Uutiset

Kuljetuskalusto

Teräksenlujaa osaamista tienpidon avuksi

Kesä on päättymässä ja vähitellen ajatukset siirtyvät talven odotukseen. Tienhoidon ja kiinteistöhuollon parissa työskenteleville se tarkoittaa muun muassa sitä, että mahdollisen lumisateen sattuessa väyliä ja pihoja on lähdettävä puhdistamaan lumesta.

Vaikka talvi tuntuu kaukaiselta ajatukselta, ei teiden talvihoitokauden alkuun ole aikaa kuin parisen viikkoa. Se ei varsinkaan Etelä-Suomessa tarkoita sitä, että lumen auraukseen olisi tarvetta vielä aikoihinkaan, mutta maamme pohjoisosissa lumi saattaa tulla maahan hyvinkin aikaisessa vaiheessa.

On siis hyvä hetki käydä tarkistamassa omasta aurakalustosta, minkälaiseen kuntoon terät viime keväänä jäivät. Loppuun kuluneilla terillä ei töihin kannata lähteä, jottei auran terärunko vaurioidu.

Globaali erikoisteräskonserni

Globaalisti toimivan voestalpine-erikoisteräskonsernin Suomen toimipiste, voestalpine High Performance Metals Finland Oy Ab, on yksi Suomen johtavista erikoisterästen toimittajista.

”Voidaan käyttää nimeä Uddeholm. Se on edelleen meidän työkaluterästen tuotemerkki, ja sillä nimellä meidät yhä tunnetaan”, lohduttaa yksikön päällikkö Jarkko Inkeroinen hämmentynyttä toimittajaa, joka yrittää tavata pitkähköä, pienellä alkukirjaimella kirjoitettavaa yrityksen nimeä.

”Vuodesta 2007 alkaen Uddeholm on ollut osa Itävallassa pääkonttoriaan pitävää voestalpine-konsernia. Konsernin toiminnassa pääpaino on erilaisten erikoisterästen valmistamisessa ja toimittamisessa”, Inkeroinen jatkaa.

Varasto Vantaalla

Tieterät ovat yksi, tällä hetkellä hyvin ajankohtainen osa Uddeholmin tuotevalikoimaa. Terien hyvä saatavuus ja nopeat toimitusajat ovat käyttäjille tärkeitä. Siitä syystä Uddeholm pitääkin Vantaalla kattavaa ja runsasta erilaisten tieterien varastoa.

Erilaisia kauhojen kulutus- ja suojakappaleita on Vantaalla varastossa sadoittain. Monesti palat hitsataan kiinni, mutta yhä useammin käytetään pulttiliitoksia.

”Käyttäjälle yleensä nopein tapa saada uusia teriä on käydä hankkimassa ne suoraan jälleenmyyjämme myyntipisteestä. Esimerkiksi Valtra- ja Fendt-traktoreista tunnettu Agco Suomi Oy on yksi jälleenmyyjistämme, ja sillä on hyvin kattavasti toimipisteitä ympäri Suomen. Toimipisteissä on yleensä kysytyimpiä teriä varastossa heti saatavilla”, sanoo tuotemyyjä Sonja Turtia.

”Jos niin käy, että tuote täytyy tilata Vantaalta varastosta, ennen kello 12:a tilatut tuotteet ovat perillä seuraavana päivänä”, hän jatkaa.

Kauden uutuutena Nordviq-terät

Uddeholmin tieterien valikoima on laaja, joten tässä yhteydessä siitä voidaan nostaa esiin vain joitakin esimerkkituotteita.

Tämän kauden uutuutena tieterävalikoimassa ovat ruotsalaiset Nordviq-terät, joihin Uddeholmilla on yksinmyyntioikeus. Nordviq-valikoima käsittää tasa-, kampa- ja reikäterät. Tunnusomaista Nordviq-terille on musta väri.

16 millimetrin Nordviq-verkkoterässä ei ole umpinaista keskiosaa.

”Materiaalin kovuus on yli 500 HB, eli puhutaan 500 plus -kovuudesta. Koska terät karkaistaan vasta rei’ityksen, katkaisun ja viisteytyksen jälkeen, ne ovat kovia laidasta laitaan, ilman heikkoja kohtia. Terät kestävät hyvin kulutusta ja lämmönvaihteluita”, kertoo myyntipäällikkö Lauri Salmela.

Hän jatkaa, että yleisimmin käytettävät terät ovat nyt vahvuudeltaan 11 millimetriä aiemman 10 millimetrin sijaan. Se tarkoittaa 10 prosenttia suurempaa materiaalimäärää, ja edelleen 10 prosenttia pidempää kestoikää.

”Nordviqin myötä meillä on tarjota myös 16 millimetrin vahvuinen verkkoterä, jossa ei ole umpinaista keskiosaa, eli sitä voidaan käyttää pidempään.”

Black Cat Vektor
Black Cat Vektor on tehokas kovametalliterä.

Black Cat

Black Cat on kanadalainen valmistaja, jonka kovametalliterät ovat Uddeholmin valikoimassa. Black Cat -terien kulutukselle alttiit osat ovat volframikarbidia.

Balck Catin valmistama Vektor-kovametalliterä voidaan vielä melkein laskea uutuudeksi, sillä se ei ole vielä ollut markkinoilla kovin pitkään. Vektor on patentoitu terämalli, joka maallikon silmin näyttää tasaterän ja kampaterän yhdistelmältä. Se on kestävä ja tehokas, sillä sitä ei Salmelan mukaan tarvitse painattaa hyvän työjäljen aikaansaamiseksi.

Kennametal-tuotteet

Uddeholmin Vantaan varastolla Kennametalin tuotemerkki näkyy tuon tuostakin. Tienhoitoon liittyviä tuotteita ovat etenkin kovametalliterät mutta myös KenCast-tuotteet, joita voidaan kiinnittää kulumiselle tai iskuille alttiisiin kohtiin suojaamaan itse työvälinettä.

”Hyvä esimerkki on hitsattava auran päätysuoja. Sitä urakoitsijat suosittelevat toisilleen, joten myyjäkin pääsee helpommalla”, naurahtaa Lauri Salmela.

Yksi mainitsemisen arvoisista Kennametalin tuotteista on hammasjääterä, joka on kehitetty kovametallinastoin varustetusta jääterästä.

”Idea kehittämiseen on Laurilta lähtöisin. Hän keksi työstää tavanomaiseen jääterään aukkoja määrävälein. Idea oli toimiva, ja se vietiin valmistajalle eteenpäin. Nyt siitä on tehty valmis tuote”, kertoo Jarkko Inkeroinen Salmelan panoksesta terän kehittämisessä.

Lauri Salmela ja Kennametalsin hammastettu jääterä, jonka kehitystyö lähti liikkeelle Salmelan ideasta.

Salmelan mukaan hammasjääterä sopii muiden jääterien tapaan polanteisille teille. Paljaalla asfaltilla se lämpenee liikaa ja rikkoutuu.

Uddeholm toimittaa hyvin monenlaisia erikoisteräksiä. Jarkko Inkeroisella on käsissään Emek-Muovi Oy:n valmistama muovinen Scanian pienoismalli, jonka valmistamisessa käytettävät valumuotit on koneistettu Uddeholmin toimittamaan erikoisteräkseen.

Erikoisterästen osaaja

Kuten mainittu, tieterät ovat vain osa Uddeholmin tuotevalikoimasta. Koneurakoitsijoiden ja kuljetusyrittäjien ostoslistalla saattaa olla esimerkiksi kauhojen kulutus- ja suojaosia tai kulutuslevyä lavojen, aurojen tai kauhojen valmistamista varten. Runko- ja puomirakenteita varten täytyy valita lujia levymateriaaleja.

Erikoisteräksiä on tarjolla hyvin monenlaiseen käyttöön. Joitakin teräksiä käytetään valmiiden tuotteiden raaka-aineena, toisista valmistetaan työkaluja – esimerkiksi muotteja – tuotteiden valmistamiseen. On vaikea keksiä teräksen käyttökohdetta, johon Uddeholmilta ei löytyisi soveliasta tuotetta.

”Tavanomaisten terästuotteiden kanssa emme aktiivisesti toimi, sillä erikoisteräkset kaikissa muodoissaan ovat meidän ja koko voestalpine-konsernin juttu”, päättää Jarkko Inkeroinen.

Lue seuraavaksi