Uutiset

Kuljetuskalusto

Valtatie 3 Tampereen läntisen kehätien avajaisjuhla – Länsi-Suomen liikenteen solmukohta avautui

Uuden, 21 kilometriä pitkän kehätien myönteiset vaikutukset heijastuvat laajalti. Kolmostien pahin liikennesolmu on auennut ja yhteys eteläisen Suomen ja Pohjanmaan välillä on nopeutunut selvästi. Kehätie helpottaa huomattavasti liikennepaineita myös Tampereen keskustassa.

– Kaikkiaan kolmostietä on rakennettu yli 40 vuotta, toteaa Hämeen tiepiirin tiejohtaja Mauri Pukkila.

– Nyt Tampereen kohdalle valmistunut viisivuotinen hanke on huipentuma valtatie 3:n rakentamisessa. Uutta kaupunkimoottoritietä rakennettiin koko ajan vilkkaan liikenteen keskellä. Rakentajille kuuluukin kiitos siitä, että vaativissa liikennejärjestelyissä onnistuttiin.

Tiestä heti suosittu reitti

Marraskuun lopussa kokonaan liikenteelle avautunut tie houkutteli Tampereen läntiselle kehätielle heti lisää käyttäjiä. Kaupunkimoottoritie helpottaa liikennepainetta erityisesti Näsijärven rantaa myötäilevällä valtatie 12:lla ja muilla Tampereen keskustan reiteillä.

– Olemme saaneet tien käyttäjiltä jo paljon positiivista palautetta. Tieyhteys on nopeuttanut työ- ja asiointimatkoja ja helpottanut Tampereen ohikulkuliikennettä, kertoo hankkeen projektipäällikkö Pekka Petäjäniemi.

Joulukuussa liikennemäärä läntisellä kehätiellä Nokian Rajasalmen sillalla kasvoi yli 4 000 ajoneuvolla viime vuoteen verrattuna. Joulukuussa 2008 mittauspisteen ohitti keskimäärin 26 700 ajoneuvoa vuorokaudessa, kun joulukuussa 2007 vastaava luku oli 22 600 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Tien historia julki avajaisjuhlassa

Uuden valtatieosuuden avajaisjuhlaa vietettiin keskiviikkona 14. tammikuuta Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa. Pääministeri Matti Vanhanen vihki tien virallisesti käyttöön. Juhlassa julkistettiin myös kolmostien historiateos, Tampereen tuolle puolen, joka kuvaa tien suunnittelua ja rakennusvaiheita 1960-luvulta tähän päivään asti.

Viidessä vuodessa 21 kilometriä

Tampereen läntinen kehätie parannettiin nelikaistaiseksi moottoritieksi pääosin rakentamalla toinen ajorata entisen viereen. Viisivuotisessa hankkeessa valmistui kaikkiaan 21 kilometriä moottoritietä, 11 eritasoliittymää, 33 kilometriä moottoritien ramppeja sekä 20 kilometriä muita teitä ja katuja.

Tien parantamisen ensimmäisen vaihe käynnistyi Pirkkalan ja Kalkun välillä marraskuussa 2003, ja se valmistui lokakuussa 2006. Välittömästi sen jälkeen jatkui toinen rakennusvaihe, jossa parannettiin tieosuudet Lakalaivasta Pirkkalaan ja Kalkusta Soppeenmäkeen. Koko tiehankkeen kustannukset olivat 114 miljoonaa euroa. Molemmat rakennusvaiheet toteutti Destia Oy.

JK

Lue seuraavaksi