Uutiset

Kuljetuskalusto

Vt 3 Hämeenkyrönväylä otetaan käyttöön 30.11.

Vt3 Hämeenkyrönväylä

Vt 3 Hämeenkyrönväylän avajaisseminaari järjestettiin 28.11. Hämeenkyrössä. Kymmenen kilometrin pituinen Hämeenkyrönväylä parantaa merkittävästi valtatie 3:n turvallisuutta ja lisää liikenteen sujuvuutta. Uusi väylä otetaan käyttöön liikenteelle keskiviikkona 30.11.2022.

Avajaisseminaarissa puhuivat Väyläviraston pääjohtaja Kari Wihlman, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka, Hämeenkyrön kunnanjohtaja Antero Alenius, Pirkanmaan ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuurialueen ylijohtaja Juha Sammallahti sekä hankkeen urakoitsijana toimineen Destian toimitusjohtaja Tero Kiviniemi.

”Valtatie 3 on tärkeä osa Suomen päätieverkkoa. Tampereelta Vaasaan johtavana yhteysvälinä kolmostiellä on suuri merkitys etelä-pohjoissuuntaisen henkilöliikenteen lisäksi teollisuuden ja muun elinkeinoelämän kuljetuksille ja joukkoliikenteelle”, sanoo Väyläviraston pääjohtaja Kari Wihlman.

Valtatie 3 erkanee nyt vanhasta valtatiestä Hanhijärven kohdalla Hämeenkyrön eteläpuolella ja palaa takaisin Hämeenkyrön keskustan pohjoispuolella Tippavaarassa. Tampereen ja Vaasan välinen liikenne kulkee jatkossa sujuvasti ja turvallisesti noin 10 kilometrin pituisella uudella Hämeenkyrönväylällä sen sijaan, että se kulkisi Hämeenkyrön kirkonkylän läpi.

”Iloksemme voidaan todeta, että uusi väylä saadaan avattua noin vuosi aiemmin etukäteen suunnitellusta. Työtahti on ollut kova viimeiset kaksi vuotta ja viime hetken laakeriongelmat on saatu selätettyä, kiitos tästä kuuluu Destian rakentajille”, toteaa Väyläviraston projektipäällikkö Akseli Nurmi.

Uusi väylä sujuvoittaa valtatien liikennettä sekä parantaa alueen turvallisuutta ja elinvoimaa

Hämeenkyrönväylän rakennushankkeen keskeinen tavoite on parantaa valtatie 3:n sujuvuutta ja turvallisuutta. Uusi väylä on nelikaistainen ja siinä on keskikaide, joiden ansiosta osuudella on korkeampi nopeusrajoitus. Lyhentyvä matka-aika sujuvoittaa Tampereen ja Vaasan välillä kulkevan henkilöliikenteen lisäksi tieosuutta käyttäviä teollisuuden ja elinkeinoelämän kuljetuksia.

”Olemme saaneet käyntiin liikennejärjestelmän pitkän aikavälin suunnitelman, Liikenne 12-ohjelman. Kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeet huomioidaan Suomen valtaväylien, kuten 3-tien, kehittämisessä”, kommentoi liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Liikenteen siirtyessä uudelle väylälle, pystyy Hämeenkyrön kunta kaavoittamaan vanhan valtatien ympäristön aiempaa monipuolisemmin.

”Myös kevyt liikenne ja virkistys hyötyvät uudesta valtatiestä. Uudet kevyen liikenteen väylät ja yli- ja alikulkureitit lisäävät kuntalaisten liikkumismahdollisuuksia Pappilajoen läheisyydessä”, sanoo Hämeenkyrön kunnanjohtaja Antero Alenius.

Uuden valtatien yhteyteen on rakennettu kolme eritasoliittymää, joilla tie yhdistyy turvallisesti muuhun tieverkkoon, ja uusi tieosuus on koko matkalta valaistu.

Hämeenkyrönväylän viimeistelytyöt tehdään ensi vuoden puolella

Tällä viikolla avattavan valtatieosuuden viimeistelytöitä tehdään vielä ensi keväänä. Silloin luvassa on muun muassa niin ajoneuvo- kuin kävelyn ja pyöräilyn väylien päällystystöitä sekä viherrakentamista.

Viimeistelytöiden valmistuttua väylän nopeusrajoitus nousee sataan kilometriin tunnissa.

Valtatie 3 kuuluu Suomen tärkeimpään päätieverkkoon. Hämeenkyrönväylän hankkeessa rakennettiin yhteensä 10 kilometriä uutta valtatietä, 11 uutta siltaa, kolme eritasoliittymää sekä kolme kilometriä kävelyn ja pyöräilyn väyliä ja merkittävä määrä meluesteitä.Lue seuraavaksi