Uutiset

Kuljetuskalusto

Törmäysvaimennin – järeä turvalaite

Työmaiden tai liikkuvien työkoneiden suojaus törmäysvaimentimen avulla säästää paitsi työmailla työtä tekeviä, niin myös ajoneuvossa olevia. Törmäysvaimentimen toimivuus on nähty käytännössä monissa tapauksissa, kun ajoneuvo on suurehkosta nopeudesta saatu pysähtymään ennen työmaan sisään ajautumistaan. Törmäysvaimentimen käyttöä edellytetään tietyissä olosuhteissa jo lainkin mukaan.

Törmäysvaimennin muodostaa törmäysesteen ja suojavyöhykkeen työkohteessa. Törmäysvaimentimeen kuuluu kaksi peruselementtiä: varsinainen vaimenninelementti ja vähintään yhdeksän tonnin painoinen ajoneuvo. Tällöin henkilöauto saadaan vaimenninelementin ja ajoneuvon massan avulla hidastumaan jopa 100 km/h nopeudesta vaimenninelementin matkalla siten, että henkilövahingot jäävät minimiin.

Törmäyksissä vaimentimeen osa liike-energiasta purkautuu ajoneuvon siirtymään. Siksi ajoneuvon ja työmaan välissä tulee olla turvaväli.

HF-törmäysvaimennin soveltuu aktiiviseen ja usein muuttuvaan tai usein siirtyvään työmaakäyttöön, esimerkiksi kaapeliaurauksessa, kaideasennuksissa, piennarleikkuussa jne. Vaimennin on valmis vaihto- ja koukkulavavarusteltu kokonaisuus, joka on nostettavissa nopeasti auton päälle ja jossa kulkevat myös kaikki tarvittavat työmaan varusteet. Lavan saa paitsi avonaisena, myös umpikorilla tai asiakkaan toivomana erikoisversiona. Ajoneuvoissa tulee olla tavanomainen perävaunusähköpistoke törmäysvaimentimen valoja varten sekä virransyöttö törmäysvaimentimen hydraulipumpulle.

Usein hälytysajoneuvoja ja ammattilaisia on onnettomuuspaikalla paljon ja lyhyen ajan hyvin kiireisinä ja suojaus nousee suureen arvoon. HF-törmäysvaimennin on riittävän nopea ottaa kyytiin ja siirtää onnettomuuspaikan suojaksi muun hälytysajoneuvokaluston ja henkilöstön suojaksi.

Suomessa käytettävien törmäysvaimentimien tulee olla Ruotsin Trafikverketin hyväksymiä. Trafikverketin tekemät testit ovat riittävän kattavia, jotta niiden mukaan voidaan päätellä törmäysvaimentimen ominaisuuksien riittävyys. HF-törmäysvaimennin täyttää nämä vaatimukset.

Trafikverketin suorittamat onnettomuusanalyysit (huhtikuu 2013/Eva Liljegren) osoittavat, että kymmenessä tutkitussa törmäystapauksessa TMA-laitteeseen kahdessa tapauksessa syntyi vaikeita vammoja. Vammautuneet olivat kuorma-auton kuljettaja ja tietyömaalla työskennellyt. Kahdessa tapauksessa henkilövahingoilta vältyttiin kokonaan ja kuudessa tapauksessa vammat olivat lieviä. Jos törmäävä ajoneuvo on ollut raskas, TMA-törmäyssuoja on yleensä tuhoutunut kokonaan. Myös näissäkin tapauksissa sen hidastava vaikutus on ollut merkittävä.

Raportin johtopäätöksissä todetaan, että useissa tapauksissa onnettomuuksissa olisi ollut useita menehtyneitä ilman TMA-vaimentimia. Lisäksi vammautumisten määrä olisi ollut suurempi ja vammautumisaste vaikeampi. Hyvään lopputulokseen vaikuttavat sekä TMA-vaimentimen oikea käyttö, että uudenaikaisten autojen turvavarusteet.

Tarvittavat varusteet kulkevat työmaalle yhdessä HF-törmäysvaimentimen kanssa. Siirtonopeus on maksimi ajonopeus.

HF-törmäysvaimennin saatetaan toimintakuntoon langattomalla kauko-ohjaimella – myös ohjaamosta käsin. Vaimenninelementin lasku suojausasentoon ja nosto kuljetusasentoon hoituvat siis myös auton liikkuessa.

Ohessa HF-törmäysvaimentimien esittelyvideo. Vaimentimia edustaa Liikennetuotteet Oy.

Lue seuraavaksi