Uutiset

Kuljetuskalusto

Tilitoimisto kuljetusyrittäjän asialla

Tätä ne asiakkaat kysyvät, kiteyttää yksikönpäällikkö Petri Petäjistö Talenom Oyj:stä. Petäjistö vetää Talenomilla kuljetusalaan erikoistunutta kirjanpitoyksikköä ja kysymys on siitä, minkä vuoksi tilitoimisto haluaa ottaa erääksi keskeiseksi kehityssuunnakseen kuljetusalan.  ”Kuvaannollisesti sanoen Talenomilla tuotteistuksen roadmapin kirjoittavat asiakkaat. Meiltä toivotaan yhä parempaa toimialan tuntemista ja asiakkaan liiketoiminnan ymmärrystä, ja toimialayksikkö on vastaus huutoon”.

Petäjistö on takavuosina työskennellyt kuljetusliikkeessä itsekin, kuten toinen toimialayksikön palvelupäälliköistä Marco Matikainenkin. ”Toimialan bisnestä pitää ymmärtää syvällisesti, ennen kuin voit aidosti sparrata asiakasta hänen liiketoiminnassaan”, tiivistää Matikainen. ”Kirjanpitäjän pitää tietää, mitä tyhjänäajoprosentti tai ajopiirturin etäluku tarkoittavat”. 

Tilitoimistojen asenteet ovat Petäjistön mukaan muuttuneet paljon muutamassa vuodessa: ”Asiakaslähtöisyys on alalla ottanut valtavan harppauksen, mutta toimialaosaajien rekrytointi tilitoimistoympäristöön on vielä tuiki harvinaista”. 

Osaamisyhtälö ei olekaan helppo: ”Lähtökohtana on pakko olla vahva kirjanpidon perusosaaminen, koska vain vankan perustan päälle voi rakentaa toimialan verotuksellisiin tai kirjanpidollisiin erityispiirteisiin liittyvää osaamista”, Petäjistö valottaa. Vankkaa talousosaamista yksikössä edustaa toinen palvelupäällikkö Pia Jokela, jolla on pitkä kokemus myös kuljetusyritysten kirjanpidoista. Asiakkaiden palkanlaskenta hoidetaan luonnollisesti AKT:n työehtosopimuksiin erikoistuneissa tiimeissä.

Eikö digitalisaatio sitten olekaan tilitoimistoalan ykkösjuttu? Petäjistön mukaan trendit eivät sulje toisiaan pois: ”Päinvastoin. Kun teemme rutiinit tehokkaasti, meillä on enemmän resursseja kehittää palvelua asiakaslähtöisemmäksi ja tuoda rinnalle erilaisia tukipalveluita, kuten henkilöstönvuokraus-, it- ja verkkokaupparatkaisuja”. Lisäksi Talenomin kautta pystyy hankkimaan kuljetusalan toiminnanohjausjärjestelmiä sekä CAN-väylään kytkettäviä gps-laitteita, joiden avulla esimerkiksi paljon puhuttu piirturin etäluku onnistuu. 

Petäjistö näkeekin, että Talenomilla toimiala-ajattelu on läpäissyt tehokkaasti koko organisaation: ”Jopa lakiosastolla puhutaan kuljetusalan erityispiirteistä”. 

Kuljetusyrittäjä Jarmo Kankaanpää pitää kuljetusalaan erikoistuneen palveluyksikön ideaa erinomaisena: ”Kyllähän yrittäjä saa paljon paremman avun, kun on kirjanpitäjä, joka ymmärtää toimialaa ja pystyy keskustelemaan samalla kielellä yrittäjälle tärkeistä asioista”. Kankaanpää kokee, että luottamus Talenomiin on parantunut entisestään.

Lue seuraavaksi