Uutiset

Kuljetuskalusto

Talvihoidon tasoa nostetaan

Liikenneministeriön tiedotteen mukaan Liikennevirasto nostaa ensi vuoden alusta yli 600 tiekilometrin hoitoluokkaa merkittävimmillä tieosuuksilla. Kohteet valikoituvat tärkeyden mukaan eri puolilta maata. Korotus merkitsee noin 0,5 miljoonan euron lisäpanostusta talvihoitoon vuositasolla.

”Syksyn sääolosuhteet ovat olleet poikkeuksellisen vaikeat tienpidolle ja liikenteelle. Olemme saaneet teiden kunnosta paljon palautetta sekä yksittäisiltä kansalaisilta että yrityksiltä. On tärkeää, että turvallisuuden takaamiseksi ja elinkeinoelämän kuljetusten varmistamiseksi pystymme reagoimaan tilanteeseen nopeasti”, liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner toteaa.

”Tämä on nopea ratkaisu, mutta tarvitsemme myös pitkän aikavälin suunnitelman”, Berner painottaa.

Parin viime vuoden aikana Liikennevirasto on nostanut talvihoitoluokkia yli 700 kilometrillä. Tien hoitoluokka määrää talvihoidon tason. Hoitoluokat määritellään tien liikennemäärien, tien toiminnallisen luokan ja kuljetustarpeiden perusteella.

Valtakunnallinen laajempi tarkastelu tehdään teiden talvihoidon toimintalinjojen kautta, jolloin muuttuneiden talviolosuhteiden hoitamiseen haetaan uudenlaiset kriteerit. Keväällä valmistuva työ näkyy kansalaisten arjessa viimeistään urakkakilpailutusten myötä.

Teiden talvihoito on osa maanteiden hoidon alueurakoita. Sopimukset ovat monivuotisia palvelusopimuksia. Liikennevirasto vastaa laadun toteutumisesta yhdessä ELY-keskusten kanssa.

Kansalaiset voivat seurata maanteiden talvihoidon toimenpiteiden etenemistä palvelussa liikennetilanne.liikennevirasto.fi

Lue seuraavaksi