Uutiset

Kuljetuskalusto

Turvajärjestelmät parantavat myös polttoainetaloutta

Kenttäkokeet ovat osoittaneet, että MAN:n kuljettajaa avustavat järjestelmät parantavat liikenneturvallisuutta ja lisäksi vähentävät polttoaineenkulutusta. Käytettäessä mukautuvaa vakionopeudensäädintä (ACC), laski polttoaineen kulutus koeaikana lähes 2 prosenttia. Nelivuotiseen MAN-tutkimukseen osallistui 57 mukautuvalla vakionopeudensäätimellä ja kaistavahdilla varustettua autoa 21 kuljetusliikkeestä.

Kesäkuussa 2012 päättyneen kenttäkokeen aikana ajoneuvoilla ajettiin yli 7,5 miljoonaa kilometriä. Kokeen aikana selvitettiin miten elektroniset, kuljettajaa avustavat järjestelmät vaikuttavat turvallisuuteen ja ympäristöön. Kokeen aikana selvitettiin myös varusteiden käytettävyyttä ja kuljettajien suhtautumista uusiin teknisiin ratkaisuihin.

Kenttäkokeiden perusteella ACC:n käyttö vähensi kriittisiä tilanteita, kuten äkkinäisiä väistöjä jopa kolmannekselle. Myös äkkinäisten jarrutusten määrä yhdessä kriittisellä etäisyydellä ajon kanssa väheni olennaisesti. Kaukoliikennetyypillisellä, noin 600 kilometrin matkalla ilman mukautuvaa vakionopeudensäädintä sattui keskimäärin 6 kriittistä tilannetta. ACC:n käytöllä luku pieneni vain yhteen tapaukseen. Koeaikana autojen keskinopeus kasvoi prosentin verran polttoaineen kulutuksen vähentyessä kahdella prosentilla.

Kaistavahdin ansiosta suunnassa pysyminen parani ja ohjaaminen muuttui rauhallisemmaksi. Kaistavahtia käytettäessä kuljettajat kunnioittivat paremmin velvollisuutta käyttää suuntamerkkiä kaistalta toiselle siirtyessään.

Kuljettajille tehdyn kyselyn tulokset vahvistavat kenttäkokeista saatuja tietoja. 94 prosenttia kuljettajista piti mukautuvaa vakionopeudensäädintä turvallisuutta parantavana ja yhtenä tärkeimpänä varusteena. Suurin osa kyselyyn vastanneista käyttää vakionopeussäädintä niin usein kuin mahdollista, ennen kaikkea päätieverkostolla ajaessaan.

Lue seuraavaksi