Uutiset

Kuljetuskalusto

Volvo Trucks aloittaa sähkökuorma-autojen myynnin Euroopassa 2019 (kopio)

Volvo Trucks haluaa vähentää kuorma-autojen määrää kaupunkien ruuhkaliikenteessä. Ensimmäiset sähköajoneuvot otetaan käyttöön yhteistyössä valikoitujen referenssiasiakkaiden kanssa vuoden 2018 aikana. Sähkökuorma-autot vähentävät melua ja pakokaasupäästöjä merkittävästi ja tuovat uusia mahdollisuuksia logistiikan hallintaan. Kuljetuksia voidaan ajaa nykyistä enemmän yöllä, jolloin kuorma-autot eivät kuormita ruuhka-aikojen liikennettä samalla tavalla.

Volvo Trucks: Sähkökuorma-autojen ansiosta kuljetuksia voidaan ajaa yöllä, mikä tuo helpotusta ruuhka-aikojen liikenteeseen.

”Sähköajoneuvot edistävät suoraan Volvo Trucksin pitkän aikavälin tavoitteita, jotka liittyvät kestävään kaupunkikehitykseen ja päästöttömyyteen”, kertoo Volvo Trucksin toimitusjohtaja Claes Nilsson.

”Kun kaupunkialueiden kuljetuksista voidaan huolehtia sähkökäyttöisillä ja nykyistä hiljaisemmilla kuorma-autoilla, se on vastaus monenlaisiin haasteisiin. Koska häiritseviä melu- ja pakokaasupäästöjä ei synny, toimituksia voidaan tehdä myös herkemmillä keskusta-alueilla. Kuljetuksia voidaan myös ajaa silloin, kun liikenne on rauhallisempaa – esimerkiksi myöhään illalla ja yöllä. Teiden kuormitus päivällä ruuhka-aikaan vähenee, jolloin sekä tieverkostoa että ajoneuvoja voidaan hyödyntää huomattavasti nykyistä tehokkaammin”, Nilsson kertoo.

Jonas Odermalm: Teknologiamme perustuu ratkaisuihin, jotka ovat jo käytössä Volvon sähkölinja-autoissa, kertoo Jonas Odermalm, Volvo Trucksin keskiraskaiden ajoneuvojen tuotestrategiapäällikkö.

”Sähkökuorma-autojen lanseeraaminen on erittäin odotettu ja hyvä uutinen myös Suomen osalta. Nesteytetyllä maakaasulla toimivien Volvo kaukoliikenne kuorma-autojen lanseeraus on osoittanut, että monet asiakkaat ovat erittäin kiinnostuneita  ympäristöystävällisistä tuotteista. Odotamme myös suurta kiinnostusta sähköautojen osalta”, Volvo Finland Ab:n Volvo Trucks myyntijohtaja Reino Manninen kertoo.

Tukholman kaupungin ja Kuninkaallisen teknillisen korkeakoulun hiljattaisessa Off Peak City Distribution  projektissa tutkittiin yöaikaan tapahtuvien tavarakuljetusten vaikutuksia Tukholman keskustassa. Koska kuorma-autoilla ei tarvinnut ajaa ruuhka-aikoina, kuljetustehtäviin kuluva aika pieneni kolmannekseen normaalista. 

Claes Nilsson: Volvo Trucks aloittaa sähkökuorma-autojen myynnin Euroopassa vuonna 2019, kertoo Volvo Trucksin toimitusjohtaja Claes Nilsson. 

Jotta elämänlaatua kaupunkiympäristöissä voidaan parantaa, kestäviä kuljetusratkaisuja on otettava käyttöön nykyistä enemmän. Kun logistiikka on kehittynyttä ja tiestöä voidaan hyödyntää tehokkaasti ilta- ja yöaikaan, useita pienempiä ajoneuvoja voidaan myös korvata suuremmilla ajoneuvoilla. Niitä tarvitaan määrällisesti vähemmän, jolloin päästöt ja liikenne vähenevät edelleen. Jakeluauton kuormakapasiteetti on hieman yli kymmenkertainen tavalliseen pakettiautoon verrattuna. Jos nykyistä suurempi osa kuljetuksista voidaan ajaa silloin, kun tienkäyttäjiä on liikkeellä vähemmän, myös onnettomuuksien riski pienenee merkittävästi. 

”Sähköajoneuvoihin liittyvä teknologia ja osaaminen perustuvat hyötyajoneuvoratkaisuihin, joita käytetään jo nyt Volvon sähkölinja-autoissa, sekä ratkaisuihin, joita on käytetty Volvon hybridikuorma-autoissa jo vuodesta 2010. Varsinaiset ajoneuvot ovat kuitenkin vain yksi osa-alue, jota on kehitettävä, jotta liikenteen sähköistäminen suuressa mittakaavassa voi onnistua. Kestävien kuljetusten mahdollistaminen pitkällä aikavälillä on kompleksinen asia, jossa tarvitaan kokonaisvaltaista ajattelua ja hyvin monenlaisia keinoja. Teemme läheistä yhteistyötä asiakkaiden, kaupunkien, latausinfrastruktuurin toimittajien ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa, jotta voimme luoda tarvittavat puitteet sähkökuorma-autojen käyttämiselle, kertoo Jonas Odermalm”, Volvo Trucksin keskiraskaiden ajoneuvojen tuotestrategiapäällikkö.

”Meille kaupunkijakelun sähköistäminen on lupaava ensiaskel. Kehitämme kuitenkin kuljetusten sähköistämistä myös muilla osa-alueilla. Tämä on vasta alkua”, Nilsson päättää. 

Lue seuraavaksi