Uutiset

Kuljetuskalusto

Transitokuljetuksia tehtiin ennätysmäärä

Tiedot käyvät ilmi TRAMA 2 -hankkeen ensimmäisestä tulosraportista. Raportin on tilannut liikenne- ja viestintäministeriö yhdessä kuljetus- ja logistiikka-alan toimijoiden kanssa.

Kotka oli viime vuonna suurin ja monipuolisin kauttakulkusatama. Sen kautta kuljetettiin tavaraa yhteensä 2,6 miljoonaa tonnia. Toiseksi suurin oli Kokkolan satama, jonka kautta vietiin irtotavaraa länteen 1,7 miljoonaa tonnia. Eniten nestekuljetuksia kuljetettiin Haminan sataman kautta.

Kauttakuljetukset hyödyntävät Suomen liikenneinfrastruktuuria. Väylien käytöstä perittävät maksut ja aiheutuvat väylä- ja ulkoiset kustannukset kohdistuvat eri tavoin eri liikenteille. Meriväylien tulot ja menot ovat tasapainossa, mutta teiden ja ratojen käytöstä saatavat maksut eivät kata laskennallisia kustannuksia.

Suomalaiset logistiikkapalvelujen tarjoajat myivät kauttakuljetuksille palvelujaan yli 365 miljoonalla eurolla. Kauttakuljetusten tuottama arvonlisäys Suomessa vuonna 2007 oli 235 miljoonaa euroa ja työllistävä vaikutus noin 3000 henkeä.

Suomalaisten myyntituloihin vaikuttavat liikennemäärien lisäksi liikenteen rakenne ja sen kotimaisuusaste. Suuretkin muutokset vuosien välillä ovat mahdollisia. Kauttakuljetukset hyödyntävät myös Suomen liikenneinfrastruktuuria.

Nyt julkaistussa TRAMA 2 -hankkeessa päivitettiin aiemmin luodun laskentamallin liikennetiedot. Laskentamallia tarkennetaan myöhemmin. Tarkoituksena on myös tuottaa uusi tulosraportti vuoden 2008 toteutuneiden liikennetietojen perusteella.

Kokonaisuutena kauttakuljetusten taloudelliset vaikutukset ja synergiaedut omien ulkomaankaupan kuljetustemme kanssa ovat selkeästi positiiviset. Tästä syystä valtiovalta jatkaa kauttakuljetusten toimintaedellytysten kehittämistä.

Liikenne- ja viestintäministeriö

Lue seuraavaksi