Uutiset

Kuljetuskalusto

Valmet toimittaa kaikki pääprosessit ja automaation Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaalle

Valmet ja Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre ovat viimeistelleet sopimuksen Kemin biotuotetehtaan avainteknologian toimittamisesta sisältäen kaikkien avaintuotantoprosessien teknologian ja tehtaan automaatiojärjestelmän. Uusi biotuotetehdas tuottaa vuodessa 1,5 miljoonaa tonnia sellua ja lukuisia muita biotuotteita. Uusi täysin ilman fossiilisia polttoaineita toimiva tehdas käynnistetään vuoden 2023 kolmannella kvartaalilla.

Tilaus sisältyy Valmetin vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen saatuihin tilauksiin. Tilauksen arvo noin 350-400 miljoonaa euroa sisältäen Valmetin toimittamat avainlaitteistot.

”Haluamme alansa parhaat ammattilaiset kumppaneiksi rakentamaan modernia biotuotetehdasta Kemiin. Kumppaneiltamme edellytämme sitoutumista projektin tavoitteisiin niin turvallisuuden, aikataulun kuin laadun suhteen. Valmet toimii näiden periaatteiden mukaisesti ja pystyy toimittamaan biotuotetehtaalle alan parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa. Rikkihappolaitos on hyvä esimerkki vielä tätäkin edistyksellisemmästä tekniikasta. Tehtaan erittäin korkea ympäristötehokkuus saavutetaan henkilöstömme osaamisella ja tehtaan tekniikalla”, sanoo Metsä Fibren biotuotetehdasprojektin johtaja Jari-Pekka Johansson.

”Kemin biotuotetehdas on uraauurtava investointi, johon Metsä Group on valinnut ympäristötehokkaimmat ja kestävimmät ratkaisut. Valmet toimittaa koko tehtaan avainteknologian ja tarjoaa näin asiakkaalle täyden hyödyn innovatiivisesta kokonaistarjoomastamme, joka kattaa prosessiteknologian, automaation ja palvelut. Valitut ratkaisut edustavat johtavaa vastuullisuustasoa minimoimalla päästöt ja hyödyntämällä sivuvirrat tehokkaasti. Esimerkiksi tehtaan prosesseissa käytettävää rikkihappoa valmistetaan tehtaan omista hajukaasuista”, sanoo Valmetin Sellu ja energia -liiketoimintalinjan johtaja Bertel Karlstedt.

”Moderni tehtaanlaajuinen automaatiojärjestelmä toimitetaan uusimmalla teknologiallamme. Valmetin innovatiivinen selainpohjainen Valmet DNA -käyttöliittymä muodostaa tehtaan operoinnin ja kunnossapidon älykkään ytimen. Se mahdollistaa aiempaa tehokkaamman yhteistyön eri tiimien välillä, kun kukin pääsee käyttämään heille tärkeää tietoa turvallisesti aina tarvittaessa ja sijainnista riippumatta. Toimitus sisältää myös integroituja teollisen internetin sovelluksia, jotka auttavat optimoimaan tehtaan tuotantotehokkuutta”, sanoo Valmetin Automaatio-liiketoimintalinjan johtaja Sami Riekkola.

Tehtaan kokonaistoimitus

Valmet toimittaa koko tuotantoprosessin puunkäsittelystä paalaamoon, valmistaen joko lyhyt- tai pitkäkuituista sellua, sekä koko tehtaan automaatiojärjestelmän, sisältäen Valmetin teollisen Internetin tarjoamia ominaisuuksia. Lisäksi osana projektia Valmet toteuttaa olemassa olevan kuitulinjan uudistamisen.

Valmetin toimitus sisältää pääprosessialueiden suunnittelun ja laitetoimitukset sekä niiden asennustöiden johtamisen ja käynnistämisen osin yhteistoiminnallisella Open Book -toimitusmallilla. Valmetin toimituksen kotimaisuusaste on yli 60 %.

”Toimituksella on tärkeä työllisyysvaikutus Valmetille ja alihankkijoillemme etenkin Suomessa. Valmetin projektitoimituksen työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan noin 800 henkilötyövuotta, josta noin 500 henkilötyövuotta Suomessa. Projektissa turvallisuus, tiivis yhteistyö ja avoin viestintä ovat keskeisiä menestystekijöitä, jotta voimme saavuttaa yhteiset laatu-, aikataulu- ja kustannustavoitteet”, sanoo Valmetin sellu- ja energialiiketoiminnan projektijohtaja Risto Hokajärvi.

Lue seuraavaksi