Uutiset

Kuljetuskalusto

Turvallisuutta tien päälle – ja pikkuisen sivuunkin

Suomalaistoimijoiden mielissä kuljetusalaan kohdistuva rikollisuus rajoittuu lähinnä ylikuormiin, pitämättömiin taukoihin ja ajoneuvon teknisessä kunnossa esiintyviin puutteisiin. Itämeren ylityksen myötä kuljetusalaan kohdistuu täysin erilaista rikollisuutta.

”Euroopassa varastetaan vuosittain noin 200 000 hyötyajoneuvoa, joiden arvo kuormineen kipuaa yli kahdeksan miljardin euron”, summaa Volvon kuljettajakoulutuksesta vastaava Sakari Kokkonen. Useimmiten kohteeksi valitaan suhteellisen arvokas ja helposti realisoitavissa oleva kuorma.

”Televisiot, shampoot, vaatteet, tietokoneet”, luettelee Kokkonen rikollisten suosimia artikkeleita, joiden määrä on lähestulkoon loputon. Entistä useammin teon takana on järjestäytynyt rikollisjoukkio, joka toimii sekä nopeasti että tehokkaasti.

”Valitettavasti rikolliset ovat kehittyneet todellisiksi logistiikan ammattilaisiksi”, harmittelee Kokkonen, jonka mukaan Suomessa ollaan edelleen sinisilmäisiä alati laajentuvan rikollisen toiminnan edessä.

Aikaisemmin rikoksen uhka kohdistui lähinnä terminaaleihin ja varastoihin, mistä se on siirtynyt tien päälle ja erityisesti sen varressa oleville taukopaikoille ja kuljettajien kotien läheisyyteen. Kokkosen mukaan jopa puolet varkauksista tapahtuu kuljettajan kodin läheisyydessä, useimmiten vartioimattomalla alueella.

”Moni kuljettaja lukitsee auton ovet jättäen toisen avaimen virta-lukkoon tehden varastamisesta varsin helppoa”, tietää Kokkonen, jonka mukaan varkauden ehkäisemiseksi ajoneuvoa tulisi säilyttää aina valaistulla ja mieluiten aidatulla alueella.

Osa kalustosta joutuu rikoksen uhriksi sattumalta, joskin nykyaikainen logistinen järjestelmä luo oivan kasvualustan epärehelliselle toiminnalle. Kuljetuksiin liittyy aina tavaravirtojen edellä kulkeva tietovirta, joka päädyttyään vääriin käsiin helpottaa rikollisen toiminnan harjoittamista.

”Useimmiten perävaunun pressuun tehdään viilto täysin oikeaan paikkaan”, sanoo Kokkonen muistuttaen samalla kuljettajan epävirallisesta vaitiolovelvollisuudesta.

”Kuorman laadusta ei koskaan kannata puhua edes sille parhaalle ajokaverille”.

Keinot on monet

Turvallisuuden kannalta täydellisen taukopaikan löytäminen ei ole aina vaivatonta varsinkaan ajo- ja lepoaikalakien asettamissa puitteissa toimittaessa. Kokemuksien perusteella valvovat viranomaiset osaavat suhtautua ymmärtäväisesti taukopaikan puutteesta johtuviin ja kirjallisesti perusteltuihin ajoajan ylityksiin. Taukopaikan tulisi täyttää turvallisuus- ja mukavuusvaatimukset niin kuljettajan kuin ajoneuvonkin osalta.

”Päättäjien tulisi huomioida taukopaikka-asia nykyistä selvemmin esimerkiksi uusien työpaikka-alueiden kaavoitusten yhteydessä”, painottaa Kokkonen, jonka mukaan rikolliset eivät kaihda röyhkeitäkään keinoja ottaessaan haltuunsa kalustoa.

Rikolliset voivat pukeutua poliisiksi tai vartiointiliikkeen edustajiksi, jolloin uhriksi joutuva kuljettaja ei osaa epäillä heidän tarkoitusperiään. Tuskinpa osaisit itsekään epäillä alkavaa rikosta, jos ohjaamon oveen keskellä yötä koputtava ja perävaunun ongelmista puhuva , mutta rikollisissa aikeissa lähestyvä henkilö on pukeutunut huomiotakkiin.

Rikoksen kohteeksi voi joutua myös pelkkä kuormatila tai ajoneuvon polttoainesäiliö, joka sisältää huomattavan määrän helposti jälleenmyytävää polttoainetta.

”Lukollinen korkki yhdessä turvallisen pysäköintipaikan kanssa ovat ensiaskeleet polttoainevarkauksien estämisessä”, painottaa Kokkonen, joka muistuttaa rikollisen toiminnan monimuotoisuudesta.

”Kuormatilasta tai autosta ei aina oteta, sillä sinne voidaan myös laittaa esimerkiksi huumeita tai ihmisiä, joiden salakuljettamisessa kuljettaja voi tietämättään toimia avunantajana.

Turvallinen kuorma – turvallinen kuljetus

Kuljetuksen turvallisuustaso rakentuu paljolti sen heikoimman lenkin varaan. Riittävä ja oikeaoppinen kuormansidonta tai varmistaminen muulla tavoin on helppo keino kuljetuksen turvallisuuden kohottamiseksi.

”Euroopan liikenteen yhtenä ongelmana ovat maakohtaiset erot sidontasäädösten tulkinnassa”, valottaa Kokkonen, jonka mukaan suomalaisen ja italialaisen poliisin hyväksymä sidonta saattaa saksalaisvirkaveljen mielestä olla puutteellinen ja liikenneturvallisuutta heikentävä.

Tätä huolestuttavampi ilmiö on kuitenkin ulkomaan irtoperäliikenteessä ilmenevä asenne turvallisuutta kohtaan.

”Mä vien tän vaan satamaan saakka -asenteesta johtuvia onnettomuuksia joudutaan siivoamaan niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa lähes päivittäin”, harmittelee Kokkonen, jonka mukaan vaikeudet ja epäkohdat kuorman varmistamisessa eivät aina johdu kuljettajasta.

”Kuormatilaan tuodaan monimutkaisia ja kalliita tuotteita ja kappaleita, joiden sidonta on muotoilusta tai käytetyistä materiaaleista johtuen vaikeaa tai jopa mahdotonta”, tietää itsekin eurooppalaisilla maanteillä vuosien ajan liikkunut Kokkonen muistuttaen vielä turvallisuuden kannalta kaikkein tärkeimmästä seikasta.

”Oikea asenne niin ajamiseen, kuormaamiseen kuin lepoaikojen viettoonkin takaa turvallisen huomisen”, päättää Kokkonen.

Ari Perttilä

Lue seuraavaksi