Uutiset

Kuljetuskalusto

Talvinopeuksiin siirrytään tällä viikolla

Maanteillä siirrytään talven ja pimeän vuodenajan takia alennettuihin nopeusrajoituksiin tällä viikolla perjantaihin 30.10.2015 mennessä. Vasta valmistuneen tutkimuksen mukaan talvinopeudet säästävät kahdeksan ihmisen hengen joka talvi. Lisäksi alemmat nopeudet vähentävät päästöjä ja hidastavat päällysteen kulumista.

Talvikuukausien aikana suurin sallittu ajonopeus on moottoriteillä 100 kilometriä tunnissa ja pääosalla muita maanteitä 80 kilometriä tunnissa. Sadan kilometrin nopeusrajoitus säilyy osalla Pohjois- ja Itä-Suomen vähäliikenteisiä teitä sekä esimerkiksi niillä Etelä- ja Keski-Suomen teillä, joilla ajosuunnat on erotettu toisistaan keskikaiteella.

Nopeusrajoitus alenee 80 kilometriin noin 7600 tiekilometrillä. Moottoriteiden sadan kilometrin talvinopeus koskee kaikkiaan noin 590 kilometriä. Vajaat 200 kilometriä sellaista 80 kilometrin nopeusrajoitusaluetta, jolla on runsaasti raskasta liikennettä ja tienvarsiasutusta, muuttuu talveksi 70 kilometrin rajoituksiksi. Lisäksi joillakin yksittäisillä tieosuuksilla nopeusrajoitus putoaa talveksi 80:sta 60 kilometriin tunnissa.

Moottoritiejaksoilla, joilla on sään ja kelin mukaan vaihtuva nopeusrajoitus, on marraskuun alusta helmikuun loppuun korkein sallittu nopeus 100 kilometriä tunnissa. Maaliskuun alusta lähtien voidaan kuitenkin valoisaan aikaan hyvissä sää- ja keliolosuhteissa käyttää 120 kilometrin rajoitusta.

Talven alhaisemmat nopeudet säästävät ihmishenkiä ja ympäristöä

Vasta valmistuneen VTT:n tutkimuksen mukaan liikenteessä vältetään talvirajoitusten ansiosta joka talvi 36 henkilövahinkoon johtavaa onnettomuutta ja 8 kuolemantapausta. Talviajaksi alennettujen nopeusrajoitusten suhteellinen vaikutus turvallisuuteen on säilynyt ennallaan viimeiset kymmenen vuotta. Onnettomuusriskien vähentymisen lisäksi alennetut nopeudet vähentävät pienhiukkaspäästöjä ja pienentävät päällysteen kulumista erityisesti nastarengaskaudella.

”Nopeuden alentaminen lisää turvallisuutta ja säästää ympäristöä. Nopeuden alentaminen antaa myös yllättävissä tilanteissa lisää aikaa reagointiin ja lyhentää pysähtymismatkaa vaikkapa hirven ilmestyessä tielle”, toteaa Liikenneviraston liikenteen ohjauksen asiantuntija Tuomas Österman.

Joissain tilanteissa jopa alennetut talvinopeudet voivat olla liian korkeat.

”Esimerkiksi lumimyräkän takia näkyvyys ja ajokeli saattavat huonontua niin paljon, että ajonopeutta on syytä alentaa selvästi merkeillä osoitettua alemmaksi”, Österman muistuttaa.

Takaisin kesänopeuksiin siirrytään keliolosuhteiden salliessa tavallisesti maalis-huhtikuun vaihteessa.

Lue seuraavaksi