Uutiset

Kuljetuskalusto

VTA Tekniikka panostaa huoltoverkostoon

"VTA tekniikka panostaa huoltoon", kertoo tekninen johtaja Jorma Hellberg.

Palfinger-tuotteiden maahantuoja VTA Tekniikka Oy on remontoinut huoltoverkostonsa uuteen, aiempaa vahvempaan kuosiin. Huoltoa, korjausta ja varaosia tarjotaan nyt lähellä asiakkaita. Jälkimarkkinoinnin, eli huolto- ja korjaustoiminnan merkitys ammattiliikenteen parissa toimiville kuljetusyrityksille tuntuu kasvavan alati. Asiakaskunnan kiristyneet tehokkuusvaatimukset sekä käytössä olevan kaluston teknistyminen ovat kumpikin omalta osaltaan lisänneet jälkimarkkinaorganisaation merkitystä.

Palfinger-kappaletavaranostureiden ja Palfinger Epsilon -puutavaranostureiden maahantuontia ja myyntiä Suomessa hallinnoiva VTA Tekniikka Oy on laittanut edustamiensa tuotteiden huoltoverkoston aiempaa terävämpään iskuun. Toimeen lähdettiin reilu vuosi sitten tarkastelemalla olemassa olevaa verkostoa, sen valkoisia alueita sekä tavaraliikenteen käyttämiä reittejä. Erityisellä tarkkuudella tarkasteltiin suomalaisen vihreän kullan, eli puutavara-autojen kulkua. Nosturikauppaa voidaan tunnetusti tehdä jo pidemmän matkan takaa, mutta huollon on löydyttävä läheltä, mieluiten omalta kylältä.

Asiakas vaatii toimivuutta

”Meillä on nyt maanlaajuinen verkosto, joka koostuu lähes 40 nosturi- ja hydrauliikka-alan parissa vankan aseman saaneesta alan toimijasta”, kertoo VTA Tekniikan Palfinger-tuotteiden tekninen päällikkö Jorma Hellberg, jonka mukaan huoltoverkoston pisteiden määrä on kaksinkertaistunut verrattain nopealla aikataululla.

”Vahvemmalla ja kattavammalla verkostolla haluamme tarjota asiakkaillemme aiempaa parempaa palvelua, joka edelleen auttaa konekannan kasvattamisessa. Asiakkaille tärkein valintakriteeri on laitteiden toimivuus, jolloin huoltoverkoston merkitys on erittäin suuri”, summaa Hellberg taustaa organisaatiouudistukselle.

Hellberg on erittäin tyytyväinen edustamansa yrityksen ja sen tarjoamien tuotteiden myynnin kehittymiseen.

”Palfinger-nostureiden kanta on verrattain iso jo nyt ja Palfinger Epsilon -puutavaranostureilla on menossa varsin vahva kasvun aikakausi, joka haastaa myös jälkimarkkinoinnin parissa toimivat tahot”, summaa Hellberg.

Pirkkalaan uusi VTA-toimipiste

Hellbergin mukaan työ huoltoverkoston parissa on kuitenkin jatkuvaa, sillä ala ja sen tarjoamat tuotteet kehittyvät jatkuvasti. Tämä edellyttää koko jälkimarkkinaorganisaatiolta jatkuvaa perehdytystä ja koulutusta.

”Kaikki verkostomme toimipisteet ovat työhönsä erittäin sitoutuneita, sillä henkilökunnan koulutuksen ohella myös maakunnissa sijaitsevia varaosavarastoja kasvatettiin merkittävästi”, jatkaa Hellberg, jonka mukaan varaosavarastojen rakentamisessa otettiin huomioon paikallisesti käytössä oleva laitekanta. Yksi olennainen seikka jälkimarkkinoinnin kannalta on myös maahantuojan teknisen osaamisen kasvattaminen. Hellbergin mukaan VTA Tekniikka pystyy tarjoamaan verkostolleen myös aiempaa vahvempaa teknistä tukea Vantaan ja Tampereen toimipisteistä.

”Tampereen seudun huoltopalvelut astuvat syksyllä uuteen aikaan Pirkkalaan nousevan uuden toimipisteen myötä. Pirkkalassa tulemme tekemään muun muassa aiempaa enemmän päällirakenne- ja akselitöitä. Uuden toimipisteen myötä myös huoltokapasiteetti kasvaa merkittävästi”, jatkaa Hellberg tulossa olevista uudistuksista.

Palfinger-nostureiden teknisen päällikön Jorma Hellbergin mukaan huoltoverkostoa on kasvatettu ja vahvistettu suotuisasti kehittyneen myynnin ansiosta. ”Edustamiamme tuotteita on käytössä kaikkialla maassa, joten myös huoltoverkoston on oltava maanlaajuinen”, kertoo Hellberg, jonka mukaan samainen verkosto palvelee asiakkaita nostureiden ohella myös Palfinger-koukkulaitteiden ja -takalaitanostimien saralla.

Ari Perttilä

Lue seuraavaksi