Uutiset

Työkoneet

Vt4 Oulu-Kemi: Siltatyöt käynnistyvät

Väylä on allekirjoittanut urakkasopimuksen Destia Oy:n kanssa Vt4 Kiiminkijoen ylittävän sillan sekä viereisten kahden risteyssillan leventämisestä. Työt käynnistyvät maaliskuun aikana ja valmistuvat kokonaisuudessaan kesällä 2021.

Sillat sijoittuvat Kello-Räinänperä -osuuden puoliväliin. Sopimukseen kuuluu myös muita tiesuunnitelman mukaisia toimenpiteitä kyseisellä tiejaksolla. Urakkahinta on noin 5,5 miljoonaa euroa.

”Urakan toteuttamisen myötä liikenteen sujuvuus ja liikenneturvallisuus valtatiellä paranee. Siltoja leventämällä saadaan kohdalle 2+1 -kaistainen osuus, kun nykyisin kohdalla on yksi kaista molempiin suuntiin,” Väylän projektipäällikkö Jukka Päkkilä kertoo. 

Urakassa levennetään nykyiset Jokelantien (Maantie 18739) ja Asemakyläntien (Maantie 18742) ylittävät risteyssillat. Valtatien 4 Kiiminkijoen ylittävän Allikon sillan kansi uusitaan ja levennetään. Näillä toimenpiteillä mahdollistetaan valtatien leventäminen ja ohituskaistan rakentaminen Asemakylän eritasoliittymästä Oulun suuntaan. Myös alueen melunsuojausta parannetaan rakentamalla muun muassa melukaiteet siltapaikoille.

”Työt ovat käynnistyneet puuston poistolla ja valmistelevilla töillä. Tällä viikolla käynnistyy valtatien levennystyöt Jokelantien ylittävän risteyssillan läheisyydessä ja lähiviikkoina Asemakyläntien ylittävän risteyssillan alueella. Kiiminkijoen ylittävän sillan osalta työt käynnistyvät kevättulvien jälkeen ja kannen uusimistöiden ajaksi rakennetaan nykyisen sillan viereen väliaikainen kiertotiesilta,” kertoo Destia Oy:n projektijohtaja Risto Lippo.

Hankkeen etenemisestä saa ajantasaista tietoa hankkeen verkkosivuilta ja Facebook-sivuilta.

Lue seuraavaksi