Uutiset

Kuljetuskalusto

Vt 6 Korian kohta -hankkeen urakoitsijaksi Destia

Väylävirasto on allekirjoittanut urakkasopimuksen Vt 6 Korian kohta -hankkeen toteuttamisesta Destia Oy:n kanssa. Hankkeessa uusitaan rautatien ylittävä maantiesilta Korian taajaman kohdalla Kouvolassa ja parannetaan kuutostietä sillan molemmin puolin uudelle tielinjalle. Rakentamisen suunniteltu aloitusajankohta on talvikaudella 2023–2024.

Vt 6 Korian kohta -hankkeessa Kouvolan länsipuolella, Korian taajaman kohdalla kuutostie parannetaan noin 2 kilometrin matkalla uudelle tielinjalle nykyisen tien länsipuolelle.

Hankkeen rakennusurakka kilpailutettiin alkuvuodesta 2023. Saatujen tarjousten hinnat olivat ennakoitua kalliimpia, minkä vuoksi hankinta jouduttiin keskeyttämään. Uusi kilpailutus käynnistettiin elokuussa, ja siihen osallistui viisi yritystä. Tarjouskilpailun voitti Destia Oy. Hankintapäätös tehtiin syyskuussa ja urakkasopimus Destian kanssa allekirjoitettiin lokakuun alussa. Sopimuksen myötä hankkeessa käynnistyy kehitysvaihe, jonka aikana lukitaan tekniset toteutusratkaisut ja aloitetaan rakentamissuunnittelu.

”Ennen uutta kilpailutusta tehtiin hankealueella lisäpohjatutkimuksilla ja laadittiin uusi maastomalli. Näin urakan lähtötietoja pystyttiin tarkentamaan, mikä osaltaan näkyi uusien tarjousten hintatasossa. Seuraavaksi päästään kehittämään ja innovoimaan tiesuunnitelmaratkaisuja yhteistyössä urakoitsijan kanssa”, kertoo projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen Väylävirastosta.

Hankkeessa on käytössä STk-urakkamalli, jossa urakoitsija vastaa rakentamisen lisäksi urakan kehitysvaiheesta yhdessä tilaajan kanssa sekä rakentamissuunnittelusta. Rakennuttajakonsultti toimii tilaajan apuna ja huolehtii hankkeen rakennuttamispalveluista, kuten työmaavalvonnasta ja turvallisuuskoordinoinnista. Hankkeen rakennuttajakonsulttina toimii Proviko Oy.

Valtatie 6 on yksi Kaakkois- ja Itä-Suomesta pääkaupunkiseudulle ja rannikon satamiin suuntautuvan liikenteen pääyhteyksistä. Kyseinen kohta on liikenteen pullonkaulaksi jäänyt osuus, joka on tasoltaan heikko verrattuna yhteysvälin muihin osuuksiin. Hankkeessa Korian ylikulkusilta korvataan uudella, ja samalla uudistetaan alueella olevia yksityistieyhteyksiä.

Toteutusvaihe eli rakennustyöt voidaan käynnistää talvikaudella 2023–2024. Kokonaisuudessaan hanke valmistuu kesän 2025 aikana. Hankkeen kustannusennuste on 12 miljoonaa euroa.

Lue seuraavaksi