Uutiset

Kuljetuskalusto

Viking Grace koeajoi maakaasulla

LNG

Itämeren ensimmäinen polttoaineenaan nesteytettyä maakaasua (LNG, Liquified natural gas) käyttävä matkustaja-alus Viking Grace aloittaa reittiliikenteen tammikuussa. Gasum on mukana merenkulun uuden aikakauden käynnistämisessä toimittamalla aluksen koeajoihin Suomessa tuotettua LNG:tä. Toimitusketju todettiin turvalliseksi ja toimivaksi.
Gasum toimitti LNG:n Turkuun STX:n telakalle Porvoon Kilpilahdessa sijaitsevalta nesteytyslaitokseltaan rekkakuljetuksina. Yhteen rekkaan mahtuu LNG:tä noin 20 tonnia. Yhteensä koeajoja varten LNG:tä toimitettiin viisitoista rekkakuormaa.

”Kyseessä oli Gasumille uusi toimitusprosessi, joten aloitimme sen suunnittelun jo hyvissä ajoin lokakuussa”, kertoo Gasumin LNG-liiketoimintayksikön päällikkö Tommy Mattila. ”Yhteistyössä olivat mukana STX:n ja Viking Linen lisäksi kuljetusoperaattori Kiitosimeon sekä Wärtsilä.”

Toimitussuunnitelma piti hyväksyttää myös turvallisuutta valvovilla viranomaisilla, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKESilla sekä liikenteen turvallisuusvirasto Trafilla. Gasum järjesti myös koulutusta STX:n henkilöstölle tankkaukseen liittyen.

”Kaiken kaikkiaan prosessi sujui erittäin hyvin, jopa sujuvammin kuin olimme osanneet odottaa. Uskonkin, että nämä kokemukset osaltaan vahvistivat LNG:n asemaa merenkulun puhtaana polttoainevaihtoehtona, joka tarvitaan, kun päästömääräykset Itämerellä tiukentuvat”, toteaa Mattila.

LNG puhtain meriliikenteen polttoainevaihtoehto

LNG on puhtain käytettävissä oleva polttoaine merenkulussa. Se täyttää tulevaisuuden ympäristönormit jo nyt, kuten Itämerellä voimaan tulevat rajoitukset meriliikenteen rikki- ja typenoksidipäästöille. LNG ei sisällä rikkiä eikä sen käyttö aiheuta haitallisia pienhiukkaspäästöjä. LNG:tä käyttämällä hiilidioksidipäästöt alenevat noin 25 % raskaaseen polttoöljyyn (HFO) verrattuna.

Polttoaineena LNG:tä käytetään jo erilaisissa alustyypeissä. Esimerkiksi Norjassa LNG:tä käytetään polttoaineena niin tankkilaivoissa, yhteysaluksissa, matkustajalaivoissa kuin rannikkovartioston aluksissa. Suomessa on rakenteilla Viking Linen aluksen lisäksi Rajavartiolaitoksen uusi alus, joka tulee käyttämään polttoaineenaan LNG:tä.

LNG:stä toimintamahdollisuuksia meriklusterille

Tarvittavan LNG-infranstruktuurin toteuttaminen toisi Suomeen paljon osaamista ja uusia työpaikkoja meriklusteriin. Gasum tutkii merenkulun tarpeita palvelevan LNG-terminaalin rakentamismahdollisuuksia Turun Pansioon. Inkoossa ja Porvoossa Gasum selvittää mahdollisuutta rakentaa suuren kokoluokan LNG-terminaali, joka voisi palvella paitsi Suomen ja Baltian energiatuotantoa, myös merenkulun polttoainetarpeita.

Lue seuraavaksi