Uutiset

Kuljetuskalusto

UPM ja kuljetusyrittäjät kehittävät kuljetusratkaisuja

UPM ja kuljetusyrittäjät kehittävät yhdessä uusia tehokkaita ja turvallisia kuljetusratkaisuja

UPM:n tehtaat Suomessa käyttävät noin 19 miljoonaa kuutiometriä puuta sellun, paperin, sahatavaran ja vanerin valmistuksen raaka-aineena. Merkittävä osa toiminnan tehokkuutta on tuotannon sivuvirtojen kuten sahoilla ja vaneritehtailla syntyvän hakkeen hyödyntäminen sellu- ja paperitehtailla. Suurten materiaalivirtojen tehokas hallinta vaatii uusien ratkaisujen ja toimintatapojen kehittämistä. Yksi ratkaisuista ovat suuren hyötykuorman HCT-ajoneuvot, joita kehiteään yhteistyössä kuljetusyrittäjien, viranomaisten, tutkijoiden ja laitevalmistajien kanssa. Kehitystyön tavoitteena on tehokas, turvallinen ja ympäristöystävällinen toiminta.

”Orpe Kuljetuksen HCT-puutavara-auto on ajanut tukkeja ja kuitupuuta Saimaan ympäristössä sijaitsevien tehtaidemme välillä lokakuusta 2014 alkaen”, kehitysasiantuntija

HCT-yhdistelmässä on kuljettajan apuna kameroita mahdollisten katvealueiden havainnointiin.

Janne Kukkura UPM:ltä kertoo. ”Tämän testin idea on, että voimme kuljettaa lähialueelta kaikkia puutavaralajeja paikalliseen tehdasvarastoomme, mistä ne kuljetetaan HCT-autolla edelleen niitä käyttävälle tehtaalle. Tällä tavalla vähennämme liikennettä alemman tieverkon teillä. Ratkaisu vähentää myös tielläkäyntikertoja pääteillä, koska Orpen HCT-yhdistelmä kuljettaa kolmen puunipun sijasta neljä nippua.”

”Kahden ja puolen vuoden tutkimusjakson aikana on teillämme liikkunut Orpen HCT-yhdistelmän ansiosta yli 750 ajoneuvoa vähemmän eli keskimäärin yksi yhdistelmä vähemmän jokaisena työpäivänä”, Kukkura jatkaa. ”Myös kuljetusten hiilidioksidipäästöt kuljetettua tavarayksikköä kohti ovat pienentyneet merkittävästi.”

Hakekuljetukset tutkimuskohteena

Ensimmäinen HCT-hakeyhdistelmä aloitti liikennöinnin helmikuussa 2017. Tämä Kuljetusliike Huhtalan yhdistelmä kuljettaa yhdellä kerralla maksimissaan 100 tonnia sahahaketta UPM:n Seikun sahalta Porista UPM:n Rauman paperitehtaalle.

”Olemme kuljettaneet jo vuosien ajan Pelloksen hakkeita Kaukaalle ja Kymille”, Kuljetusliike Wickströmin Jorma Wickström sanoo. 

Itä-Suomessa vaneritehtaan kuusihakkeen HCT-kuljetukset UPM Pelloksen tehtailta alkoivat huhtikuun lopussa. Kuljetusliike Wickströmin HCT-yhdistelmän kokonaispaino hakelastissa on maksimissaan 85 tonnia. Hake ajetaan Pellosniemestä Lappeenrantaan UPM:n Kaukaan tehtaiden tai Kouvolaan Kymin tehtaiden tuotteiden raaka-aineeksi. 

”Olemme kuljettaneet jo vuosien ajan Pelloksen hakkeita Kaukaalle ja Kymille”, toimitusjohtaja Jorma Wickström Kuljetusliike Wickströmiltä sanoo. ”Kuljettajamme ovat ammattilaisia ja tuntevat reitin eikä vajaa 9 metriä lisäpituutta ja 9 tonnia lisäpainoa ole aiheuttanut mitään muusta raskaasta liikenteestä poikkeavia tilanteita liikenteessä. Kaikki HCT-yhdistelmää ajavat kuljettajamme ovat myös perehtyneet uuden yhdistelmän teknisiin ominaisuuksiin ja testanneet ajoa suljetulla alueella ennen liikenteeseen lähtöä.”

”Wickströmin ja Huhtalan HCT-hakeyhdistelmien lisäksi liikenteeseen lähteen myöhemmin tänä vuonna Koneurakointi Sammaliston yhdistelmä, joka kuljettaa sahahaketta UPM:n Korkeakosken sahalta Juupajoelta Kymille ja Rauman paperitehtaallemme”, Kukkura kertoo hankkeen jatkosta.

Kuljetustekniikan- ja teknologian kehittäminen on oleellinen osa HCT-hankkeita. Esimerkiksi Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja hakeyhdistelmien valmistajat tekevät Tekes-rahotteista tutkimusta, jossa tutkitaan HCT-yhdistelmien runkorakenteita ja valmistusteknistä optimointia. Autojen toimintaa, polttoaineen kulutusta ja monia muita asioita seurataan säännöllisesti.

UPM:n ja sen kuljetusyrittäjien HCT-hankkeet ovat osa Metsätehon koordinoimaa puutavaran HCT-yhdistelmien tutkimusta. Tässä hankkeessa on mukana tällä hetkellä seitsemän HCT-yhdistelmää. Kaiken kaikkiaan Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on myöntänyt vuoden 2013 jälkeen määräaikaiset erikoisluvat 27 HCT-ajoneuvolle.

Verkossa

www.upm.fi

www.wickstrom.fi

www.kuljetusliikekalevihuhtala.fi

www.orpe.fi

www.scania.fi

www.volvotrucks.fi

Lue seuraavaksi