Uutiset

Kuljetuskalusto

Tienhoidon erikoistyökalu

Tienhoitoautot ovat tärkeässä roolissa erityisesti talvella tieverkon liikennekelpoisuuden ylläpitämisessä. Kesäaikaankin tienhoitoautoja tarvitaan, tehtävät vain ovat talven töistä poikkeavia. Melko usein tällaisen moneen taipuvan, tien kunnossapitoa tekevän auton nokassa lukee Sisu.

Sisulla on pitkät perinteet tienhoitoautojen valmistamisessa. Tienhoitoautoja on valmistettu ja kehitetty jo niin pitkään, että voidaan puhua jopa vuosikymmenten kokemuksesta. Kehitystä ovat vieneet eteenpäin toisaalta asiakkaitten tarpeet ja toiveet, toisaalta yleinen tekniikan ja komponenttien kehitys. Tämän päivän tienhoitoauto onkin tavanomaista kuorma-autoa huomattavasti pidemmälle kehitetty tuote, vaikka ulkoinen olemus ei sitä paljastakaan.

Suomen eteläisin

Hangon kaupungin katuosastolla työskentelevällä kuljettaja Guy Augustssonilla on vuoden verran ollut työkalunaan Sisu Polar Works 510 8×4 -tienhoitoauto. Hangon kaupungin auto on varustettu vaihtolavalaitteilla, jotta tienhoitotehtävien lisäksi myös muut työt kuntatekniikan parissa onnistuvat joustavasti. ”Auto on todella tukeva teli alhaalla ja kuitenkin nostettavan teliakselin ansiosta etenemiskyky on tyhjänäkin hyvä”, Augustsson kehuu ajokkiaan. ”Kyllä tekniikka on mennyt vuosien saatossa huimasti eteenpäin ja autot tulleet paremmiksi”, hän naurahtaa ja viittaa työnantajansa toiseen tienhoitoautoon, Sisu SR -malliin, joka maallikon silmissä näyttää aivan kelvolliselta työkalulta.

Kyllä Guy Augustsson on silti oikeassa. Ensinnäkin moottoriteknologia on ympäristöystävällisyydessä ja polttoainetaloudessa aivan eri tasolla. Myös automatisoitu Power Shift 3 -vaihteisto saa Augustssonilta varauksettoman hyväksynnän, käsivalintaista vaihteistoa hän ei tienhoitoautoon kaipaa. ”Tietenkin ohjaamo on paljon mukavampi ja toimivampi uudessa autossa. Vaikka käytettäviä laitteita on paljon, on niiden käyttö silti helppoa”, hän kiittelee.

Parantunutta käytettävyyttä

Haastattelupäivän kevyt lumisade ei edellyttänyt auraamista, mutta pieni lenkki polanteen poiston merkeissä Hangon kaduilla tehtiin. Nykyaikainen CAN-väyläohjattu hydrauliikka mahdollistaa sen, että auraa, alusterää ja sirotinta voidaan käyttää yhden ohjaimen ja näyttöpaneelin avulla. Ammattitaitoinen kuljettaja saa työn tietenkin näyttämään helpolta, mutta kehittynyt ohjausjärjestelmä on hyvänä kuljettajan apuna. Vaihtolavalaitetta käytetään omalla ohjaimellaan, samoin turvallisuussyistä sivuauraa, mikäli autossa sellainen on. Hydrauliikkaan voidaan toteuttaa myös automaattisia toimintoja, kuten esimerkiksi alusterän nosto ylös silloin, kun peruutusvaihde kytketään.

Tehdasvalmis erikoistuote

Sisu Auto Trucks Oy:n Karjaan tehtaalla tuotepäällikkö Petri Kananen kertoo Sisu Works -tienhoitoautosta lisää: ”Sisu-tienhoitoauto on erikoistuote, joka valmistetaan alusta alkaen tulevaa käyttötarkoitustaan silmällä pitäen. Valmistuttuaan se on valmis töihin ilman jatkovarustelua.” Sisulla on pitkät perinteet tehdasvalmiiden ajoneuvojen tuotannossa. Tehdasvalmiin auton suhteellisen lyhyt valmistumisaika korostuu juuri tienhoitoauton kaltaisten, vaativien päällirakenteiden ollessa kyseessä.

Petri Kanasen mukaan kaikki alkaa jo auton suunnittelusta. Tienhoitoauton kohdalla hyvänä esimerkkinä on aurapuskuri, joka ei ole erillinen autoon pultattava komponentti vaan kiinteä osa auton runkoa. Kokoonpanoa varten jokaisesta tilatusta autosta laaditaan kolmiulotteinen tietokonemalli, jolla varmistetaan jokaisen osan ja komponentin sopivuus paikalleen. ”Kun auto tehdään valmiiksi saakka tuotantolinjalla, saadaan kaikki asennukset ja pintakäsittelyt tehtyä oikeassa järjestyksessä ja viimeistellysti”, Petri Kananen selvittää.

Tuotantolinjalla valmisteilla olevaa tienhoitoautoa tarkastellessa on helppo kuvitella, miten paljon työläänpää on varustuksen rakentaminen valmiiseen autoon. ”Lisäksi takuu kattaa koko ajoneuvon päällirakenteineen. Takuuvastuu on yhdellä valmistajalla kokonaisuudessaan”, Kananen täydentää.

Vaatimukset tiukentuvat

Valtaosa Sisun valmistamista tienhoitoautoista myydään Suomeen, mutta myös Norjaan on muutamia viety ja siellä onkin herännyt kiinnostus suomalaiseen osaamiseen tällä sektorilla. Suomessa on tietenkin eletty niukkoja aikoja, mutta koko mallistoa ajatellen Petri Kananen kertoo huomanneensa kysynnän kasvaneen. ”Tienhoitoautojen kohdalla myös hoitourakoiden kiristyneet ympäristövaatimukset ovat lisänneet kysyntää. Koska käytettyjä, päästövaatimukset täyttäviä tienhoitoautoja ei markkinoilla juurikaan ole, on järkevänpää hankkia uusi auto kuin rakentaa käytetystä tavallisesta kuorma-autosta tienhoitoauto”, Kananen valottaa vallitsevaa tilannetta.

Lähes poikkeuksetta Sisu Polar Works -tienhoitoauto on neliakselinen. Vetäviä akseleita on asiakkaan valinnan mukaan yksi tai kaksi. Telivetoisessa vaihtoehdossa takimmainen akseli on nouseva ja varustettu vedon katkaisulla. Toisen ohjaavan akselin ohjaus on toteutettu tienhoitoautossa aina sähköhydraulisesti, sillä tilaa ohjausvarsille ei ole. Koukku- tai vaijerivaihtolava-autoissa käytetään normaalikorkuista runkoa apurungon kera ja kippilava-autoissa korkeaa runkoa ilman apurunkoa.

Fuller

Kun Sisun yhteydessä mainitaan sana ”Fuller”, oikenee monen automiehen ryhti saman tien. ”Kyllähän Sisu tunnetaan Fullerista”, myöntää Petri Kananen ja jatkaa: ”Noin joka kymmenes kaikista Sisun ostaja haluaa sen. Yksi syy on se, että siinä on aito ryömintävaihde.” Fuller RTLO-22918B on ryömintä- ja ylivaihteella varustettu 18-vaihteinen synkronoimaton vaihteisto, jonka nimellinen vääntömomentin kesto on 3050 Nm. Koska vaihteiston saa myös 625 hevosvoimaisen moottorin yhteyteen, on Sisulla tarjota markkinoiden voimakkain manuaalivaihteinen kuorma-auto. Tienhoitoautoon Fulleria ei kuitenkaan yleensä valita.

Sisu täyttää tuotemerkkinä tänä vuonna 85 vuotta ja tienhoitoon käytettävien ajoneuvojen valmistus on merkittävä osa Sisun tarinaa. Tuotemerkin takana oleva yrityshistoria on monivaiheinen ja kuvastaa itsenäisyyden ajan Suomen teollista ja ehkäpä poliittistakin ilmapiiriä kaikkine vaihteluineen. Asiasta kiinnostuneille voin suositella tutustumista aiheesta kirjoitettuihin kirjoihin ja vierailua Oy Sisu-Auto Ab:n internetsivuilla.

Lue seuraavaksi