Uutiset

Kuljetuskalusto

Valaistusuudistuksilla huomattavia vuosisäästöjä

Energiatehokas valaistusratkaisu ja hyvä valaistuksen ohjaus voi tuoda jopa 90 prosentin säästön valaistuskuluihin kunnissa ja yrityksissä. Kokonaiskustannuksiltaan edullisimman vaihtoehdon paljastaa investointivaiheessa toteutettu elinkaarikustannusten vertailu.

Jyväskylän Ylistön silta sai uuden pysyvän dynaamisen valaistuksen Valon kaupunki -tapahtumassa. Kuvaaja: Rami Saarikorpi

Elinkaarikustannusten vertailu ei ole käytännössä aina helppoa, kun tarjouksia ja valaistusratkaisuja pyydetään useilta eri toimittajilta.

”Tilaajien kannattaa olla tarjouksia vertaillessa tarkkana ja vaatia läpinäkyvyyttä laskelmilta, ettei taustalaskelmilla pelata ja saada oman yrityksen ratkaisu näyttämään edullisimmalta”, sanoo asiantuntija Päivi Suur-Uski Motivasta. Lisäksi vertailtavien ratkaisujen on oltava valaistuksen laadullisten ominaisuuksien osalta yhteneviä.

Motivalta työkalu läpinäkyvään elinkaarikustannusten vertailuun 

Motiva on tuottanut yhteistyössä valaistusalan toimijoiden kanssa avoimesti käytettävissä olevan, maksuttoman VALTTI-elinkaarikustannuslaskurin, joka mahdollistaa valaistustarjousten läpinäkyvän vertailun. Vertailussa huomioidaan yhtenevästi keskeiset valaistuksen laatuun liittyvät tekijät. Työkalu toimiikin parhaiten suunnittelijoiden ja hankkijoiden apuna siinä vaiheessa, kun alustava suunnittelu on tehty ja ollaan tarjousten kilpailutusvaiheessa. 

Laadukas ja energiatehokas valaistus syntyy valaistuksen käyttäjien tarpeet huomioimalla ja kohdentamalla valaistusta sinne, missä sitä eniten tarvitaan.

”Suunnitteluvaiheessa kannattaa myös selvittää, minkälaista ohjausjärjestelmää tarvitaan, jotta valaistus on päällä vain tarvittaessa ja esimerkiksi päivänvalo saadaan hyödynnettyä tiloissa optimaalisesti”, Päivi Suur-Uski muistuttaa.

Valaistuksen elinkaarilaskurin käyttö ei ole ihan helppoa ja vaatii perehtymistä, sillä kustannuksiin vaikuttaa moni tekijä. Motiva kouluttaa niin suunnittelijoita kuin tilaajia laskurin käyttöön. Seuraavan kerran koulutusta on tarjolla Tampereella järjestettävän valaistusseminaarin yhteydessä 16.11.2017.

Jyväskylän kaupunki säästää katuvalaistuksessa puoli miljoonaa euroa joka vuosi

Jyväskylän kaupungin ulkovalaistuksen sähkön kokonaiskulutus on vähentynyt 12 % vuodesta 2008 siitä huolimatta, että kunnan koko on kasvanut ja asukasluku kuntaliitosten myötä lisääntynyt yli 50 000:lla. Rahassa tämä tarkoittaa yli puolen miljoonan euron säästöjä vuosittain katuvalaistuksen sähkönkulutuksessa. Lisäksi kunnossapitokustannuksista on tullut noin 150 000 euron vuosittainen säästö, joka on voitu käyttää edelleen energiatehottomien valaisimien korjausinvestointeihin.   

 ”Valaistuksen osuus energiatehokkuussopimusten säästötavoitteiden aikaansaamisessa on Jyväskylässä ollut merkittävä ja olemme saaneet samalla suuren korjausvelkakohteen kuntoon”, kertoo vastaava katumestari Jukka Piispanen Jyväskylän kaupungilta.

Puolet säästöistä on saatu aikaan elohopeahöyrylamppujen vaihtamisella energiatehokkaampiin ja toinen puoli säästöistä syntyy valaistuksen ohjauksella ja valojen hallitulla sammuttamisella yöajaksi. Jukka Piispanen muistuttaa, että valaistuksen ohjausjärjestelmä ei yksistään säästä mitään.

 ”Tarvitaan yhteisiä päätöksiä siitä, milloin ja missä tilanteissa esimerkiksi katuvalaistusta voidaan himmentää tai sammuttaa”, Piispanen toteaa. Nykyaikainen ohjausjärjestelmä antaa kuitenkin mahdollisuuden valaistuksen käyttötuntien vähentämiseen hallitusti. 

Lue seuraavaksi