Uutiset

Kuljetuskalusto

Venäjän pakotteet näkyvät rajanylityspaikoilla – raskaan liikenteen pysäytykset kasvussa

Rekka-auton läpivalaisu Tulli

Rekka-auton läpivalaisu. Kuvalähde Tulli.


EU:n Venäjälle säätämät uudet vientipakotteet ovat näkyneet rajanylityspaikoilla ja satamissa lisääntyneinä raskaan liikenteen tullivalvontatarkastuksina. Tulli-ilmoitusten perusteella arvioituna Venäjän vienti on laskenut puoleen viikossa, tuonti on jatkunut ennallaan. Raskas liikenne on vähentynyt noin 5 prosenttia Vaalimaan, Nuijamaan ja Imatran rajanylityspaikoilla.

EU:ssa on päätetty laajoista pakotteista, joiden syynä on Venäjän Ukrainaan kohdistama hyökkäys, joka rikkoo räikeästi kansainvälistä oikeutta. Tullin tehtävänä on toimeenpanevana viranomaisena hoitaa yhdessä EU-tasolla sovittujen vientipakotteiden valvonta. Venäjälle määrätyt uudet vientiin ja kauttakuljetukseen kohdistuvat pakotteet tulivat voimaan lauantaina 26.2.2022.

”Tilanne on muuttunut huomattavasti reilussa viikossa. Vientipakotteiden alkuun aiheuttamat tarkastusruuhkat rajanylityspaikoilla vaihtuivat nopeasti vientikuljetusten vähenemiseen. Tulli-ilmoitusten perusteella vientikuljetusten lukumäärä on puolittunut normaalista”, kertoo valvontaosaston johtaja Sami Rakshit.

Keskimääräisesti tulli-ilmoituksia Venäjän vientiin liittyen on tehty noin 700 päivässä, viime viikolla ilmoituksia tehtiin keskimäärin 300 päivässä. Vienti-ilmoitusten perusteella ei voi arvioida viennin määrää tai arvoa. Viralliset ulkomaankaupan ennakkotilastot helmikuulta julkaistaan 5.4.2022, maaliskuun ennakkotilastot 6.5.2022.

”Liikennemäärien osalta ei näy ainakaan vielä vastaavaa laskua kuin tulli-ilmoitusten kohdalla. Maanteitse kulkevan raskaan liikenteen määrät ovat laskeneet Vaalimaan, Imatran ja Nuijamaan rajanylityspisteillä noin 5 prosenttia. Tuonti-ilmoitukset Venäjältä ovat pysyneet lähes ennallaan”, jatkaa Rakshit.

Vientipakotevalvontaan kuuluvia raskaan liikenteen pysäytyksiä satoja viikon aikana

Tulli valvoo Suomen rajat ylittävän tavaraliikenteen kieltoja ja rajoituksia, mihin vientipakotteiden valvonta kuuluu. EU:n Venäjälle määräämien uusien vientipakotteiden valvonnan osalta Tulli on pysäyttänyt reilun viikon aikana satoja tavarakuljetuksia Venäjälle. Näistä on tarkastettu fyysisesti yli sata kuljetusta, jotta on pystytty varmistamaan, ettei pakotteiden alaisia tuotteita viedä Venäjälle. Ulkoministeriö toimii lupaviranomaisena ja ratkaisee Tullin lausuntopyynnön perusteella, ovatko tarkastetut tuotteet pakoteiden alaisia.

”Olemme muokanneet tavaraliikennevirtoihin kohdistuvaa riskianalyysiämme siten, että valtavasta pakotteiden alaisten tavaroiden määrästä huolimatta pakotteiden valvonta on tehokasta. Olemme saaneet ensimmäisiä lausuntoja ulkoministeriöstä pakotteiden alaisten tuotteiden määrittelyn osalta ja pohdimme parhaillaan, onko näistä jostain tarve aloittaa esitutkintaa. Tiedämme, että pakotteiden tulkinta yrityksille on haastavaa ja että yritykset tekevät parhaansa”, sanoo Rakshit.

Tulli on koonnut nettisivuilleen tietoa EU:n määräämistä vientipakotteista ja niiden vaikutuksista sekä yrityksille että yksityishenkilöille.