Uutiset

Kuljetuskalusto

Varauspalvelu vain tavaraliikenteelle

Vaalimaan rajanylityspaikka

Vaalimaan rajanylityspaikan Venäjälle suuntautuvan tavaraliikenteen pakollinen ennakkovarauspalvelu www.evpa.fi otettiin käyttöön 15.12.2014. Henkilöliikenteelle vapaaehtoinen palvelu avautui virallisesti 19.1.2015.

Henkilöliikenteen rajanylityksen ennakkovarauspalvelukokeilusta päätettiin luopua, koska henkilöliikenne Vaalimaan rajanylityspaikalla on ollut odotettua hiljaisempaa. Jonoja ei ole, eikä ole lähiaikoina odotettavissakaan. Kokeiluvaiheen aikana pyrittiin keräämään kokemuksia, kuinka järjestelmällä voitaisiin tarjota autoilijoille parempaa palvelua rajanylitykseen heidän itsensä toivomana ajankohtana.

Hankkeen hyödyllisyyteen uskotaan pitkällä aikavälillä. Koska vapaaehtoisia varauksia tehtiin odotettua vähemmän Suomesta Venäjälle, ei kokeilusta saatu kerättyä vielä tarpeeksi kokemuksia. Kehitykseen vaikutti osaltaan myös paineen vähentyminen Suomen ja Venäjän välisissä rajanylityksissä. Laitteet jäävät Vaalimaalla paikoilleen ja palvelun suunnittelutyö jatkuu.

”Tavoitteemme oli tarjota henkilöliikenteen rajanylitykselle ennakkovarauspalvelu, joka edesauttaa, nopeuttaa ja tekee rajanylityksestä entistä helpomman. Positiivisista lähtökohdista huolimatta palvelu koettiin myös byrokraattiseksi, mikä on ymmärrettävää, kun liikenne on sujuvaa eikä jonoja ole,” kertoo projektipäällikkö Jyrki Järvinen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta.

”Palvelua ei kuitenkaan unohdeta, vaan siihen palataan kun jonoja alkaa tulevaisuudessa jälleen muodostumaan ja ennakkovarauksella saavutetaan todellista ajansäästöä ja hyötyjä autoilijoille,” Järvinen tarkentaa.

Tavaraliikenteen osalta pakollinen ennakkovarauspalvelu Vaalimaalla jatkuu ja se on otettu ammattikuljettajien keskuudessa myönteisesti vastaan.

Osa Suomen älyliikenteen strategiaa

Rajaliikenteen ennakkovarauspalvelu on osa Suomen älyliikenteen strategiaa. Palvelun tilaaja on Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja tietokannan omistaa Liikennevirasto. Palvelun tarjoajana toimii GoSwift. Näiden lisäksi hankkeessa ovat mukana Tulli, rajavartiolaitos sekä liikenne- ja viestintäministeriö. Hankkeen edistämisessä tehdään yhteistyötä myös Venäjän rajaviranomaisten kanssa.

Lue seuraavaksi