Uutiset

Kuljetuskalusto

Valtatie 8:n liikenne kiertotielle Raahessa

Vt 8:n parantaminen jatkuu Raahessa ylikulkusillan purku- ja rakennustöillä. Liikenne ohjataan viereen rakennetulle väliaikaiselle kiertotiesillalle 7. kesäkuuta alkaen. Myös nykyinen kevyen liikenteen väylä suljetaan 11.6. ja siirretään viikoksi kiertotielle.

Valtatie 8:n liikenne siirtyy Raahen ylikulkusillan kohdalla kiertotielle vanhan ylikulkusillan purkutöiden ja sen tilalle tulevan uuden sillan rakentamistöiden ajaksi. Liikenne ohjataan uudelle reitille tiistaina 7. kesäkuuta. Kiertotie on käytössä arviolta lokakuuhun 2016 saakka, jonka jälkeen liikenne siirtyy uusitulle sillalle.

Myös ylikulkusillan kohdalla oleva kevyen liikenteen väylä ohjataan väliaikaisesti kiertotielle. Kevyen liikenteen osalta poikkeusjärjestelyt kestävät 11.6.–17.6. Niiden aikana on käytössä Ouluntien, Pajuniityntien ja Keskikallion kautta kulkeva kiertoreitti.

Rautatien ylittävä Raahen ylikulkusilta uusitaan nykyistä kantavammaksi ja leveämmäksi, mikä parantaa etenkin raskaan liikenteen ja erikoiskuljetusten sujuvuutta.

Turvallisuus etusijalla

Kiertotien pituus on noin 200 metriä ja sillalla on käytössä kaksi kaistaa. Työmaan kohdalla on myös alennetut nopeusrajoitukset.

Kevyen liikenteen kiertoreitille kertyy mittaa 2,3 kilometriä, mikä kannattaa Liikenneviraston projektipäällikkö Jukka Päkkilän mukaan huomioida esimerkiksi työmatkapyöräilyssä.

”Nämä viikon kestävät kiertotiejärjestelyt tehdään turvallisuussyistä, sillä kevyen liikenteen silta on lähellä purettavaa siltaa”, Päkkilä painottaa.

Myös hankkeen urakoitsijan Sundström Ab Oy:n projekti-insinööri Tommy Björklund korostaa turvallisuusnäkökulmaa.

”Kiertotie tuo jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden matkaan hieman mutkia, mutta on parempi vaihtoehto kaikille tienkäyttäjille. Lisäksi kannattaa muistaa, että valtatie 8:lle asetetut nopeusrajoitukset ja liikennejärjestelyt ovat myös siltatyömaalla työskentelevien turva”, Björklund huomauttaa.

www.liikennevirasto.fi/vt8pyhajoki

Lue seuraavaksi