Uutiset

Kuljetuskalusto

Talvirajoitukset voimaan ensi viikolla

Nopeusrajoitusten vaihto tehdään talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoituksiin koko maassa viikon 44 aikana. Nopeusrajoitusmerkkien vaihto aloitetaan yleisesti koko Suomen alueella keskiviikkona 29.10.2014 ja alennetut rajoitukset tulevat voimaan heti, kun merkit on vaihdettu.

Alennettujen nopeusrajoitusten avulla pienennetään pimeyden, hirvieläinten, märkien tienpintojen ja talviajan liukkaiden kelien aiheuttamaa kohonnutta onnettomuusriskiä. Talvinopeusrajoitusten on todettu vähentävän erityisesti vakavia liikenneonnettomuuksia. Liikenneturvallisuuden lisäksi myös ympäristönäkökohdat puoltavat talvinopeusrajoitusten käyttöä: liikennemelu ja liikenteestä aiheutuvat päästöt vähenevät. Ajonopeuksien lasku säästää myös teiden päällysteitä.

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitusperiaatteet

Talviajaksi nopeusrajoituksia lasketaan pääteillä yleisesti siten, että 100 km/h osuuksille vaihdetaan 80 km/h talvinopeusrajoitukset. Moottoriteillä suurin sallittu ajonopeus tippuu 120 km/h:sta nopeuteen 100 km/h. Muilla valtateillä sallitaan 100 km/h vain perustelluissa tapauksissa (esim. leveäkaistatie tai keskikaiteellinen nelikaistatie).

Ajonopeus kelin mukaan

Pimeä aika ja talven lähestyminen tuo liikenteeseen paljon epävarmuustekijöitä vaihtelevien sääolosuhteiden vuoksi. Huonoilla keleillä kuljettajan vastuulla on ajonopeuden sopeuttaminen olosuhteisiin. On tilanteita, jolloin ajonopeus on syytä laskea vallitsevaa nopeusrajoitusta alhaisemmaksi. Ajonopeus on keskeinen turvallisuustekijä, eikä äärioloissa ole pakko ajaa kovaa. Nopeuden alentaminen antaa lisäaikaa reagointiin ja lyhentää pysähtymismatkaa. Kuljettaja voi vastata syys- ja talvikelien haasteisiin myös pidentämällä turvaväliä ja varaamalla riittävästi matka-aikaa.

Lue seuraavaksi