Uutiset

Kuljetuskalusto

Uusi ohjausjärjestelmä tieliikenteelle

Tieliikennekeskusten työntekijöiden arki on muuttumassa. Liikennepäivystäjien tärkeintä työkalua eli liikenteen operatiivista ohjausjärjestelmää uudistetaan isolla kädellä. Tavoitteena on luoda ketteriä menetelmiä hyödyntäen järjestelmä, joka on helppokäyttöinen, joustava ja tehokas. Jatkuvasti kehittyvä ohjausjärjestelmä on tarkoitus ottaa ensimmäisen kerran käyttöön vuoden 2015 lopulla.

Tieliikennekeskuksissa on tällä hetkellä käytössä noin 40 erilaista liikenteen ohjausjärjestelmää. Tulevaisuudessa kaikki järjestelmät integroidaan yhden helppokäyttöisen työkalun alle.

”Uudessa järjestelmässä käytettävyys on avainsana. Työkalun tulevat käyttäjät eli liikennepäivystäjät ovat olleet mukana kehitystyössä alusta lähtien”, kertoo tieliikenteen palveluiden kehittämisestä vastaavan yksikön päällikkö Aapo Anderson Liikennevirastosta.

Käytettävyyttä lisää myös selkeä karttapohjainen käyttöliittymä. Tärkeimmät asiat nostetaan työkalussa esille erilaisilla herätteillä. Järjestelmä on helppokäyttöisyyden lisäksi monipuolinen. Sillä voi operatiivisen liikenteenohjauksen ohella lähettää muun muassa tiedotteita. Vaikka järjestelmässä tulee olemaan enemmän ominaisuuksia kuin sveitsiläisessä linkkuveitsessä, niin sitä ei sellaiseksi kutsuta. Hanke kulkee nimellä T-LOIK (Tieliikenteen ohjauksen integroitu käyttöliittymä).

Ketterää kehittämistä pala palalta

”Kehitteillä olevaa järjestelmää on työstetty modernisti ketterillä menetelmillä”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Markus Nilsson.

Ketterä toteutustapa vähentää riskejä ja mahdollistaa kokonaisuuden joustavan kehittämisen. Ketterässä kehittämisessä voidaan nopeallakin aikataululla muuttaa sisältöä, eikä silloin olla sidottuna loppuun asti alkuperäiseen suunnitelmaan. Työtä tehdään 4 viikon jaksoissa, eli iteraatioissa. Jokainen iteraatio tuottaa konkreettista edistymistä ja tuloksia. Jos jonkun iteraation lopputulos ei miellytä, suuntaa voidaan muuttaa ja tarvittavat korjaukset tehdä seuraavissa iteraatioissa.

Työskentelytavan lisäksi hankkeessa innovatiivisuus näkyy kaikessa tekemisessä. Uudenlaista ajattelua on muun muassa se, että järjestelmän omistajuudessa on otettu normaalia suurempi vastuu. Liikennevirasto omistaa ohjelman kehitysympäristön ja suurimman osan uuden järjestelmän lähdekoodeista.

”Koska olemme järjestelmän isäntä, emme joudu niin kutsuttuun toimittajaloukkuun. Langat ovat omissa käsissämme”, Nilsson täsmentää.

Järjestelmän omistajuus helpottaa myös jatkossa tapahtuvaa kehitystyötä. Uusi järjestelmä tulee olemaan modulaarinen, joten siihen voidaan lisätä uusia paloja sekä toiminnallisuuksia.

”Voimme tilata uusia lisäosia joustavasti ja ottaa niitä nopeasti käyttöön. Tällä tavalla työkalua voidaan muokata tulevaisuuden vaatimuksia vastaavaksi”, kertoo Nilsson.

Parempaa liikenteenohjausta

Tieliikenteen ohjausjärjestelmän uudistaminen on iso tekninen muutos, joka mahdollistaa liikenteenohjauksen merkittävän parantamisen. Uudesta järjestelmästä tulee luotettavampi ja olennaiset tiedot on mahdollistaa löytää nopeammin. Muutoksen myötä syntyy myös huomattavia säästöjä.

”Uudella järjestelmällä liikenteenohjausta voidaan tehdä nykyistä fiksummin ja halvemmalla. Tieliikenteen käyttäjille uudistus näkyy sujuvampana ja turvallisempana liikenteenä”, Anderson toteaa.

Uuden järjestelmän ja uudistuvien käytäntöjen myötä herätteet tieverkon häiriöistä saadaan nykyistä nopeammin tietoon. Saadut tiedot voidaan välittää nopeasti eri kanaviin kuten sosiaaliseen mediaan, radioon, nettiin, navigaattoreihin ja tienvarren laitteisiin. Käyttöliittymän kautta tiejaksoja voidaan ohjata yhtenäisemmin muutamalla napin painalluksella.

Uusi ohjausjärjestelmä käyttöön ensi vuonna

Uuden järjestelmän runkovaihe valmistui nyt joulukuussa ja kehitystyössä alkaa seuraavaksi ykkösvaihe. Järjestelmän ensimmäinen tuotantoversio on tarkoitus ottaa liikennekeskuksissa käyttöön vuoden 2015 loppupuolella. Tavoitteena on, että vuoteen 2018 mennessä liikennekeskuksilla on käytössään jatkuvasti kehittyvä työkalu turvalliseen ja sujuvaan tieliikenteenhallintaan.

Katso video uuden järjestelmän testikäytöstä.

Lue seuraavaksi