Uutiset

Kuljetuskalusto

Vaalimaan järjestelystä kiitosta

Suomessa keskustelua herättänyt Vaalimaan rajanylityspaikan ennakkovarauspalvelu www.evpa.fi on huomioitu laajalti myös Venäjällä. Palvelu käynnistyi tavaraliikenteen osalta 15.12.2014 ja avautui henkilöliikenteelle 19.1.2015. Tavaraliikenteelle pakollinen palvelu on ollut nyt käytössä reilun kuukauden, henkilöliikenteelle palvelu on vapaaehtoinen. Ennakkovarauspalvelua on kuukauden aikana käyttänyt jo noin 5000 tavaraliikenteen kuljettajaa.

Palvelu on otettu tavaraliikenteen osalta Venäjällä myönteisesti vastaan ja aihetta on käsitelty laajalti venäläisessä mediassa. Pelkästään verkossa on julkaistu reilut 80 ennakkovarauspalvelua käsittelevää artikkelia. Suhtautuminen palveluun on ollut asiallista ja palvelua kommentoineet venäläiset ammattiliikenteen edustajat ovat olleet tyytyväisiä sen mukanaan tuomiin uudistuksiin.

Kuljetusliike Sovavto Petersburgin mukaan: “Suomalaiset ovat esitelleet sähköisen varausjärjestelmän, josta kaikki hyötyvät.”

Rajaliikenteen ennakkovarauspalvelun tarjoavan GoSwift-yhtiön hallituksen jäsen Madis Sassiad on tyytyväinen kehitykseen. Hänen mukaansa Vaalimaan tavaraliikenteen luvut ovat muista maista saatujen aikaisempien kokemusten mukaisia, hän uskoo että luvut tulevat kasvamaan lähitulevaisuudessa.

Henkilöliikenteelle helpompaa

Venäläisen Infoline-Analytics tutkimusyhtiön toimitusjohtaja Mikhail Burmistrov uskoo, että ennakkovarauspalvelu tekee myös henkilöliikenteen rajanylityksestä miellyttävämpää ja helpompaa. “Tämä on täydellinen ajankohta uuden palvelun esittelylle ja käyttöönotolle erityisesti nyt, kun paine rajanylityksessä on vähentynyt euron ja ruplan vaihtokurssin johdosta”, Burmistrov sanoo.

“Henkilöliikenteen osalta kuljettajat voivat varata ajan osoitteesta www.evpa.fi ja syöttää tarvittavat tiedot varausjärjestelmään kokeillakseen miten järjestelmä toimii. Autoilijat voivat seurata palvelusta varattuja aikoja välttääkseen näin ruuhkahuippuja”, tiivistää projektipäällikkö Jyrki Järvinen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta.

Järjestelmästä on hyötyä tulevaisuudessa

“Uskomme pitkällä aikavälillä hankkeen hyödyllisyyteen. Etenkin kun jonoja alkaa jälleen tulevaisuudessa muodostumaan Vaalimaan rajanylityspaikalle, on ennakkovarauspalvelu ihanteellinen ratkaisu jonojen välttämikseksi jo ennen rajalle saapumista. Järjestelmä on ollut käytössä Viron ja Venäjän välisellä rajalla jo vuodesta 2011 lähtien ja uskomme sen toimivan yhtä hyvin myös Vaalimaan ja Torfyanovkan välisellä rajalla. Nyt käynnissä olevan kokeiluvaiheen aikana keräämme informaatiota oppiaksemme ymmärtämään paremmin kuinka järjestelmä tukee koko palvelua. Kun jonoja jälleen tulevaisuudessa muodostuu, pystymme tarjoamaan autoilijoille palvelua rajanylitykseen heidän itsensä toivomanaan ajankohtana”, Järvinen tarkentaa.

Lue seuraavaksi