Uutiset

Kuljetuskalusto

Vt 4 Oulu – Kemi: Liikenne Kiiminkijoen ylittävälle uudelle sillalle 7.4. alkaen

Kiiminkijoen ylittävä silta

Vt 4 Kiiminkijoen ylittävän Allikon sillan leventämistöiden johdosta liikenne on kulkenut marraskuusta lähtien varasillalla. Varasilta puretaan ennen kevättulvaa ja liikenne siirretään uuden sillan itäpuoliskolle keskiviikkona 7.4. Käytössä on yksi kaista molempiin suuntiin ja alennetut nopeusrajoitukset, kuten tälläkin hetkellä. 

”Varasillan purkutyöt kestävät parisen viikkoa. Ennen purkutöiden aloitusta liikenne ohjataan uudelle sillalle, joka otetaan käyttöön väliaikaisella pinnoitteella. Uuden sillan eristys ja päällystäminen tehdään kahdessa vaiheessa eli toinen puoli kerrallaan. Ensimmäisenä tehdään sillan länsipuolen pintarakenteet valmiiksi”, kertoo Destia Oy:n projektijohtaja Risto Lippo

Länsipuoliskon eristys- ja päällystystyöt valmistuvat toukokuun puolivälin aikoihin. Tämän jälkeen käynnistyy itäpuolen viimeistely, jolloin liikenne ohjataan vuorostaan valmiille länsipuoliskolle. Kokonaisuudessaan urakka valmistuu heinäkuussa.

– Varasillan purkamisella saadaan mahdollisen ison tulvan aiheuttamien ongelmien riski poistettua. Liikenteen ohjaaminen uuden sillan kannelle tuo sillan viimeistelytöihin vaiheistusta, mutta se on joka tapauksessa viime syksyllä käytössä olleeseen pidempään kiertotiehen verrattuna liikenteelle ja varsinkin alueen asukkaille pienempi häiriö, Väyläviraston projektipäällikkö Jukka Päkkilä taustoittaa tilannetta.

Lue seuraavaksi