Uutiset

Kuljetuskalusto

Väsymätön valmentaja – tinkimätön tuomari

Kuljettamiseen juurensa tiukasti sitonut seinäjokelainen HahkaWay Oy on toimintavuosiensa aikana laajentanut palvelutarjontaansa niin varastointiin kuin muihinkin logistisiin lisäarvopalveluihin. Yrityksen 17 miljoonan euron liikevaihto syntyy 65 työntekijän voimin, jotka omalta osaltaan huolehtivat muun muassa rakennus- ja elintarvikkeiden sekä muiden pakattujen tuotteiden kuljetuspalveluista ja elintarviketeollisuuden varastopalveluista.

Kuljettaminen koetaan tässä pohjalaisyrityksessä edelleen tärkeäksi osa-alueeksi, joten ulkoistamisen ja alihankinnan aikakaudella sitä hoidetaan myös kattavalla leasing-sopimuksella hankitulla omalla kalustolla.

”Kuljetusliiketaustaisena yrityksenä meillä on edelleenkin halu toimia myös kuljettajana, joskaan emme halua tuoda käytössämme olevaa kalustoa tasettamme rasittamaan”, perustelee HahkaWay Oy:n kuljetuspäällikkö Petri Jyllilä elintarvikkeiden kuljettamiseen hankitun leasing-kaluston hankintaa.

Jyllilän mukaan huoltoleasing on erittäin vaivaton vaihtoehto, jonka merkittävin etu on kustannusten ennakoitavuus.

”Yllättäviä menoeriä ei synny, koska auton kaikki kulut polttoaineita, vakuutuksia ja kuljettajien palkkoja lukuun ottamatta sisältyvät kuukausierään”, muistuttaa Jyllilä, jonka mukaan Veho Hyötyajoneuvojen kanssa tehty kuusivuotinen sopimus kattaa alustojen ohella myös päällirakenteet ja perävaunut. HahkaWayllä on kokemusta leasing-kaluston eduista jo pidemmältä ajanjaksolta, sillä keväällä 2009 alkanutta nykyistä sopimusta edelsi viisivuotinen vastaava yhteistyö toisen automerkin kanssa. Leasing huomattiin vaivattomaksi ja turvalliseksi väyläksi, joten siinä pitäydyttiin myös kaluston tullessa vaihtoikään.

Asenne tekee ajosta taloudellisen – tai tuhlaavan

Veho Hyötyajoneuvojen tarjoamaan sopimukseen kuului myös Mercedes-Benzin FleetBoard-telematiikkajärjetelmä, jota on HahkaWayllä hyödynnetty lähinnä kuljettajien ajotavan seurannassa.

”FleetBoard antaa kuljettajien ajotavasta kouluarvosanan, jonka määräytymiseen vaikuttaa polttonestetalouden ohella muun muassa ajonopeus, tyhjäkäynti sekä kiihdytyksissä ja jarrutuksissa käytetty tapa. Kaikkein vähimmällä polttoainemäärällä ajanut kuljettaja ei siis välttämättä saa kaikkein parasta arvosanaa kokonaissuorituksestaan”, valottaa Jyllilä FleetBoardin toimintaperiaatetta.

Polttonestetalous on kuitenkin yksi merkittävistä ajoneuvon valintakriteereistä nykypäivänä, joten sen parantaminen ja ennen kaikkea seuraaminen koetaan erittäin tärkeänä. Jyllilän mukaan polttonesteenkulutus kasvoi hetkellisesti merkin vaihtumisen yhteydessä, joskin lukemat ovat olleet jatkuvasti paranemaan päin. Polttonestetalouden parantumisessa ovat osaltaan auttaneet Vehon järjestämä koulutukset, joihin kuljettajat ovat osallistuneet jo kolmesti.

”Mielestäni ajotavan seuranta on yhtä merkityksellistä kuin taloudellisen ajotavan opetus, koska seurannan ansiosta kuljettajat jaksavat ylläpitää oikeaa ajotapaa. Meillä jokainen kuljettaja saa kuukausittain hyvin yksityiskohtaisen FleetBoard-raportin paitsi omasta ajosuorituksestaan, myös ajotavastaan suhteessa yrityksen muihin kuljettajiin”, jatkaa Jyllilä, jonka mielestä palautteen antaminen ja oikean asenteen valaminen kuljettajien mieliin ovat olennaisia tekijöitä ajotavan opastuksessa.

”Mielestäni tyhjäkäynnin suuri määrä johtuu enimmäkseen väärästä asenteesta ja meilläkin tyhjäkäynnin määrä oli alkuun todella suuri. Reilun vuoden aikana tyhjäkäynnin määrä on puristettu kymmenesosaan aikaisemmasta paljolti seurannan sekä asennemuutoksen ansiosta. Tyhjäkäynnin vähentymisestä hyötyy polttoainelaskun maksajan ohella myös ympäristö”.

Hahkawayn kuljettajien ponnistukset taloudellisempaan ajotapaan tuovat kustannussäästöjen ohella myös matkakuumetta, sillä ensi syksynä yrityksen kaksi parasta kuljettajaa lähtevät palkintomatkalle tutustumaan Mercedes-Benzin Wörthin tehtaisiin. Myös heikommin onnistuneet kuljettajat huomioidaan, sillä ”heikoin” kolmannes osallistuu koulutuspäivään, jonka aikana etsitään ratkaisuja ajotavan muutokseen.

”Kuljettajakohtaiset erot yrityksemme sisällä ovat kaventuneet varsin kapeiksi, joten meillä ei edes ole niitä huonoja kuljettajia”, muistuttaa Jyllilä, jonka mukaan kaikki HahkaWayn kuljettajat sijoittuvat FleetBoardin tietokannan mukaan euroopanlaajuisella tasolla selvästi kärkikaartiin.

Seuraa myös kalustoa

FleetBoard seuraa ajoneuvoa ja sen toimintoja jatkuvasti yli 1000 eri mittauspisteestä. Osa mittauksista tehdään ajotavan seurantaa varten, joskin mittauksia tehdään myös ajoneuvon kunnon seuraamiseksi ja ylläpitämiseksi. Mahdolliset häiriöilmoitukset tuodaan näyttöön reaaliajassa, jonka jälkeen korjaamolta voidaan ottaa yhteys ajoneuvoon häiriön laadun ja vakavuuden toteamiseksi.

Esimerkiksi jarrut ovat jatkuvan kontrollin alla mahdollisen poikkeavan kulumisen estämiseksi ja Jyllilän mukaan FleetBoard on tältä osin jo tehnyt itsensä tärkeäksi.

”Yhden yhdistelmän jarrujen säädöt olivat vetoautopainotteiset, mikä johti vetoauton jarrujen normaalia suurempaan kulumiseen. Säädön jälkeen kuluminen on tasaantunut jälleen normaaliksi”.

FleetBoard-järjestelmä tarjoaa runsaslukuisen joukon muitakin ominaisuuksia, joita HahkaWay ei kuitenkaan vielä hyödynnä täysipainoisesti. Jyllilän mukaan digipiirturitietojen langaton siirto otetaan käyttöön piakkoin, mutta muutoin tiedonvälityksessä ja seurannassa hyödynnetään lähinnä yrityksen omaa, Provinet-järjestelmää.

”Provinet on tarpeisiimme räätälöity toiminnanohjausjärjestelmä, joka pitää sisällään niin tilaukset, varastoinnin, kuljetussuunnittelun kuin laskutuksen ja reskontran”, kertoo Jyllilä, jonka mukaan yrityksellä on varsin pitkät perinteet myös sähköisten tiedonsiirtojärjestelmien kehittämisessä ja hyödyntämisessä. Sähköisen toiminnanohjausjärjestelmän ansiosta suurimpien asiakkaiden tiedot siirtyvät suoraan järjestelmästä toiseen, jolloin tilaus on heti kuljetussuunnittelun ulottuvilla.

Ari Perttilä

Lue seuraavaksi