Uutiset

Kuljetuskalusto

Vakuutusturvaa edullisemmin ja helpommin

Yrityksen vakuutusturvan kaikenlainen ylläpito koetaan usein epämiellyttäväksi ja jopa vaikeaksi tehtäväksi. Yrittäjän asiantuntemus on liiketoiminnan ydinalueelta eikä suinkaan vakuuttamisen alalta. Toiminta, omaisuus ja henkilöstö on kuitenkin vakuutettava, eikä pelkkään hyvään onneen voi luottaa – ei vaikka nimi olisi Tuuri.

Jari Tuuri (oik.) myöntää suhtautuneensa aluksi varauksella vakuutusmeklarin palveluiden käyttöön. Nykyisin Meknian Aleksi Mäkijärvi hoitaa kaikki vakuutuksiin liittyvät asiat ja asiointi hoituu tyypillisesti yhdellä puhelinsoitolla.

Kouvolalaisen Kuljetus Tuuri Oy:n yrittäjälle Jari Tuurille on muiden yrittäjien tavoin vakuutusasioiden hoitaminen ollut päivittäiseen arkeen liittyvää työtä, joka on tuntunut vievän liikaa aikaa työpäivästä. Lisäksi Tuuri on pohtinut vakuutusyhtiöiden kilpailuttamista, mutta se on vaikuttanut työläältä.

”Tietysti vakuutusten hinta mietitytti, mutta myös palvelun laadussa alkoi olla toivomisen varaa”, Jari Tuuri sanoo. Kuljetusliikkeessä, jossa on 27 omaa autoa ja noin 50 työntekijää, työskennellään käytännössä vuoden jokaisena päivänä ja yönä. On selvää, että henkilöstöön, omaisuuteen ja ajoneuvoihin liittyviä vakuutusasioita tulee hoidettavaksi, joten sujuva asiointi on suuressa arvossa.

Vakuutusmeklari avuksi

Tilanteen ratkaisi vakuutusmeklarin yhteydenotto. Aleksi Mäkijärvi on vakuutusmeklariyhtiö Meknia Oy:n liiketoimintajohtaja, ja hän esitteli Tuurille palvelut, joita vakuutusmeklari voi tarjota.

”Olin tietysti aluksi ajatusta vastaan. Ajattelin, että kustannukset vain nousevat”, Jari Tuuri muistelee ensimmäisiä mietteitään aiheesta. ”Aleksi kuitenkin pystyi melko pian osoittamaan, että säästöä pystyttäisiin saamaan aikaan.”

Meknia Oy on 2016 perustettu vakuutusmeklariyhtiö, jolla on vahvaa osaamista erityisesti kuljetus- ja maarakennusliikkeiden vakuutuspalveluista. Yhtiön pääkonttori on Vantaalla, ja muut toimipaikat ovat Tampereella ja Jyväskylässä. Toimialueena on koko Suomi.

”Vakuutusmeklari on vakuuttamisen asiantuntija, joka kartoittaa yrityksen vakuuttamisen tarpeen, etsii ratkaisuvaihtoehdot ja kilpailuttaa vakuutusyhtiöt. Yrittäjä tekee lopullisen valinnan siitä, mistä vakuutukset otetaan. Vakuutukset voi hankkia vaikka useammasta vakuutusyhtiöstä”, Aleksi Mäkijärvi kertoo. 

Kuljetus Tuuri Oy tarjoaa kuljetuspalveluiden lisäksi myös esimerkiksi varastointipalveluita. Asiakaskunta on laaja, ja siihen kuuluu esimerkiksi leipomoita.

Jari Tuuri sanoo, että ennen lopullista vakuutusmeklarin valintaa hän vertaili eri toimijoita. Meknia tuli valituksi kuljetusalan asiantuntemuksen vuoksi ja siksi, että heidän palkkio perustuu toteutuneeseen säästöön, ei siihen, mikä olisi ollut suurin mahdollinen säästö.

”Tällainen hinnoittelu antaa yrittäjälle selkeämmin vapauden valita mieleisensä vakuutusyhtiö. Vaikka vakuutuksissa hinta on tärkeä kriteeri, on myös palvelun oltava hyvää. Esimerkiksi vahinkotilanteiden nopea käsittely voi säästää pitkän pennin, kun asioiden kuntoon laittaminen voidaan aloittaa viivyttelemättä”, hän painottaa.

Paketoitua palvelua

Meknialla on tarjolla kaksi eritasoista palvelumallia yrityksille. Jos yritys katsoo tarvitsevansa apua kilpailutukseen, mutta haluaa muuten hoitaa itse yhteydet vakuutusyhtiöön, on mekniaRACE oikea valinta.

Mikäli yritys haluaa jättää kokonaisvaltaisemmin vakuutusasioiden hoidon Meknian haltuun, kyseeseen tulee mekniaCARE. Tällöin vakuutusten tarvekartoitus, kilpailutus, uusien vakuutusten tekeminen, vahinkoilmoitukset sekä esimerkiksi korvausten oikeudenmukaisuuden valvonta hoituu Meknian toimesta. Myös vakuutusyhtiöt hyötyvät siitä, että heidän kanssaan asioi ammattilainen, ja myöntävät meklarialennuksen, joka tulee vakuutuksen ottajan hyödyksi. Vakuutuslajista ja -yhtiöstä riippuen se voi olla jopa 10 prosenttia.

Aikaa ja rahaa säästyy

Kuljetus Tuurilla on käytössä laaja palvelupaketti Meknialta, ja siihen Jari Tuuri on ollut tyytyväinen. Hänen mukaansa asiointi vakuutusyhtiön suuntaan on nyt helppoa, kun tarvitsee vain soittaa omalle meklarille, joka hoitaa asiat jokaista yksityiskohtaa myöten. 

”Asia hoituvat nimenomaan puhelimella, eikä tarvitse netin kautta asioida”, Tuuri painottaa. Meknian otettua Kuljetus Tuurin vakuutusasiat hoitaakseen, vakuutusmaksuissa on tullut säästöä 28 prosenttia, päällekkäisyydet on saatu poistettua ja vakuutusturva parani. ”Eikä yhtään ole haitaksi, että Aleksin perhepiirissä on kuljetusliike. Ei tarvitse kaikkia tämän alan erityispiirteitä erikseen selittää.”

Aleksi Mäkijärven mukaan vakuutusmeklarin käyttöä kannattaa harkita jo muutaman auton ja työntekijän yrityksissä. Rahallisen säästön lisäksi vakuutusasioiden hoitoon käytetyn ajan voi kohdentaa muuhun. Yhden auton yrityksissä ei yleensä merkittävää säästöpotentiaalia ole, mutta poikkeukset vahvistavat tässäkin säännön.

”Paljon on tapauksia, joissa muutaman auton yrityksessä vakuutusmaksut on saatu puollitettua alkuperäisesta. Se jo tuntuu taloudenpidossa”, Mäkijärvi toteaa.

Jari ja Oona Tuuri sekä Aleksi Mäkijärvi toteavat, että vakuutusmaksut ovat pienentyneet ja vakuutusturva parantunut. Myös aika, joka ennen kului vakuutusasioiden hoitamiseen, on nyt käytettävissä muuhun.

Lue seuraavaksi