Uutiset

Kuljetuskalusto

Viides HCT-yhdistelmä liikenteeseen

Orpe-Kuljetuksen HCT-yhdistelmä.

Liikenteessä on entistä enemmän totuttua suurempia ajoneuvoyhdistelmiä viime lokakuussa voimaan tulleiden kuorma-autojen mitta- ja massamuutosten seurauksena. Tällöin ajoneuvoyhdistelmien enimmäismassa nousi 60 tonnista 76 tonniin.

Kuluneena vuonna on myös haettu poikkeuslupia tätä suuremmille ajoneuvoyhdistelmille erilaisia kokeiluja varten. Tällä hetkellä liikenteessä on viisi yli 76 tonnista tai yli 25,25 metristä ns. high capacity transport (HCT) -yhdistelmää.

Mittojen ja massojen muutoksella haluttiin mahdollistaa aikaisempaa painavampien lastien kuljettaminen, minkä ansiosta liikenteen hiilidioksidipäästöjen arvioitiin laskevan ja Suomen logistisen kilpailukyvyn paranevan. HCT-kokeiluihin myönnettyjen poikkeuslupien tarkoituksena sen sijaan on kehittää maanteille uusia, vastuullisempia kuljetusratkaisuja, jotka ovat hyödyllisiä sekä liikenteen turvallisuudelle, sujuvuudelle, ympäristöystävällisyydelle että kustannustehokkuudelle.

HCT-kokeiluita käynnissä

”Viime syksynä myönsimme ensimmäisen HCT-poikkeusluvan projektiin, jonka tarkoituksena oli kehittää merikonttikuljetuksia, ja tänään liikenteeseen lähtee viides poikkeusluvan saanut ajoneuvoyhdistelmä, jolla testataan raakapuukuljetuksia”, kertoo yksikönpäällikkö Otto Lahti. Trafin tavoitteena onkin mahdollistaa erilaiset HCT-kokeilut, jotka tukevat tuotekehitystä ja tutkimusta sekä tuovat lisää osaamista kotimaiseen logistiikkateollisuuteen. Käsittelyssä poikkeuslupia on tällä hetkellä vielä kymmenkunta.

HCT-kokeiluissa suurin kiinnostus on merikonttikuljetuksiin, raakapuukuljetuksiin ja päivittäistavarakaupan runkolinjakuljetuksiin. Poikkeusluvat liittyvät aina johonkin kokeiluun ja niille on määritelty tarkat reitit, joita ne voivat käyttää. Nykyisistä luvista neljä on myönnetty Speed Groupin kokeilulle, jossa neljää yhdistelmää vertailemalla on tarkoitus selvittää eri vaihtoehtojen toimivuutta. Uusimman luvan on saanut osana Metsäteollisuus ry:n projektia Orpe Kuljetuksen hanke, joka testaa suuren kapasiteetin raakapuukuljetuksia käytännössä.

Poikkeuslupia tavallista suuremmille ajoneuvoille ja ajoneuvoyhdistelmille on ollut mahdollista hakea aina. Erityisesti kiinnostus on noussut Suomessa viime vuosien aikana, kun logistiikka-alan toimijat ovat seuranneet Ruotsissa vuonna 2009 ja 2013 käynnistyneitä pilottihankkeita. Aikaisemmin luvat myönsi liikenne- ja viestintäministeriö, vuodesta 2012 lähtien Trafi.

Lue seuraavaksi