntuvasti nykyisestä.

”Tällä hetkellä lähestulkoon jokaisella asiakkaalla on omia vaatimuksia ja toiveita, mutta uskoakseni lähivuosien aikana käännytään entistä useammin tyyppihyväksyttyyn standardituotteeseen”, uskoo Rytky, jonka mukaan riittävät volyymit mahdollistavat tyyppihyväksynnästä koituvien kustannusten järkevän jyvittämisen.

Laajempaa palvelutarjontaa

Rytkyn mukaan tuotteiden elinkaarikustannuksilla on alati korostuva merkitys. Tuotteen hankintahinta saattaa monessa tilanteessa olla hyvin edullinen, mutta kokonaiskustannukset voivat kohota huollon ja korjausten myötä hyvinkin korkeiksi.

”Oma palveluverkosto onkin varsin merkittävässä asemassa tuotteen elinkaarikustannusten hallinnassa. Suomessa meillä on kuusi, Ruotsissa kaksi ja Norjassa yksi oma toimipiste, joissa huollot ja mahdolliset korjaukset voidaan tehdä nopeasti ja ammattitaitoisesti. Mielestäni säiliökaluston korjaaminen, erityisesti kolarikorjaaminen on seikka, johon ei suhtauduta edelleenkään riittävällä vakavuudella”, pohtii Rytky, jonka mukaan niin valmistukseen kuin korjaamiseen liittyy merkittävissä määrin asiakkaalle näkymätöntä dokumentointia niin käytetyistä materiaaleista kuin työmenetelmistäkin.

Palvelu on sekin seikka, jota kuljetusyrittäjät arvostavat entistä enemmän. Kalustohankinnan ensiaskeleet otetaan määrittelemällä asiakkaan tarpeet ja vaatimukset, joiden mukaan kalusto suunnitellaan ja valmistetaan. Nordic Tank haluaa olla asiakkailleen kumppani, jonka avulla hoituvat myös kaikki vuositarkastukset ja katsastukset. Myös tuotteen elinkaaren loppupuolella ajankohtaiseksi nouseva peruskunnostus tai kierrätys on kumpikin palvelumuoto, jonka asiakas löytää Nordic Tankin valikoimista.

”Lyhyt- ja pitkäaikaiset leasing-sopimukset ovat arkipäivää autokaupassa ja rahtiliikenteessä, mielestäni niillä on tilausta myös säiliöliikenteessä, missä kaluston käyttöiät ovat kuljetussopimuksiin verrattuina varsin pitkiä. Kumppanimme avulla tarjottavan leasing-sopimuksen avulla asiakas voi turvata selustansa myös lyhytaikaisen kuljetussopimuksen yhteydessä”, laskee Rytky.

Ari Perttilä

Lue seuraavaksi