Uutiset

Kuljetuskalusto

Volvo Trucks esittelee tulevaisuuden kuljetusratkaisun

Volvo Trucks esittelee nyt uuden itseohjautuviin, sähkötoimisiin hyötyajoneuvoihin perustuvan kuljetusratkaisun, joka voi tehostaa kuljetuksia ja tehdä niistä puhtaampia ja turvallisempia. Pitkän aikavälin tavoitteena on tarjota nykyisiä ratkaisuja täydentävä ratkaisu yrityksille, jotka tarvitsevat toistuvia kuljetuspalveluita määrättyjen kuljetuskeskusten välillä.
 
Väestönkasvun ja kiihtyvän kaupungistumisen aiheuttamat liikenneruuhkat, saasteet, meluhaitat ja muut ympäristöongelmat ovat huomattavia haasteita. Kuluttaminen ja verkkokauppa ovat kasvussa ja kuljetusalalla vallitsee kuljettajapula, joten tehokkaille kuljetusratkaisuille on paljon kysyntää.

”Kuljetusalan koko potentiaalia ei vielä ole päästy hyödyntämään. Kaikki viittaa siihen, että kuljetusten globaali tarve kasvaa tulevan vuosikymmenen aikana merkittävästi. Vastaaminen tähän kysyntään kestävällä ja tehokkaalla tavalla edellyttää, että löydämme uusia ratkaisuja. Jotta voimme turvata tavaravirtojen sujuvuuden, meidän on myös hyödynnettävä olemassa olevaa infrastruktuuria nykyistä tehokkaammin. Kehittämämme kuljetusjärjestelmä voi olla tärkeä nykypäivän ratkaisuja täydentävä ratkaisu. Sen avulla voidaan ryhtyä selättämään monia haasteita, joita yhteiskunta, kuljetusyritykset ja kuljetusten ostajat kohtaavat”, kertoo Volvo Trucksin toimitusjohtaja Claes Nilsson.

Volvo Trucksin tulevaisuuden kuljetusratkaisu on tarkoitettu säännöllisiin ja toistuviin tehtäviin, joille ovat ominaisia verrattain lyhyet matkat, suuret tavaramäärät ja toimitusten ehdoton täsmällisyys. Logistiikkakeskusten väliset kuljetukset ovat tästä tyypillinen esimerkki, mutta myös muunlaiset käyttötarkoitukset ovat mahdollisia.

”Järjestelmämme on ikään kuin täydentävä ratkaisu kehittyneille logistiikkaratkaisuille, joita monilla toimialoilla jo nykyään käytetään. Koska järjestelmä perustuu päästöttömiin ja meluttomiin itseohjautuviin ajoneuvoihin, sitä voi käyttää missä tahansa ja milloin tahansa – niin päivällä kuin yölläkin. Ratkaisussa hyödynnetään nykyistä tieinfrastruktuuria ja nykyisiä kuormankuljetusyksikköjä, jolloin kustannusten kattaminen ja integrointi aiempiin toimintoihin helpottuu”, kertoo Volvo Trucks autonomisia ratkaisuja kehittävän yksikön varatoimitusjohtaja Mikael Karlsson.

Kuljetuksista huolehtivat itseohjautuvat sähköautot, jotka on linkitetty pilvipalveluun ja kuljetuskeskukseen. Ajoneuvot on varustettu kehittyneillä itseohjautuvilla ajojärjestelmillä. Ne tunnistavat nykyisen sijaintinsa muutaman senttimetrin tarkkuudella, valvovat ja analysoivat tarkkaan muita tienkäyttäjiä ja reagoivat sitten erittäin tarkasti.

Kuljetuksen etenemistä valvotaan jatkuvasti kuljetuskeskuksessa, jossa seurataan tarkkaan kunkin ajoneuvon sijaintia, akkujen lataustasoa, kuormaa, huoltotarvetta ja lukuisia muita parametreja. Teollisen tuotantoprosessin tavoin nopeus ja eteneminen matkalla on räätälöity niin, että tarpeettomalta odottelulta vältytään ja toimitusten tarkkuus paranee. Näin puskurivarastojen aiheuttamalta hävikiltä vältytään ja saatavuus paranee. Samaa reittiä ajavat ajoneuvot tekevät yhteistyötä, jolloin rytmi pysyy optimaalisena.

Lähitulevaisuudessa Volvo Trucksin kuljetusratkaisua kehitetään edelleen priorisoiduissa käyttötehtävissä yhdessä valikoitujen asiakkaiden kanssa.

Faktat 

  • Volvo Trucks kehittää uudenlaista kuljetusratkaisua, joka on tarkoitettu nykyistä ratkaisua täydentäväksi ratkaisuksi määrättyjen kuljetuskeskusten välisiin toistuviin ja tarkoin aikataulutettuihin kuljetuksiin.
  • Kuljetusratkaisu koostuu itseohjautuvista yhdistetyistä sähköautoista ja kuljetuskeskuksesta.
  • Ajoneuvoja käytetään vetoautoina, ja ne ovat yhteensopivia nykyisten kuormankuljetusyksikköjen/perävaunujen kanssa.
  • Käyttövoimana käytetään pelkästään sähköä, voimalinja on täysin päästötön ja ajoneuvo on lähes meluton. Voimansiirtolinja ja akku ovat samantyyppisiä kuin ne, joita käytetään Volvo Trucksin sähkökuorma-autoissa.

Lue seuraavaksi